Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj
Nové mimořádné opatření MZ ČR z 10.4.2021 účinné od 00:00 hod 12. 04. 2021
Leták k prodloužení termínu pro Sčítání lidu, domů a bytů
Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o první fázi rozvolňování ve školách s účinností od 12.4.2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků u přijímacích zkoušek
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků ve školách od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vycházkách v zařízeních sociálních služeb od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče od 7. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o intervalu pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 10. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí informací mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a ÚZIS od 10. dubna
Změny v autobusové dopravě - PID.
Rozhodnutí HT č. 8/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Krizová opatření účinná od 27.3.2021
Změna mimořádného opatření MZČR ze dne 26.února 2021 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 20.3.2021 do odvolání.
Mimořádné opatření MZČR vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let.
Mimořádné opatření MZČR povinné testování veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob.
Sbírka zákonů č. 54/2021 obsahující krizové usnesení vlády přijaté na dnešním jednání vlády v souvislosti s pandemií Covid-19
Usnesení vlády č. 296 o vycházkách v zařízeních sociálních služeb
Usnesení vlády č. 297 o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče
Usnesení vlády č. 298 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Usnesení vlády č. 299 o omezení volného pohybu od pondělí 22. března
Usnesení vlády č. 300 o prodloužení krizových opatření do 28. března
Sbírka zákonů č. 51/2021 obsahující krizová usnesení vlády přijatá dnes v souvislosti s pandemií Covid-19
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.7/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 6/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Usnesení vlády č.292 Změna krizového opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let
Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů ze dne 1.3.2021 s účinností od 17.3.2021 do odvolání
Sbírka zákonů č. 50/2021 obsahující nařízení vlády a krizová usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19.
Usnesení vlády č.250 Příprava mimořádného opatření o zavedení povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19
Usnesení vlády č.249 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a přílohy 1-8
Usnesení vlády č.248 Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti
Informace o vakcínách proti nemoci SARS CoV-2
Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče
Informační leták hejtmanky o distribuci respirátorů z Potravinové banky
Informace o zapojení praktických lékařů do očkování
Informační leták hejtmanky o současném fungování obchodů a služeb
Informační leták hejtmanky o pohybu osob v době nouzového stavu
Informační leták hejtmanky o ochranných prostředcích
Usnesení č. 244: Změna krizového opatření o omezení volného pohybu osob (odůvodnění usnesení č. 244).
Usnesení č. 243: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb.
Sbírka zákonů č. 42/2021 obsahující nařízení vlády a krizová usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19.
Mimořádné opatření MZDR o antigenním testování obyvatel od 2.3.2021
Mimořádné opatření MZDR o samotestování zaměstnanců od 2.3.2021 do odvolání
Mimořádné opatření MZDR o změně mimořádného opatření hlášení do Národního dispečinku očkování
Mimořádné opatření MZDR o povinném testování od 3.3.2021
Sbírka zákonů č. 41/2021 o změně stavování v zaměstnaneckých jídelnách
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 5/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Sbírka zákonů č. 40/2021 obsahující krizové usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19
Přehledné otázky a odpovědi, které se týkají omezení pohybu od 1.3.2021
KOPIS Středočeského kraje přehledně zpracoval, jakým způsobem bude možné se pohybovat a kam od 1.3.2021. V příloze jsou znovu přiloženy formuláře, které jsou k vytištění pro potřeby občanů.
Praktické otázky a odpovědi ke krizovým opatřením vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021
KOPIS Středočeského kraje přehledně zpracoval, jakým způsobem bude možné se pohybovat a kam od 1.3.2021. V příloze jsou znovu přiloženy formuláře, které jsou k vytištění pro potřeby občanů.
Rozhodnutí hejtmanky č. 4/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Sdělení Ministerstva zdravotnictví - seznam zemí COVID od 1.3.2021
Ochranné opatření MZDR k omezení překročení hranice ČR od 1.3.2021
Mimořádné opatření MZDR o nošení ochranných prostředků od 1.3.2021
Mimořádné opatření MZDR o nařízení izolace a karantény od 1.3.2021
Vzory formulářů, které se týkají omezení pohybu ve verzi docx. a pdf.
Usnesení vlády č. 217 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. do 21. března
Usnesení vlády č. 216 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března
Usnesení vlády č. 215 Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob nakažených koronavirem (odůvodnění usnesení č. 215)
Usnesení vlády č. 214 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Usnesení vlády č. 213 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Usnesení vlády č. 212 Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března (odůvodnění usnesení č. 212)
Usnesení vlády č. 211 Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 211)
Usnesení vlády č. 210 Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR (odůvodnění usnesení č. 210)
Usnesení vlády č. 209 Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma (odůvodnění usnesení č. 209)
Usnesení vlády č. 208 Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek (odůvodnění usnesení č. 208)
Usnesení vlády č. 207 Krizové opatření o provozu krematorií (odůvodnění usnesení č. 207)
Usnesení vlády č. 206 Krizové opatření o pracovnělékařských prohlídkách (odůvodnění usnesení č. 206)
Usnesení vlády č. 205 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury (odůvodnění usnesení č. 205)
Usnesení vlády č. 204 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od 27. do 28. února
Usnesení vlády č. 203 Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech (odůvodnění usnesení č. 203)
Usnesení vlády č. 202 Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 202)
Usnesení vlády č. 201 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 201)
Usnesení vlády č. 200 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. února do 21. března
Usnesení vlády č. 199 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů (odůvodnění usnesení č. 199)
Usnesení vlády č. 198 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 27. do 28. února
Usnesení vlády č. 197 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 27. do 28. února
Usnesení vlády č. 196 Vyhlášení nouzového stavu od 27. února na 30 dnů (Důvody pro vyhlášení nouzového stavu a popis epidemiologické situace)
Sbírka zákonů č. 39/2021 obsahující vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19.
Sbírka zákonů č. 38/2021 obsahující pandemický zákon
Informační leták hejtmanky - Distribuce roušek ze skladů Potravinové banky
Upřesnění - neplatnost informací uvedených v letáku hejtmanky, nová mimořádná opatření MZDR schválená dnes vládou.
Mimořádné opatření MZDR o změně v pravidlech pro předávání certifikátu o očkování proti covid-19
Mimořádné opatření MZDR o pravidlech pro nařizování izolace a karantény
Mimořádné opatření MZDR o nových pravidlech pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest.
Leták - vynesené slepice.
Zápis 1/2021 z jednání obecního zastupitelstva obce Plchov, ze dne 12.02.2021
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 143 o sociálních dávkách.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 141 o změnách zaměstnavatele.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 140 o datových schránkách
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 137 - čestné prohlášení ke zdravotní způsobilosti
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 137 o lékařských prohlídkách
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 136 o provozu krematorií
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 135 o kritické infrastruktuře
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 134 o omezení postižených okresů.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 133 o pravidlech pro věznice.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 132 o vycházkách v rámci sociálních zařízení.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 131 o zákazu návštěv
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 130 o určených školách
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 129 o školní docházce
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 128 o orgánech veřejné moci
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 127 o volném pohybu
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 126 o maloobchodu
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 o nouzovém stavu
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 3/2021
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021
Usnesení vlády České republiky ze dne 11.února 2021 č. 121 - o omezení pohybu v okresech postižených SARS - CoV -2
Informační leták hejtmanky o neprodloužení nouzového stavu
Zimní akce pro občany Plchova
Usnesení vlády České republiky ze dne 8. února 2021 č. 119 - o změně usnesení vlády ze dne 28. ledna 2021 č. 78.
Informace hejtmanky Středočeského kraje o očkování
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Plchov, dne 12.2.2021 v 18 hodin.
Nový web Středočeského kraje o očkování - statistiky, data, nejčastější otázky a odpovědi
Informační leták hejtmanky o změnách platných od 30.1.2021
Informační leták hejtmanky o změnách maturitních a závěrečných zkoušek
Schválené rozpočtové opatření 5/2020.
Mimořádné opatření o změně antigenního testování.
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 81 - o změně antigenního testování.
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 80 - o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních.
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 79 - o omezení volného pohybu.
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 78 - o maloobchodním prodeji.
Mimořádná veterinární opatření Státní veterinární správy k zamezení šíření aviární influenzi 2021.
Informace starostky - Odpadové hospodářství obce Plchov po 1.1.2021.
Rozhodnutí hejtmanky č. 2/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Usnesení vlády České republiky č. 57/2021 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Usnesení vlády České republiky č. 56/2021 o prodloužení krizových opatření
Usnesení vlády České republiky č. 55/2021 o prodloužení nouzového stavu
Informace hejtmanky o prodloužení nouzového stavu
SVOZ ODPADU V OBCI
Právní posouzení MV ČR k OZV č. 1/2021 obce Plchov
Usnesení vlády České republiky č. 53 a 54/2021, o přijetí krizového opatření
Informace o očkování pro občany nad 80 let
Usnesení vlády České republiky č. 12/2021 o provozu krematorií
Informace hejtmanky k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji k 8.1.2021
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 1/2021
Usnesení vlády České republiky č. 12 - 16/2021
Středočeský kraj - Aktuální opatření v souvislosti s COVID-19 - leták k 7.1.2021
Usnesení vlády České republiky č. 9 - 11/2021
Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
Informace občanům k tématu odpadové hospodářství
Změna úředních hodin Obecního úřadu Plchov
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č 17/2020
Ztratilo se štěně z Plchova - fenka německého trpasličího pinče
Ochranné opatření MZd České republiky
Mimořádné opatření o nakládání s infekčními odpady ve ZZ ze dne 23.12.2020
Usnesení vlády České republiky č. 1373/2020, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií SARS, CoV-2
Usnesení vlády České republiky č. 1374/2020, o změně krizových opatření
Usnesení vlády České republiky č. 1375/2020, o změně pravidel volného pohybu
Usnesení vlády České republiky č. 1376/2020, o maloobchodu
Usnesení vlády České republiky č. 1377/2020, o uzavření vybraných škol
Usnesení vlády České republiky č. 1378/2020, o nutnosti zřídit školní docházku pro zaměstnance nezbytných profesí
Usnesení vlády České republiky č. 1379/2020, o omezení provozu na úřadech
Sbírka zákonů České republiky částka č. 242/2020 (Usnesení vlády č. 1373/2020 - 1379/2020)
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1_2021 obce Plchov
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1_2021 obce Plchov
Strategický plán obce Plchov - Aktualizace 2020
Usnesení vlády ČR a Mimořádné opatření MZdr.
Zápis 7_2020 z jednání obecního zastupitelstva obce Plchov, ze dne 15.12.2020
OZV č.1_2021 obce Plchov, o nočním klidu
Schválený rozpočet na rok 2021
OZV č.1_2021 obce Plchov, o nočním klidu
Usnesení vlády ČR a Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Schválený rozpočet na rok 2021
Zápis 7/2020 z jednání obecního zastupitelstva obce Plchov, ze dne 15.12.2020
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 231/2020)
Sbírka zákonů České republiky částka 231
Informační leták k dobrovolnému Ag testování
Informace pro občany, jaká pravidla budou platit od pátku
Ochranné opatření k omezení překročení státní hranice
Mimořádné opatření o provádění antigenních testů
Sbírka zákonů, částka 220
Usnesení vlády České republiky č. 1325/2020, o zákazu návštěv ve zdrav. zařízeních
Usnesení vlády České republiky č. 1332/2020, o maloobchodu a službách
Usnesení vlády České republiky č. 1333/2020, o změně usnesení č. 1290
Usnesení vlády České republiky č. 1334/2020, o zákazu volného pohybu
Usnesení vlády České republiky č. 1335/2020, o zákazu pobytů žáků v určených školách
Usnesení vlády České republiky č. 1336/2020, o zrušení krizových opatření
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 1294/2020-1295/2020)
Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice knihovník/knihovnice
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Plchov, dne 15.12.2020
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 1290/2020-1292/2020)
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 1196/2020)
Usnesení vlády ČR, Mimořádná opatření a Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Pravidelná zkouška sirén ve středu 2. 12. 2020
Zápis 6/2020 z jednání obecního zastupitelstva obce Plchov, ze dne 25.11.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020
Mimořádná opatření a Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 194)
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Plchov, dne 25.11.2020
Obnovení původního webu obce
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 190)
Nové jízdní řády
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 16/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 15/2020
Zrušení zkoušky sirén dne 4.11.2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 14/2020
Usnesení vlády č. 1142/2020
Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice účetní, administrativní pracovník
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 13/2020
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 180)
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 12/2020
Usnesení vlády České republiky č. 1100/2020
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 176)
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 174)
Uzavření knihoven v ČR
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 11/2020
Schválené Rozpočtové opatření č. 3/2020
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 424 - 426)
Usnesení Vlády České republiky č. 1080
Usnesení Vlády České republiky č. 1079
Usnesení Vlády České republiky č. 1078
Mimořádné opatření - pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 421)
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 416 - 420)
Zrušení oslav 28. října z důvodu Covid-19
Změna úředních hodin OÚ
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 10/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 9/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020
Roušky na obecním úřadě
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 407 - 414)
Sbírka zákonů (č. 407 - 414), částka 166/2020, obsahuje 8 Usnesení vlády, přijatých vládou ČR, vzhledem k situaci, která nastala vlivem pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), a to ke dni 14. října 2020 od 00:00 hod.
Integrace dopravy od 15.11.2020
Nařízení č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 398 - 402)
Sbírka zákonů (č. 398-402), částka 162/2020, obsahuje 5 Usnesení vlády, přijatých vládou ČR, vzhledem k situaci, která nastala vlivem pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), a to ke dni 12. října 2020 od 00:00 hod.
Vzhled obce
Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Úřední deska webu obce
Zrušení pravidelné zkoušky sirén - 7.10.2020
Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Výsledky krajských voleb

Krajské volby 2020

Krajské volby 2020 se budou konat 2. a 3.10.2020 v budově OÚ. V pátek 2.10.2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin. V sobotu od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Nové menu Covid-19
Aplikace e-rouška
Pravidlo 3 R
Zápis z jednání zastupitelstva, dne 16.9.2020