Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 429)

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 11/2020

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 424 - 426)

Usnesení Vlády České republiky č. 1080

Usnesení Vlády České republiky č. 1079

Usnesení Vlády České republiky č. 1078

Mimořádné opatření - pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest

Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 421)

Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 416 - 420)

Zrušení oslav 28. října z důvodu Covid-19

Změna úředních hodin OÚ

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 10/2020

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 9/2020

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020

Roušky na obecním úřadě

Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 407 - 414)
Sbírka zákonů (č. 407 - 414), částka 166/2020, obsahuje 8 Usnesení vlády, přijatých vládou ČR, vzhledem k situaci, která nastala vlivem pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), a to ke dni 14. října 2020 od 00:00 hod.

Integrace dopravy od 15.11.2020

Nařízení č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 398 - 402)
Sbírka zákonů (č. 398-402), částka 162/2020, obsahuje 5 Usnesení vlády, přijatých vládou ČR, vzhledem k situaci, která nastala vlivem pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), a to ke dni 12. října 2020 od 00:00 hod.

Vzhled obce

Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Úřední deska webu obce

Zrušení pravidelné zkoušky sirén - 7.10.2020

Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Výsledky krajských voleb

Krajské volby 2020

Krajské volby 2020 se budou konat 2. a 3.10.2020 v budově OÚ. V pátek 2.10.2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin. V sobotu od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Nové menu Covid-19

Aplikace e-rouška

Pravidlo 3 R

Zápis z jednání zastupitelstva, dne 16.9.2020