Úřední deska
Usnesení vlády ČR, Mimořádná opatření a Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Zápis 6/2020 z jednání obecního zastupitelstva obce Plchov, ze dne 25.11.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021
Mimořádná opatření a Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 194)
Schválený rozpočet na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022
Úřední deska - archiv změn