ÚOHS - sdělení výsledku šetření podnětu
více
Směrnice č.1/2024 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Ministerstvo vnitra - stanovisko ke smlouvě o infrastruktuře 4.1.2024
více
SFŽP odpověď na informace 26.1.2024
více
Výroční zpráva za rok 2023
více
Informační zpravodaj PID 2/2024
více
Informace PID - očekávané komplikace v dopravě dne 19.2.2024
více
Pozvánka na ZO dne 21.2.2024 v 18:00 hodin
více
Valná hromada HS Třebíz 19.2.20224
více
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č.j. 38-2024 Územní řízení
více
Žádost o poskytnutí informace č.j. 38-2024 Územní řízení
více
Dne 31.01.2024 bude uzavřen Obecní úřad
Upozorňujeme občany, že dne 31.01.2024 bude uzavřen Obecní úřad.
více
Dne 31.01.2024 bude uzavřen Obecní úřad
Upozorňujeme občany, že dne 31.01.2024 bude uzavřen Obecní úřad.
více
Zápis do ZŠ Kvílice 2024
více
Seznam předpokládaných akcí na rok 2024
více
Zápis ze ZO č.1/2024 ze dne 3.1.2024
více
Volby 12-2023 Výsledky
více
Vyhodnocení ankety
více
Informační zpravodaj PID 1/2024
více
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č.j. 1048-2023 Územní řízení
více
Žádost o poskytnutí informace č.j. 1048-2023 Územní řízení
více
Informace o výši poplatků na rok 2024
více
Harmonogram svozů komunálního odpadu na období 2/2024 - 1/2025
více
Státní fond životního prostředí - akceptace ceny stočného pro roky 2023 a 2024
více
Právní posouzení smlouvy o realizaci dopravní a technické infrastruktury ze dne 29.5.2023
více
NESTŘÍLEJTE PROSÍM PYROTECHNIKU, OHŇOSTROJE, PETARDY
Vážení spoluobčané, vzhledem k tragickým událostem posledních dní se i vedení naší obce přiklání k žádosti pana ministra vnitra o upuštění od zábavní pyrotechniky. Prosíme Vás proto o zvážení, zda je použití zábavní pyrotechniky jako oslavy konce roku opravdu nutné. Předem děkujeme za konec roku bez zábavní pyrotechniky a ohňostrojů.
více
Pozvánka na ustavující zasedání ZO Plchov dne 3.1.2024 v 18:00 hodin
více
Opověď na žádost o poskytnutí informace informace č.j. 1011-2023 Trvalý pobyt
více
Žádost o poskytnutí informace č.j. 965-2023 Trvalý pobyt
více
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
více
Veřejná vyhláška - Vlk
více
Poděkování
více
Dne 18.12.2023 bude uzavřen obecní úřad
Upozorňujeme občany, že dne 18.12.2023 bude uzavřen obecní úřad
více
Zápis o výsledku voleb do ZO Plchov 9.12.2023
více
Splnění úkolu ze ZO dne 22.11.2023 - bod č. 6 Smlouva o realizaci dopravní a technické infrastruktury 2.
více
Splnění úkolu ze ZO dne 22.11.2023 - bod č. 8 Archivní a spisová služba
více
ROZSVĚCENÍ STROMKU
Náš spolek se velmi rád zapojil do příprav i samotného rozsvěcení stromečku. Pro Plchováky jsme si připravili již tradiční zpívání koled, zajistili jsme hudební skupinu Pohodáři a připravili jsme něco horkého pro zahřátí... Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se k nám přidali a pomohli nám připravit krásný podvečer... Děkujeme za spolupráci také Obci Plchov, SDH Poštovice za zapůjčení stanu a Petru Pichlíkovi, který si připravil drobné občerstvení. Velké poděkování patří také Vám všem, kteří jste přispěli do kasičky dobrovolným příspěvkem na kapelu Pohodářů, díky Vám jsme mohli Pohodářům předat 3 900 Kč. V neposlední řadě děkujeme Vám všem, kteří jste přišli, protože právě díky Vám jsme všichni společně strávili krásný podvečer plný adventní pohody... Největší radostí pro nás byl ale samotný večer, plný sdílení, pohody a radosti ze společného setkání....
více
Přípravy na rozsvěcení stromečku
Jak probíhaly naše přípravy na rozsvěcení stromečku? S úsměvem na tváři a pohodou v duši... Přikládáme pár fotografií a videí...
více
Prodloužení termínu odevzdání anketních lístků do 10.12.2023
Vážení občané, chceme Vás informovat, že jsme prodloužili termín odevzdání vyplněných anketních lístků do 10.12.2023. Kdo by se chtěl ještě do ankety zapojit má možnost do uvedeného data odevzdat anketní lístek do schránky obecního úřadu.
více
Mikulášská nadílka v Plchově proběhne dne 5.12.2023 v podvečerních hodinách
Tak jako každý rok i letos proběhne mikulášská nadílka dne 5.12.2023 v podvečerních hodinách. O roznos balíčků dětem se jako vždy postará sbor dobrovolných hasičů Plchov za finančního přispění obce Plchov.
více
Splnění úkolu ze ZO dne 22.11.2023 - bod č. 9 Žádosti občanů
více
Splnění úkolu ze ZO dne 22.11.2023 - bod č. 7 Kanalizace a ČOV Plchov
více
Splnění úkolu ze ZO dne 22.11.2023 - bod č. 6 Smlouva o realizaci dopravní a technické infrastruktury
více
Úkoly ze ZO dne 22.11.2023 pro starostku
více
Splnění úkolu ze ZO dne 22.11.2023 - bod č. 3 Informace o postupech při správě hospodaření obce Plchov
více
Zápis ze ZO č. 6/2023 ze dne 22.11.2023
více
Rozsvěcení vánočního stromečku 1.12. 2023
více
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č.j. 893-2023 Hospodaření obce Plchov
více
Žádost o poskytnutí informace č.j. 893-2023 Hospodaření obce Plchov
více
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č.j. 892-2023 Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 364 a 886
více
Žádost o poskytnutí informace č.j. 892-2023 Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 364 a 886
více
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č.j. 891-2023 Usnesení ZO 6.3.-5-2023 ze dne 11.10.2023
více
Žádost o poskytnutí informace č.j. 891-2023 Usnesení ZO 6.3.-5-2023 ze dne 11.10.2023
více
Další nácvik vánočních písní 26.11.2023 od 17:30 na OÚ
více
NÁMITKY K ZÁPISU ZE ZO ze dne 11.10.2023 - č.j. 895-2023
Vzhledem k tomu, že na ZO dne 22.11.2023 mi nebylo umožněno přečíst námitky k zápisu ze ZO dne 11.10.2023, dávám je tímto k dispozici občanům, aby měli možnost se s nimi seznámit.
více
Informační zpravodaj PID 11/2023
více
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. j. 880-2023 Zpráva o nákupech, dotace knihovna
více
Žádost o poskytnutí informace č. j. 880-2023 Zpráva o nákupech, dotace knihovna
více
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. j. 879-2023 Protokol o kontrole vedení spisové služby
více
Žádost o poskytnutí informace č. j. 879-2023 Protokol o kontrole vedení spisové služby
více
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. j. 721-2023 Výstavba
více
Žádost o poskytnutí informace č. j. 721-2023 Výstavba
více
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. j. 720-2023 Kanalizace a ČOV Plchov
více
Žádost o poskytnutí informace č. j. 720-2023 Kanalizace a ČOV Plchov
více
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. j. 696-2023 Svoz tříděného odpadu
více
Žádost o poskytnutí informace č. j. 696-2023 Svoz tříděného odpadu
více
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. j. 695-2023 Svoz komunálního odpadu
více
Žádost o poskytnutí informace č. j. 695-2023 Svoz komunálního odpadu
více
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. j. 694-2023 Stromy v obci
více
Žádost o poskytnutí informace č. j. 694-2023 Stromy v obci
více
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. j. 693-2023 Herní prvky
více
Žádost o poskytnutí informace č. j. 693-2023 Herní prvky
více
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č.j. 692-2023 Archivní a spisová služba
více
Žádost o poskytnutí informace č.j. 692-2023 Archivní a spisová služba
více
Opověď na žádost o poskytnutí informace informace č.j. 448-2023 Trvalý pobyt
více
Žádost o poskytnutí informace č.j. 429-2023 Trvalý pobyt
více
Dne 25.11.2023 do 13:00 hodin v rákosí mezi Plchovem a Kvílicemi bude probíhat naháňka
Dne 25.11.2023 od rána cca do 13:00 hodin v rákosí mezi Plchovem a Kvílicemi bude probíhat naháňka, kterou pořádá myslivecké sdružení Libovice. Prosíme občany o opatrnost.
více
Další nácvik vánočních písní 21.11.2023 od 17:30 na OÚ
více
Splnění úkolu ze ZO dne 11.10.2023 - bod č. 1 Informace o provedených nákupech a bod č. 3 Zpráva o dotacích
více
Splnění úkolu ze ZO dne 11.10.2023 - bod č. 6 Projekt Kanalizace a ČOV Plchov - zrušení usnesení
více
Splnění úkolu ze ZO dne 11.10.2023 - bod č. 6 Projekt Kanalizace a ČOV Plchov
více
Splnění úkolu ze ZO dne 11.10.2023 - bod č. 4 Odpadové hospodářství
více
Splnění úkolu ze ZO dne 11.10.2023 - bod č. 2 Příspěvky
více
Úkoly ze ZO dne 11.10.2023 pro starostku
více
Další nácvik vánočních písní proběhne dne 19.11.2023 v 17:30 hodin na obecním úřadě
více
Pozvánka na ZO dne 22.11.2023 v 18:00 hodin
více
Nácvik vánočních písní 16.11.2023 od 17:30 na OÚ
více
Vánoční setkání 1.12.2023 od 17:00 hodin
více
Svolání prvního zasedání OVK
více
Veřejná vyhláška - aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
více
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
více
Lampionový průvod 27.10.2023 v 19:00 hodin
více
Zápis z jednání ZO č.5/2023 dne 11.10.2023
více
Informační zpravodaj PID č.10/2023
více
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
více
Porušení právních předpisů zastupiteli obce
více
Oznámení vlastníků lesa o možnosti převzít LHO
více
Svoz nebezpečného odpadu
více
Halloweenské tvoření
více
Pozvánka na ZO dne 11.10.2023 v 18:00 hodin
více
Dne 28.9.2023 v katastru obce Libovice zkoušky psů
Vážení občané, upozorňujeme Vás, že dne 28.9.2023 v čase od 8:00 do 16:00 hodin budou v lese v katastru obce Libovice probíhat zkoušky psů. Bude probíhat i střelba a hrozí nebezpečí úrazu. Prosíme proto občany, aby v uvedeném období do lesa z preventivních důvodů nechodili.
více
Informační zpravodaj PID č. 09/2023
více
Nové volby do ZO 9.12.2023
více
ČEZ plánovaná odstávka elektřiny 4.10.2023
4. 10. 2023 od 8:00 do 13:00 hodin Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Plchov (okres Kladno) č. p. 7, 8, 9, 10, 14, 16, 31, 32, 35, 44, 65, 70, 71 kat. území Plchov (kód 721816): parcelní č. 58/2
více
Materiál na tvoření v knihovně
Vážení občané, potřebujeme materiál na helloweenské a vánoční tvoření, které chystá knihovnice Zuzka. Jedná se o sklenice různých velikostí, záclony, látku – černou, oranžovou, červenou a bílou, ruličky od papírových utěrek a toaletního papíru. Pokud byste něco z uvedeného mohli věnovat do knihovny, budeme rádi. Případné předání materiálu si domlouvejte přímo s knihovnicí. Děkujeme
více
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
více
DOVOLENÁ 11.9. a 13.9.2023
Obecní úřad bude uzavřen ve dnech 11.9. a 13.9.2023 z důvodu dovolené
více
KINO POZDEŇ OTEVŘENO 8. - 9. 9.2023
více
Volby 6-2023 Výsledky
více
NOVÉ HERNÍ PRVKY NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
více
Knihovna dne 15.8.2023 zavřena
více
Mobilní rozhlas v obci Plchov
více
Mobilní rozhlas v obci Plchov
více

 

Vážení občané, v rámci modernizace komunikace s vámi jsme zavedli systém pro tzv. SMART komunikaci - Mobilní Rozhlas. Díky tomuto systému vám budou ty nejdůležitější informace z naší samosprávy doručeny přímo do vašeho telefonu a nic vám tak neunikne, ať budete kdekoliv.

 

Registrovat se              Mobilní rozhlas - Plchov

Co vám Mobilní Rozhlas přinese?

  • Informace přímo do vašeho telefonu (SMS, e-maily, zprávy do mobilní aplikace)
  • Informace o výpadcích energií, kultuře, ale i ztracených zvířatech a lidech
  • Systém je vhodný i pro seniory a slabozraké občany!
  • Pomáhá řešit černé skládky a závady 
  • Možné zapojení a zpětné vazby přes ankety

 

Proč a jak se registrovat?

Při registraci si můžete nastavit přesně typ informací, které vás zajímají.

Dozvíte se tak například včas o výpadcích energií, poplatcích, či kulturních událostech.

Zaregistrujte se a nezmeškáte důležité informace, které vám zjednoduší život. Služba je zdarma!

Registrovat se můžete také přímo na našem úřadu - rádi vám pomůžeme.

Stáhněte si také aplikaci naší samosprávy

Součástí systému je i stejnojmenná aplikace Mobilní Rozhlas. S aplikací budete mít všechny informace a kontakty kdykoli při ruce. Díky užitečným funkcím jako je nahlašování podnětů, zvířecí detektiv nebo pátrání po pohřešovaných osobách můžete pomoci svému okolí a v případě nouze aplikace může pomoci i vám!

Stáhnout pro Android

Aplikace i systém funguje v rámci celé ČR. Můžete tedy nastavit odběr informace i z jiných zapojených samospráv nebo nahlašovat podněty v celé ČR


Noc literatury, Letní literární soutěž
více
Dovolená 7., 9. a 21.8.2023
více
Stanovisko ministerstva vnitra k ustavujícímu zasedání ZO dne 12.7.2023
více
Podaná trestní oznámení a usnesení Policie ČR
více
Informace PID č. 7-2023
více
Zápis ze ZO č.4/2023 ze dne 12.7.2023
více
Pískoviště opět v provozu
více
Změna úředních hodin pokladny
více
Dovolená 24.7.2023
více
ZÁKAZ PÁLENÍ
více
Pozvánka na ustavující ZO dne 12.7.2023 v 18:00 hodin
více
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
více
Munipolis - objednávka/smlouva
více
Darovací smlouva - Pozemky Plchov
více
Smlouva o realizaci technické infrastruktury
více
Rekonstrukce mostu v obci Hořešovice - úplná uzavírka.
více
Dne 19.6.2023 bude obecní úřad uzavřen
více
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
více
Informační zpravodaj PID č. 6/2023
více
Myslivecký seminář Středočeského kraje - 19. 6. 2023 - pozvánka
více
Opatření obecné povahy při nedostatku vody
více
Stromy v obci Plchov - změna
více
Komunitní výsadba v obci Plchov
více
Vyjádření k pozemkům
více
Vážení Plchováci...
více
Pozvánka
více
Zrušen zákaz pálení
více
Informace z obce
více
Slavnostní otevření naučné stezky Plchov dne 10.6.2023 v 10.00 hodin před OÚ
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Poděkování
více
Faktura + likvidační lístek
více
Žádost o dotaci + rozpočet
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
více
K přesunu laviček - naučná stezka
Vyjádření starosty obce
více
MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas
více
Zákaz pálení
více
Zápis ze ZO č. 3/2023 ze dne 17.5.2023
více
Pokladna
Dne 24.5.2023 (středa) bude ze zdravotních důvodů uzavřena pokladna náhradní termín 26.5.2023 od 8.00 – 10.30 hodin. Děkujeme za pochopení.
více
HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK V OBCI PLCHOV
více
Informační zpravodaj PID č. 05/2023
více
Stanovení reálné kapacity ČOV Plchov a možnosti navýšení její kapacity
více
Nepřítomnost
více
Čistění komínů v Plchově
více
Svolání prvního zasedání OVK
více
Velkoobjemový kontejner
více
Pozvánka na zasedání ZO Plchov dne 17.5.2023 v 18:00 hodin
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby 17.6.2023 obec Plchov
více
Pozvánka - tvoříme dárek maminkám
více
Výsadba stromů
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis dětí do mateřské školy Třebíz na školní rok 2023/2024
více
Upozornění
více
Očima zastupitelů
více
Balíkovna v naší obci
více
Čarodějnické odpoledne - 5. ročník tradiční akce
více
Cedule pro projekt
více
Pozvánka
více
Informační zpravodaj PID č. 04/2023
více
Veřejnoprávní smlouva č. 3 o poskytnutí dotace - Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
více
Veřejnoprávní smlouva č. 2 o poskytnutí dotace - Mateřská škola Třebíz
více
Výstava s názvem „Panenky ve Slaném“
více
Proplacené faktury obcí Plchov za právní služby
více
Veřejnoprávní smlouva č. 1 o poskytnutí dotace - SHD Plchov
více
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Základní škola Kvílice
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Plchov za rok 2022
více
MV ČR - Rozhodovací pravomoci zastupitelstva při poklesu jeho členů
více
Audit 1.1.2020 - 31.12.2020
více
Audit 1.1.2019 - 31.12.2019
více
STROMY V OBCI PLCHOV z grantu od Nadace Partnerství
Prosba starosty a místostarosty obce Pozvánka
více
Tvoření s výtvarnicí Romanou Jindrovou
více
POZVÁNKA NA JARNÍ BRIGÁDU
více
Zápis č. 2/2023 ze ZO 15.3.2023 + přílohy č. 1-5
více
Platební kalendář 2023
více
Sbírka na podporu svozu použitého šatstva
Sbírka bude probíhat ve dnech 17.3.2023 - 9.4.2023 na Obecním úřadě v Plchově - v úředních hodinách a nebo po domluvě.
více
Informační zpravodaj PID č. 03/2023
více
Akce na rok 2023
více
Plchovské noviny č. 2-2020
více
Plchovské noviny č. 1-2020
více
Plchovské noviny č. 5-2019
více
Plchovské noviny č. 4-2019
více
Plchovské noviny č. 3-2019
více
Plchovské noviny č. 2-2019
více
Plchovské noviny č. 1-2019
více
Pozvánka na zasedání ZO dne 15.3.2023 v 18:00 hodin
více
Pozvánka na vítání občánků dne 2.4.2023 v 10 hodin
Dne 2.4.2023 v 10 hod přivítá obec Plchov nové občánky na Obecním úřadě v Plchově.
více
Nos s Andersenem - změna termínu
Z důvodu kolize naší Noci s Andersenem se stejnou akcí ve stejném termínu (pořádá ZŠ Kvílice), přesouváme termín konání akce - 7.4./8.4. 2023. Akce bude navazovat na velikonoční tvoření pro děti od 16 do 10 hodin druhého dne na Obecním úřadě v Plchově. Prosíme zájemce, aby se hlásili na tel: 607 794 027, nebo na e-mailu: obec@plchov.cz
více
Odečty elektřiny
Ve dnech 9.3. a 10.3.2023 se budou provádět odečty elektřiny v obci Plchov, okres Kladno (platí pro všechny dodavatele).
více
Obec Plchov NIV aktualizace - stav k 1.2.2023
více
Odpovědi
Protože jsme do voleb šli s tím, že budeme jednat otevřeně a čestně, budeme uveřejňovat emaily s dotazy, výtkami a přáními od občanů, které jsou směrovány a hromadně rozesílány na obecní emaily. Vždy upřednostňujeme jednání z očí do očí na schůzích zastupitelstva.
více
Poradna Včera – pro seniory a pečující
Veřejné akce konané v Kladně - přednáška 15.3. a skupinová setkání pečujících dne 22.3.
více
Informační zpravodaj PID č. 02/2023
více
K častému dotazu - co znamená, je-li obec v rozpočtovém provizoriu
více
Změna telefonního čísla na obecní úřad
více
Zápis č. 1/2023 ze ZO 1.2.2023
více
Státní pozemkový ústav - usnesení
více
Noc s Andersenem
více
MV ČR - Smlouva o výstavbě a převodu dopravní a technické infrastruktury
více
Pozvánka na velikonoční tvoření pro malé i velké
více
Akce na rok 2023
více
Babinec + tvoření ke Dni žen
více
Pozvánka na Přátelské setkání našich seniorů a jejich přátel
více
Pokyny k třídění odpadu
více
MV ČR - Pravomoci čtyřčlenného zastupitelstva
více
Oznámení o konání řádné valné hromady - honební společenstvo Libovice
více
Rozpočtové opatření č. 6-2022
více
Volby Prezident II. kolo výsledky
více
Odběry krve - Hemerkův statek
více
Pozvánka na zasedání ZO Plchov dne 1.2.2023 v 18:00 hodin
více
Oznámení o době konání a místě konání voleb
více
Výsledky voleb Prezident republiky I.kolo
více
Výpůjční doba knihovny obce Plchov
více
Svozy odpadů pro rok 2023/2024 - kalendář
více
TELEFONNÍ ČÍSLO PRO ŽADATELE O ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKU
více
Rozpočtové provizorium 2023
více
Inspektorát práce - příkaz
více
MV ČR - Metodický výjezd
více
Aktuální seznam knih k zapůjčení pro rok 2023
více
Úřední hodiny - zrušení
28.12.2022 bude Obecní úřad v Plchově uzavřen.
více
Platební kalendář - rok 2023
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
PF 2023
více
Zápis č. 5/2022 ze ZO 7.12.2022
více
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
více
Výzva k doplacení poplatků za rok 2022 - stočné
více
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
více
Žádost o posunutí termínu
více
Veřejná vyhláška
více
Pozvánka na ZO 7.12.2022
více
Mikulášská nadílka
5.12.2022 - 17. - 20. hod
více
Vánoční setkání 9.12.2022 v 17:00 hodin na návsi v Plchově
více
Výlov rybníka 27.11.2022 v 9:00 hodin
více
ODBĚRY KRVE - HEMERKŮV STATEK
více
Zápis č. 4/2022 ze ZO 9.11.2022
více
Zápis č. 4/2022 ze ZO 9.11.2022
více
MV ČR - Rezignace na mandát člena zastupitelstva obce
více
Volby 09_2022 Výsledky
více
Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
více
Pozvánka na ustavující jednání zastupitelstva obce Plchov, konaného dne 09.11.2022
více
Schválené Rozpočtové opatření č. 04_2022
více
ČEZ Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
více
Smlouva Nadace Partnerství
více
Volby 09_2022 Výsledky
více
Výluky na železnici ve Středočeském kraji
více
Smlouva o nájmu obecního bytu č.p. 64
více
Volby 09_2022 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
více
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
více
Schválené Rozpočtové opatření č. 03_2022
více
Volby 09_2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Zápis z jednání zastupitelstva obce, ze dne 27.06.2022
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2022 - 2026
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024
více
Zápis č. 2_2022 z jednání zastupitelstva obce Plchov, ze dne 13.06.2022
více
Informační zpravodaj PID č. 6/2022
více
Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírka sil.č. III_23719 Kvílice -Třebíz
více
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Plchov, konaného dne 13.06.2022
více
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III_23718
více
Výstraha ČHMÚ
více
Platnost výstrahy ČHMU
více
Zrušení několika mimořádných opatření od 1.5.2022
více
Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
více
Návrh na vyslovení souhlasu PSP - ukončení stavu pandemické pohotovosti
více
Veřejná vyhláška Doručení návrhu 3. Aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje
více
Schválené Rozpočtové opatření č. 02_2022
více
Částka 45/2022 Sb. - krizové usnesení vlády
více
Zrušení zkoušky sirén 6.4.2022
více
Částka 42/2022 Sb. - prodloužení nouzového stavu a krizové usnesení vlády
více
Ukončení období déletrvajícího sucha
více
Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 22. dubna 2020
více
Zápis č. 01_2022 z jednání zastupitelstva obce Plchov, ze dne 15.03.2022
více
Schválené Rozpočtové opatření č. 1_2022
více
Nábor příslušníků vězeňské služby do věznice Vinařice
více
Změna krizového opatření k udělování víz s účinností od 10. března
více
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Plchov, konaného dne 15.03.2022
více
Zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu
více
Částka 24/2022 Sb. - vyhlášení nouzového stavu a krizové usnesení vlády
více
Krizové opatření k udělování víz s účinností od 4. března
více
Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu s účinností od 4. března
více
Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
více
Zrušení mimořádných opatření testování ve školách zaměstnanců a dalších osob od 18.2.2022
více
Mimořádné opatření podmínky konání hromadných akcí od 10.2. - 18.2.2022
více
Mimořádné opatření podmínky konání hromadných akcí od 19.2. - 28.2.2022
více
Mimořádné opatření preventivní testování zaměstnanců zdravotních a sociálních služeb od 19.2.2022
více
Obec Plchov Svozy odpadů únor 2022-leden 2023
více
Obec Plchov Svozy odpadů únor 2022-leden 2023
více
Vládní usnesení související s bojem proti epidemii od 2.2.2022
více
Aktuálně platná protiepidemická opatření od 2.2.2022
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují pravidla organizace a provádění pracovní karantény ve školských zařízeních od 3.2.2022
více
MZE - opatření obecné povahy, povodí Labe
více
MZE - Veřejná vyhláška, oznámení o vydání opatření obecné povahy
více
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb
více
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců a některých dalších osob
více
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2
více
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
více
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách
více
Mimořádné opatření MZČR o testování zaměstnanců.
více
Obec Plchov Ohlášení vlastníka nemovitosti-komunální odpad 2022
více
Rok 2022 - Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle OZV č. 1/2022
více
VPS 1_2022 Obec Plchov a SDH Plchov
více
Obecně závazná vyhláška obce Plchov č. 1/2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
více
Vládní usnesení související s bojem proti epidemii Covid-19
více
Mimořádné opatření MZČR o podmíkách v obchod od 30.12.2021
více
Mimořádné opatření MZČR o podmínkách v obchodech od 3.1.2022
více
Zápis č. 06_2021 z jednání zastupitelstva obce Plchov, ze dne 15.12.2021
více
Informační zpravodaj PID č. 12/2021
více
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o diskriminačním RT-PCR vyšetření
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 29. prosince 2021 do 2. ledna 2022
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 26. do 28. prosince 2021 a od 3. ledna 2022
více
Změna krizového opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb
více
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 2_2022, o nočním klidu
více
Obecně závazná vyhláška obce Plchov č.2_2022, o nočním klidu
více
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1_2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
více
Obecně závazná vyhláška obce Plchov č. 1_2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
více
Mimořádné opatření MZDR ČR o testování ve školách a příloha
více
Mimořádné opatření MZDR ČR o ochraně dýchacích cest a příloha
více
Mimořádné opatření MZDR ČR o testování zaměstnanců a OSVČ a příloha
více
Platební kalendář rok 2022 Stočné
více
Platební kalendář Stočné - rok 2022
více
Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
více
Usnesení č. 1121: Prodloužení krizového opatření k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky
více
Návrh rozpočtu na rok 2022
více
Zápis č. 05_2021 z jednání zastupitelstva obce Plchov, dne 19.11.2021
více
Nouzový stav a protiepidemická opatření – co aktuálně platí 26.11.2021
více
Zrušení mimořádného opatření z 20.11.2021 k omezení prodeje zboží a poskytování služeb od 26.11.2021
více
Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce a použití mediciálního kyslíku
více
Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Corminaty a Spikevax posilovcí dávka po uplynutí 5. měsíců
více
Ochrané opatření - seznam zemí s rizikem nákazy Covid-19 od 29.11.2021
více
Usnesení vlády č. 1084 Krizové opatření k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky
více
Stanovisko MeSES
více
Usnesení vlády č. 1067 Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
více
Usnesení vlády č. 1066 Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb
více
Usnesení vlády č. 1065 Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
více
Informační letáky hejtmanky - opatření s platností od 22. listopadu
více
Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení v oblasti maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 22. listopadu
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o pravidelném testování zaměstnanců a osvč
více
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách
více
Aktuální uzavírky ve městě Slaný
více
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách s účinností od 22. listopadu
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s účinností od 22. listopadu
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2 s účinností od 22. listopadu
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 22. listopadu
více
Testování žáků ve školách od 15.11.2021
více
Změny Covid od 15.11.2021
více
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Plchov, konaného dne 19.11.2021
více
Usnesení vlády ČR o pravidlech pro vykazování očkování + příloha
více
Usnesení vlády ČR o provádění očkování + příloha
více
Usnesení vlády ČR o ochranně dýchacích cest + příloha
více
Usnesení váldy ČR o testování v zařízeních sociální péče + příloha
více
Usnesení vlády ČR o diskriminačním RT-PCR testu + příloha
více
Ochranné opatření seznam zemí s rizikem covid-19 od 8.11.2021
více
Mimořádné opatření podmínky návštěv zdravotnických zařízeních a zařízení sociálních služeb od 15.11.2021
více
Mimořádné opatření omezení prodeje a služeb od 22.11.2021
více
Distribuce testů ve Středočeském kraji
více
Usnesení vlády - testování ve školách.
více
Usnesení vlády o poskytnutí testovacích sad školským zařízením
více
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
více
Informace ke kotlíkovým dotacím
více
Jak správně topit a ušetřit
více
Mimořádné opatření o testování ve školách + příloha
více
Mimořádné opatření o ochraně dýchacích cest + příloha
více
Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje a služeb od 30.9.2021 do odvolání + přílohy.
více
Mimořádné opatření testování obyvatel + příloha
více
Mimořádné opatření ochrana dýchacích cest + příloha
více
Vládní usnesení a odůvodnění souvisejícíc s bojem proti epidemii
více
Stanovisko MESES
více
Veřejnoprávní smlouva č. 3_2021 ZŠ Kvílice
více
Zápis č. 04/2021 z jednání zastupitelstva obce Plchov, ze dne 24.9.2021
více
Změna ochranného opatření stanovení podmínek pro vstup na území ČR od 30.9.2021
více
Ochranné opatření stanovení podmínek pro vstup na území ČR od 11.9.2021
více
Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021
více
Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje a služeb od 30.9.2021
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
více
Veřejnoprávní smlouva č. 2_2021 Přemyslovci
více
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství.
více
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
více
Informační zpravodaj PID č. 09/2021
více
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce, konaného dne 24.9.2021
více
Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
více
Sdělení Ministerstva zdravotnictví seznam zemí s rizikem covid-19 od 13.9.2021
více
Ochranné opatření stanovení podmínek pro vstup na území ČR od 11.9.2021
více
Mimořádné opatření - testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb
více
Mimořádné opatření - testování klientů v dlouhodobé péči a sociálních službách
více
Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje a služeb od 1.9.2021.
více
Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje a služeb od 1.9.2021.
více
Změna mimořádného opatření z 26.8.2021 k omezení maloobchodního prodeje služeb a škol od 13.9.2021
více
Změna mimořádného opatření z 30.8.2021 k testování u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb od 13.9.2021
více
Stanovisko MeSES k podání 3. dávky.
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování klientů a uživatelů pobytových sociálních služeb
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců v sociálních službách
více
Obec Plchov - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb od 1. září 2021
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 od 1. září 2021
více
Informační leták hejtmanky ke změnám od 1. 9. 2021
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování žáků od 31.8.2021
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního podeje a služeb s účinností od 1. září
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 31. srpna
více
Změna mimořádného opatření z 29.6.2021 k omezení provozu škol
více
Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1.8.2021 do odvolaní
více
Změna mimořádného opatření ze dne 29.6.2021 k omezení provozu škol a skolskych zarizeni s ucinnosti od 1.8.2021 do odvolani
více
Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 31.7.2021 do odvolání
více
Ochranné opatření - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 1. do 31.8.2021
více
Sdělení Ministerstva zdravotnictví,kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 2.srpna 2021
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest
více
Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
více
Informační leták hejtmanky ke změnám od 01. 08. 2021
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách provozu škol a školských zařízení
více
Mimořádné opatření nařízení mobilním operátorům o zasílání tzv. welcome-sms s účinností od 27.7.2021
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodu a poskytování služeb
více
Informace o změnách v PID
více
Náborová kampaň Policie ČR
více
Usnesení vlády č. 667 k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV-2 s přílohou
více
Usnesení vlády č. 633 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví povinnost pořadatele hromadné akce s účastí větší než 1000 osob tuto akci ohlásit KHS a příloha
více
Usnesení vlády č. 632 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se určuje termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku – očkovací látky proti onemocnění COVID-19, příloha č. 1
více
Informační leták hejtmanky ke změnám od 09. 07. 2021
více
Zápis č. 03/2021 z jednání zastupitelstva obce Plchov, ze dne 28.06.2021
více
Usnesení vlády č. 606, příloha č.2 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování
více
Usnesení vlády č. 606, příloha č.1 změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností
více
Usnesení vlády č. 606 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Screeningové testování od září 2021
více
Usnesení vlády č. 604, příloha č.4 mimořádné opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování
více
Usnesení vlády č. 604, příloha č.3 mimořádné opatření o diskriminačním RT-PCR vyšetření
více
Usnesení vlády č. 604, příloha č.2 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
více
Usnesení vlády č. 604, příloha č.1 změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest
více
Usnesení vlády č. 604 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Přivítání prázdnin - dětský den SDH Plchov
více
Seznam schválených akcí SDH Plchov pro rok 2021
více
Mimořádné opatření MZDR: Změny v maloobchodě a službách
více
Usnesení vlády č. 575 příloha č. 3 změna mimořádného opatření k provozu škol a školských zařízení od 22. června
více
Usnesení vlády č. 575 příloha č. 2 změna mimořádného opatření k provozu maloobchodu a služeb od 22. června
více
Usnesení vlády č. 575 příloha č. 1 mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb od 26. června
více
Usnesení vlády č. 575 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce, konaného dne 28.06.2021
více
Usnesení vlády č. 552 příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví povinnost testování na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo jeho antigenu na vysokých školách od 15. června
více
Usnesení vlády č. 552 příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví podmínky nařizování izolace a karantény od 15. června
více
Usnesení vlády č. 552 příloha č. 2 změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest od 15. června
více
Usnesení vlády č. 552 příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb od 1. července
více
Usnesení vlády č. 552 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Knihovna Plchov-nové knihy z Výměnného fondu k zapůjčení od 14.6.2021
více
Informační leták hejtmanky ke změnám od 08. 06. 2021
více
Mimořádné opatření MzČR certifikát o očkování Srbskou republikou od 21.6.2021
více
Mimořádná opatření MzČR přehledně
více
Mimořádné opatření MzČR o změně pravidel pro konání škol v přírodě od 8. června 2021
více
Mimořádné opatření MzČR o omezení provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021
více
Mimořádné opatření MzČR o intervalu pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 11. června 2021
více
Mimořádné opatření MzČR o podmínkách návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb od 8. června 2021
více
Mimořádné opatření MzČR o zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinnost testování na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu, k 1. červenci 2021
více
Mimořádné opatření MzČR plán očkování osob určených k očkování od 8. června 2021
více
Mimořádné opatření MzČR ochrana dýchacích cest od 8. června 2021
více
Mimořádné opatření MzČR o omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb od 8. června 2021
více
Nové knihy v obecní knihovně.
více
Nařízení města Slaný č. 3/2021
více
Nařízení o záměru zadat zpracování LHO
více
Prodloužení fotografické soutěže Jaro v Plchově.
více
Informační leták hejtmanky
více
Příloha č. 4 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování
více
Příloha č. 3 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest
více
Příloha č. 2 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
více
Příloha č. 1 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
více
Usnení vlády č. 507, Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Výstavba Kanalizace a ČOV byla podpořena EU dotacemi
více
Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí na území České republiky
více
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry
více
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje
více
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
více
Veřejná vyhláška MZe - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
více
Příloha č. 2 Usnení vlády č. 486, mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS‑CoV‑2
více
Příloha č. 1 Usnení vlády č. 486, mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
více
Usnení vlády č. 486 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
více
Mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS CoV 2
více
Změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studentů ve školách
více
Změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
více
Mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
více
Usnesení č. 485: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Informační leták hejtmanky ke změnám od 24. května 2021
více
Návrhy novel zákonů o ochraně veřejného zdraví a o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19
více
Změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
více
Změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví lhůta pro uznávání prodělání onemocnění COVID-19
více
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 6 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro konání škol v přírodě
více
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 5 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování studentů vysokých škol
více
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
více
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
více
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 2 změna mimořádného opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
více
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
více
Usnesení vlády č. 471 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Informační leták hejtmanky ke změnám od 17. května 2021
více
Zápis č. 02/2021 z jednání zastupitelstva obce Plchov, ze dne 07.05.2021
více
Usnesení vlády č. 450, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance a OSVČ, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost SaRS-CoV 2
více
Usnesení vlády č. 450, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 17. května
více
Usnesení vlády č. 450 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Dopis hejtmanky starostům
více
Seznam laboratoří určený pro testování žáků
více
Mimořádné opatření MZdR ČR o antigenním testování žáků a studentů
více
Vyjádření MeSES k dalšímu postupu obnovy
více
Usnesení vlády č. 449 Záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 6 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
více
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 5 mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
více
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 4 mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro poskytování sociálních služeb v terénní formě
více
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a pobytových zařízení sociálních služeb
více
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
více
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 1 změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
více
Usnesení vlády č. 448 Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví
více
Informační leták hejtmanky ke změnám od 10. května 2021
více
Jaro v Plchově
Jarní fotografická soutěž "Jaro v Plchově" Sportovní a kulturní výbor vyhlašuje fotografickou soutěž Jaro v Plchově. Až vyjdete na procházky po okolí, nezapomeňte si vzít s sebou foťák a udělat pár foteček…Rády bychom v Plchově uspořádaly z těchto fotografií malou výstavu… Fotografie můžete zasílat na mailové adresy uvedené na plakátku. Budeme se těšit! Za sportovní a kulturní výbor Soňa a Vendy
více
Čištění komínů v obci Plchov
více
Usnesení vlády č. 438, příloha č. 4 ​mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2 s účinností od 7.5.
více
Usnesení vlády č. 438, příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách s účinností od 10. května
více
Usnesení vlády č. 438, příloha č. 2 změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května
více
Usnesení vlády č. 438, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května
více
Usnesení vlády č. 438 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 6 mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. května
více
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 5 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování studentů vysokých škol s účinností od 4. května
více
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 4 ​změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 4. května
více
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května
více
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 2 změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 4. května
více
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května
více
Usnesení vlády č. 433 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce, dne 07.05.2021
více
Usnesení vlády č. 424 Záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Usnesení vlády č. 423, příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování zaměstnanců škol a školských zařízení
více
Usnesení vlády č. 423, příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách.
více
Usnesení vlády č. 423, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb.
více
Usnesení vlády č. 423, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol​​.
více
Usnesení vlády č. 423 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Informační leták hejtmanky ke změnám od 3. května 2021
více
Informační leták hejtmanky ke změnám od 3. května 2021
více
Usnesení vlády č. 419, příloha č. 2 ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. do dne 31. května 2021 do 23:59 hod. nařizuje všem občanům České republiky a cizincům
více
Usnesení vlády č. 419, příloha č. 1 ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. stanoví protiepidemická opatření před zavlečením onemocnění COVID-19 za zahraničí na ú
více
Usnesení vlády č. 419 Ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Usnesení vlády č. 418, příloha č. 4 mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
více
Usnesení vlády č. 418, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
více
Usnesení vlády č. 418, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
více
Usnesení vlády č. 418, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
více
Usnesení vlády č. 418 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
více
Balíčky pro návrat zpět do normálního života
více
Mimořádné opatření–omezení obchodu a služeb s účinností od 26.4.2021 do odvolání
více
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování-zaku-ve-skolach-s-ucinnosti-od-26-4-2021
více
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování žáků ve školách s účinností od 26.4.2021
více
Změna mimořádného opatření ze dne 19.4.2021 k omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 26.4.2021 do odvolání
více
Oznámení o aplikaci POR
více
Příloha č. 6 k usnesení vlády č. 393 mimořádné opatření kterým se stanovuje povinnost Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a ostatním zdravotním pojišťovnám pro účely záznamu do Informačního
více
Příloha č. 5 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
více
Příloha č. 4 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
více
Příloha č. 3 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
více
Příloha č. 2 k usnesení vlády č. 393 mimořádné opatření kterým se stanovují podmínky testování studentů na vysokých školách
více
Příloha č. 1 k usnesení vlády č. 393 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
více
Usnesení vlády č. 393 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
více
Změna mimořádného opatření o omezení shromažďování
více
Mimořádné opatření o poskytování sociálních služeb terénní formou
více
Změna mimořádného opatření o testování žáků ve školách
více
Mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
více
Usnesení vlády č. 375. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Usnesení vlády č. 374. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje s účinností od 12. dubna
více
Mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
více
Mimořádné opatření o omezení provozu maloobchodu a služeb
více
Informační leták hejtmanky k ptačí chřipce
více
Informační leták hejtmanky k provozu školských zařízeních
více
Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj
více
Nové mimořádné opatření MZ ČR z 10.4.2021 účinné od 00:00 hod 12. 04. 2021
více
Leták k prodloužení termínu pro Sčítání lidu, domů a bytů
více
Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o první fázi rozvolňování ve školách s účinností od 12.4.2021
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu od 12. dubna
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků u přijímacích zkoušek
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. dubna
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků ve školách od 12. dubna
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb od 12. dubna
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vycházkách v zařízeních sociálních služeb od 12. dubna
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče od 7. dubna
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o intervalu pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 10. dubna
více
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí informací mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a ÚZIS od 10. dubna
více
Změny v autobusové dopravě - PID.
více
Rozhodnutí HT č. 8/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
více
Krizová opatření účinná od 27.3.2021
více
Změna mimořádného opatření MZČR ze dne 26.února 2021 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 20.3.2021 do odvolání.
více
Mimořádné opatření MZČR vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let.
více
Mimořádné opatření MZČR povinné testování veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob.
více
Sbírka zákonů č. 54/2021 obsahující krizové usnesení vlády přijaté na dnešním jednání vlády v souvislosti s pandemií Covid-19
více
Usnesení vlády č. 296 o vycházkách v zařízeních sociálních služeb
více
Usnesení vlády č. 297 o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče
více
Usnesení vlády č. 298 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
více
Usnesení vlády č. 299 o omezení volného pohybu od pondělí 22. března
více
Usnesení vlády č. 300 o prodloužení krizových opatření do 28. března
více
Sbírka zákonů č. 51/2021 obsahující krizová usnesení vlády přijatá dnes v souvislosti s pandemií Covid-19
více
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.7/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
více
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 6/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
více
Usnesení vlády č.292 Změna krizového opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let
více
Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů ze dne 1.3.2021 s účinností od 17.3.2021 do odvolání
více
Sbírka zákonů č. 50/2021 obsahující nařízení vlády a krizová usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19.
více
Usnesení vlády č.250 Příprava mimořádného opatření o zavedení povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19
více
Usnesení vlády č.249 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a přílohy 1-8
více
Usnesení vlády č.248 Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti
více
Informace o vakcínách proti nemoci SARS CoV-2
více
Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče
více
Informační leták hejtmanky o distribuci respirátorů z Potravinové banky
více
Informace o zapojení praktických lékařů do očkování
více
Informační leták hejtmanky o současném fungování obchodů a služeb
více
Informační leták hejtmanky o pohybu osob v době nouzového stavu
více
Informační leták hejtmanky o ochranných prostředcích
více
Usnesení č. 244: Změna krizového opatření o omezení volného pohybu osob (odůvodnění usnesení č. 244).
více
Usnesení č. 243: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb.
více
Sbírka zákonů č. 42/2021 obsahující nařízení vlády a krizová usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19.
více
Mimořádné opatření MZDR o antigenním testování obyvatel od 2.3.2021
více
Mimořádné opatření MZDR o samotestování zaměstnanců od 2.3.2021 do odvolání
více
Mimořádné opatření MZDR o změně mimořádného opatření hlášení do Národního dispečinku očkování
více
Mimořádné opatření MZDR o povinném testování od 3.3.2021
více
Sbírka zákonů č. 41/2021 o změně stavování v zaměstnaneckých jídelnách
více
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 5/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
více
Sbírka zákonů č. 40/2021 obsahující krizové usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19
více
Přehledné otázky a odpovědi, které se týkají omezení pohybu od 1.3.2021
KOPIS Středočeského kraje přehledně zpracoval, jakým způsobem bude možné se pohybovat a kam od 1.3.2021. V příloze jsou znovu přiloženy formuláře, které jsou k vytištění pro potřeby občanů.
více
Praktické otázky a odpovědi ke krizovým opatřením vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021
KOPIS Středočeského kraje přehledně zpracoval, jakým způsobem bude možné se pohybovat a kam od 1.3.2021. V příloze jsou znovu přiloženy formuláře, které jsou k vytištění pro potřeby občanů.
více
Rozhodnutí hejtmanky č. 4/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
více
Sdělení Ministerstva zdravotnictví - seznam zemí COVID od 1.3.2021
více
Ochranné opatření MZDR k omezení překročení hranice ČR od 1.3.2021
více
Mimořádné opatření MZDR o nošení ochranných prostředků od 1.3.2021
více
Mimořádné opatření MZDR o nařízení izolace a karantény od 1.3.2021
více
Vzory formulářů, které se týkají omezení pohybu ve verzi docx. a pdf.
více
Usnesení vlády č. 217 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. do 21. března
více
Usnesení vlády č. 216 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března
více
Usnesení vlády č. 215 Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob nakažených koronavirem (odůvodnění usnesení č. 215)
více
Usnesení vlády č. 214 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
více
Usnesení vlády č. 213 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
více
Usnesení vlády č. 212 Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března (odůvodnění usnesení č. 212)
více
Usnesení vlády č. 211 Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 211)
více
Usnesení vlády č. 210 Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR (odůvodnění usnesení č. 210)
více
Usnesení vlády č. 209 Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma (odůvodnění usnesení č. 209)
více
Usnesení vlády č. 208 Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek (odůvodnění usnesení č. 208)
více
Usnesení vlády č. 207 Krizové opatření o provozu krematorií (odůvodnění usnesení č. 207)
více
Usnesení vlády č. 206 Krizové opatření o pracovnělékařských prohlídkách (odůvodnění usnesení č. 206)
více
Usnesení vlády č. 205 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury (odůvodnění usnesení č. 205)
více
Usnesení vlády č. 204 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od 27. do 28. února
více
Usnesení vlády č. 203 Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech (odůvodnění usnesení č. 203)
více
Usnesení vlády č. 202 Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 202)
více
Usnesení vlády č. 201 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 201)
více
Usnesení vlády č. 200 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. února do 21. března
více
Usnesení vlády č. 199 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů (odůvodnění usnesení č. 199)
více
Usnesení vlády č. 198 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 27. do 28. února
více
Usnesení vlády č. 197 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 27. do 28. února
více
Usnesení vlády č. 196 Vyhlášení nouzového stavu od 27. února na 30 dnů (Důvody pro vyhlášení nouzového stavu a popis epidemiologické situace)
více
Sbírka zákonů č. 39/2021 obsahující vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19.
více
Sbírka zákonů č. 38/2021 obsahující pandemický zákon
více
Informační leták hejtmanky - Distribuce roušek ze skladů Potravinové banky
více
Upřesnění - neplatnost informací uvedených v letáku hejtmanky, nová mimořádná opatření MZDR schválená dnes vládou.
více
Mimořádné opatření MZDR o změně v pravidlech pro předávání certifikátu o očkování proti covid-19
více
Mimořádné opatření MZDR o pravidlech pro nařizování izolace a karantény
více
Mimořádné opatření MZDR o nových pravidlech pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest.
více
Leták - vynesené slepice.
více
Zápis č. 01/2021 z jednání zastupitelstva obce Plchov, ze dne 12.02.2021
více
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 143 o sociálních dávkách.
více
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 141 o změnách zaměstnavatele.
více
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 140 o datových schránkách
více
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 137 - čestné prohlášení ke zdravotní způsobilosti
více
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 137 o lékařských prohlídkách
více
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 136 o provozu krematorií
více
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 135 o kritické infrastruktuře
více
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 134 o omezení postižených okresů.
více
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 133 o pravidlech pro věznice.
více
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 132 o vycházkách v rámci sociálních zařízení.
více
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 131 o zákazu návštěv
více
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 130 o určených školách
více
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 129 o školní docházce
více
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 128 o orgánech veřejné moci
více
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 127 o volném pohybu
více
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 126 o maloobchodu
více
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 o nouzovém stavu
více
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 3/2021
více
Usnesení vlády České republiky ze dne 11.února 2021 č. 121 - o omezení pohybu v okresech postižených SARS - CoV -2
více
Informační leták hejtmanky o neprodloužení nouzového stavu
více
Zimní akce pro občany Plchova
více
Usnesení vlády České republiky ze dne 8. února 2021 č. 119 - o změně usnesení vlády ze dne 28. ledna 2021 č. 78.
více
Informace hejtmanky Středočeského kraje o očkování
více
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Plchov, dne 12.2.2021 v 18 hodin.
více
Nový web Středočeského kraje o očkování - statistiky, data, nejčastější otázky a odpovědi
více
Informační leták hejtmanky o změnách platných od 30.1.2021
více
Informační leták hejtmanky o změnách maturitních a závěrečných zkoušek
více
Mimořádné opatření o změně antigenního testování.
více
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 81 - o změně antigenního testování.
více
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 80 - o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních.
více
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 79 - o omezení volného pohybu.
více
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 78 - o maloobchodním prodeji.
více
Mimořádná veterinární opatření Státní veterinární správy k zamezení šíření aviární influenzi 2021.
více
Informace starostky - Odpadové hospodářství obce Plchov po 1.1.2021.
více
Rozhodnutí hejtmanky č. 2/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
více
Usnesení vlády České republiky č. 57/2021 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
více
Usnesení vlády České republiky č. 56/2021 o prodloužení krizových opatření
více
Usnesení vlády České republiky č. 55/2021 o prodloužení nouzového stavu
více
Informace hejtmanky o prodloužení nouzového stavu
více
SVOZ ODPADU V OBCI
více
Právní posouzení MV ČR k OZV č. 1/2021 obce Plchov
více
Usnesení vlády České republiky č. 53 a 54/2021, o přijetí krizového opatření
více
Informace o očkování pro občany nad 80 let
více
Usnesení vlády České republiky č. 12/2021 o provozu krematorií
více
Informace hejtmanky k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji k 8.1.2021
více
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 1/2021
více
Usnesení vlády České republiky č. 12 - 16/2021
více
Středočeský kraj - Aktuální opatření v souvislosti s COVID-19 - leták k 7.1.2021
více
Usnesení vlády České republiky č. 9 - 11/2021
více
Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
více
Informace občanům k tématu odpadové hospodářství
více
Změna úředních hodin Obecního úřadu Plchov
více
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č 17/2020
více
Ztratilo se štěně z Plchova - fenka německého trpasličího pinče
více
Ochranné opatření MZd České republiky
více
Mimořádné opatření o nakládání s infekčními odpady ve ZZ ze dne 23.12.2020
více
Usnesení vlády České republiky č. 1373/2020, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií SARS, CoV-2
více
Usnesení vlády České republiky č. 1374/2020, o změně krizových opatření
více
Usnesení vlády České republiky č. 1375/2020, o změně pravidel volného pohybu
více
Usnesení vlády České republiky č. 1376/2020, o maloobchodu
více
Usnesení vlády České republiky č. 1377/2020, o uzavření vybraných škol
více
Usnesení vlády České republiky č. 1378/2020, o nutnosti zřídit školní docházku pro zaměstnance nezbytných profesí
více
Usnesení vlády České republiky č. 1379/2020, o omezení provozu na úřadech
více
Sbírka zákonů České republiky částka č. 242/2020 (Usnesení vlády č. 1373/2020 - 1379/2020)
více
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1_2021 obce Plchov
více
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1_2021 obce Plchov
více
Strategický plán obce Plchov - Aktualizace 2020
více
Usnesení vlády ČR a Mimořádné opatření MZdr.
více
Schválený rozpočet na rok 2021
více
OZV č.1/2021 obce Plchov, o nočním klidu
více
Usnesení vlády ČR a Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
více
Zápis 7/2020 z jednání obecního zastupitelstva obce Plchov, ze dne 15.12.2020
více
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 231/2020)
více
Sbírka zákonů České republiky částka 231
více
Veřejnoprávní smlouva č. 1_2021 SDH Plchov
více
Informační leták k dobrovolnému Ag testování
více
Informace pro občany, jaká pravidla budou platit od pátku
více
Ochranné opatření k omezení překročení státní hranice
více
Mimořádné opatření o provádění antigenních testů
více
Sbírka zákonů, částka 220
více
Usnesení vlády České republiky č. 1325/2020, o zákazu návštěv ve zdrav. zařízeních
více
Usnesení vlády České republiky č. 1332/2020, o maloobchodu a službách
více
Usnesení vlády České republiky č. 1333/2020, o změně usnesení č. 1290
více
Usnesení vlády České republiky č. 1334/2020, o zákazu volného pohybu
více
Usnesení vlády České republiky č. 1335/2020, o zákazu pobytů žáků v určených školách
více
Usnesení vlády České republiky č. 1336/2020, o zrušení krizových opatření
více
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 1294/2020-1295/2020)
více
Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice knihovník/knihovnice
více
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Plchov, dne 15.12.2020
více
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 1290/2020-1292/2020)
více
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 1196/2020)
více
Usnesení vlády ČR, Mimořádná opatření a Sdělení Ministerstva zdravotnictví
více
Pravidelná zkouška sirén ve středu 2. 12. 2020
více
Zápis 6/2020 z jednání obecního zastupitelstva obce Plchov, ze dne 25.11.2020
více
Mimořádná opatření a Sdělení Ministerstva zdravotnictví
více
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 194)
více
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Plchov, dne 25.11.2020
více
Obnovení původního webu obce
více
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 190)
více
Nové jízdní řády
více
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 16/2020
více
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 15/2020
více
Zrušení zkoušky sirén dne 4.11.2020
více
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 14/2020
více
Usnesení vlády č. 1142/2020
více
Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice účetní, administrativní pracovník
více
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 13/2020
více
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 180)
více
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 12/2020
více
Usnesení vlády České republiky č. 1100/2020
více
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 176)
více
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 174)
více
Uzavření knihoven v ČR
více
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 11/2020
více
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 424 - 426)
více
Usnesení Vlády České republiky č. 1080
více
Usnesení Vlády České republiky č. 1079
více
Usnesení Vlády České republiky č. 1078
více
Mimořádné opatření - pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest
více
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 421)
více
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 416 - 420)
více
Zrušení oslav 28. října z důvodu Covid-19
více
Změna úředních hodin OÚ
více
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 10/2020
více
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 9/2020
více
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020
více
Roušky na obecním úřadě
více
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 407 - 414)
Sbírka zákonů (č. 407 - 414), částka 166/2020, obsahuje 8 Usnesení vlády, přijatých vládou ČR, vzhledem k situaci, která nastala vlivem pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), a to ke dni 14. října 2020 od 00:00 hod.
více
Integrace dopravy od 15.11.2020
více
Nařízení č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
více
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 398 - 402)
Sbírka zákonů (č. 398-402), částka 162/2020, obsahuje 5 Usnesení vlády, přijatých vládou ČR, vzhledem k situaci, která nastala vlivem pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), a to ke dni 12. října 2020 od 00:00 hod.
více
Vzhled obce
více
Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
více
Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
více
Úřední deska webu obce
více
Zrušení pravidelné zkoušky sirén - 7.10.2020
více
Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
více
Výsledky krajských voleb
více

Krajské volby 2020 se budou konat 2. a 3.10.2020 v budově OÚ. V pátek 2.10.2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin. V sobotu od 8:00 hodin do 14:00 hodin.


Nové menu Covid-19
více
Aplikace e-rouška
více
Pravidlo 3 R
více
Zápis z jednání zastupitelstva, dne 16.9.2020
více