Úřední deska
Návrh rozpočtu na rok 2022
Zápis č. 05_2021 z jednání zastupitelstva obce Plchov, dne 19.11.2021
Nouzový stav a protiepidemická opatření – co aktuálně platí 26.11.2021
Zrušení mimořádného opatření z 20.11.2021 k omezení prodeje zboží a poskytování služeb od 26.11.2021
Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce a použití mediciálního kyslíku
Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Corminaty a Spikevax posilovcí dávka po uplynutí 5. měsíců
Ochrané opatření - seznam zemí s rizikem nákazy Covid-19 od 29.11.2021
Usnesení vlády č. 1084 Krizové opatření k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky
Stanovisko MeSES
Usnesení vlády č. 1067 Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
Usnesení vlády č. 1066 Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb
Usnesení vlády č. 1065 Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení v oblasti maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 22. listopadu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o pravidelném testování zaměstnanců a osvč
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách s účinností od 22. listopadu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s účinností od 22. listopadu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2 s účinností od 22. listopadu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 22. listopadu
Schválené rozpočtové opatření č.4/2021
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021
Schválené Rozpočtové opatření č. 2/2021
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování-zaku-ve-skolach-s-ucinnosti-od-26-4-2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021
Usnesení vlády č.249 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a přílohy 1-8
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021
Usnesení vlády České republiky ze dne 8. února 2021 č. 119 - o změně usnesení vlády ze dne 28. ledna 2021 č. 78.
Změna úředních hodin Obecního úřadu Plchov
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1_2021 obce Plchov
Strategický plán obce Plchov - Aktualizace 2020
OZV č.1_2021 obce Plchov, o nočním klidu
Schválený rozpočet na rok 2021
Usnesení vlády České republiky č. 1100/2020
Úřední deska - archiv změn