Aktuální dění v obci

STROMY V OBCI PLCHOV z grantu od Nadace Partnerství

Prosba starosty a místostarosty obce
Pozvánka

Vážení Plchováci,

obracíme se na vás s prosbou o pomoc. Do konce kalendářního roku 2022 měly být dokončeny dvě dotace- naučná stezka a výsadba stromů. Vzhledem k tomu, že jsme agendu OÚ převzali v listopadu, nebylo v našich silách dotace v tak krátké době dokončit. Proto jsme zažádali o prodloužení termínu dokončení, kterému bylo vyhověno. Naučnou stezku musíme dokončit do června, výsadbu je nutné provést nejpozději v dubnu. V případě naučné stezky musíme vytvořit všechny informační tabule. Situaci nám ale velmi komplikuje, že v agendě, která nám byla bývalým vedením předána, chybí přes sto let stará obecní kronika, která nám i přes opakované žádosti nebyla vydána. Obecní kronika je k některým tabulím jediným informačním zdrojem. Proto bychom Vás chtěli požádat, zda byste byli tak laskaví a v případě, že máte jakýkoli materiál k historii obce- fotografie, články, historické předměty, nám mohli tento materiál poskytnout. Vše si pouze ofotíme a okamžitě Vám Váš materiál vrátíme. Velmi nám tímto pomůžete, neboť situace pro nás není vůbec lehká. Děkujeme moc.
Také bychom chtěli požádat všechny Plchováky, kteří v dnešní uspěchané době mají alespoň chvilku času, zda by nám přišli dne 23.4.2023 od 10:00 hod. pomoci s výkopem 25 jam a  výsadbou stromů.  Zvláště oceníme při výkopu jam chlapskou ruku, ale samozřejmě i ženy budou vítány, prostě každá ruka se počítá.

Vzhledem k tomu, že naše obec má v současné době velké množství malých dětí, bychom rádi věnovali více času a péče dětskému hřišti. Pokud budete mít 1.4. 2023 od 14:00 hod. čas a není Vám  stav dětského hřiště lhostejný, budeme velmi rádi, pokud nám přijdete pomoct na dětské hřiště. Společná brigáda bude zakončena opékáním špekáčků.  Každá ruka, i noha, opět vítána.

Moc Vám děkujeme za pomoc a vstřícnost.
Pavlína Pacholíková a  Václava Černá

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stromyvobciplchov-letak.pdf 356.7 Kb