Úřední deska
Zápis o výsledku voleb do ZO 22.6.2024
Pozvánka na zasedání ZO dne 15.5.2024 v 18:00 hodin
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - Nové volby do Zastupitelstev obcí
Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Opatření obecné povahy č.1/2024 - Vlk obecný
Nové volby do ZO dne 22.6.2024 - počet podpisů na peticích
Veřejná vyhláška - Vlk
Zápis o výsledku voleb do ZO Plchov 9.12.2023
Splnění úkolu ze ZO dne 22.11.2023 - bod č. 6 Smlouva o realizaci dopravní a technické infrastruktury 2.
Splnění úkolu ze ZO dne 22.11.2023 - bod č. 8 Archivní a spisová služba
Splnění úkolu ze ZO dne 22.11.2023 - bod č. 9 Žádosti občanů
Splnění úkolu ze ZO dne 22.11.2023 - bod č. 7 Kanalizace a ČOV Plchov
Splnění úkolu ze ZO dne 22.11.2023 - bod č. 6 Smlouva o realizaci dopravní a technické infrastruktury
Úkoly ze ZO dne 22.11.2023 pro starostku
Pozvánka na ZO dne 22.11.2023 v 18:00 hodin
Informační zpravodaj PID č.10/2023
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Oznámení vlastníků lesa o možnosti převzít LHO
Informační zpravodaj PID č. 09/2023
Nové volby do ZO 9.12.2023
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
ZÁKAZ PÁLENÍ
Pozvánka na ustavující ZO dne 12.7.2023 v 18:00 hodin
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Oznámení o době a místě konání voleb
Svolání prvního zasedání OVK
Pozvánka na zasedání ZO Plchov dne 17.5.2023 v 18:00 hodin
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby 17.6.2023 obec Plchov
Veřejná vyhláška
Pozvánka na zasedání ZO dne 15.3.2023 v 18:00 hodin
Obec Plchov NIV aktualizace - stav k 1.2.2023
Státní pozemkový ústav - usnesení
Oznámení o konání řádné valné hromady - honební společenstvo Libovice
Oznámení o době konání a místě konání voleb
Výsledky voleb Prezident republiky I.kolo
TELEFONNÍ ČÍSLO PRO ŽADATELE O ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKU
Informace o umístění volebních stanovišť pro drive-in hlasování při volbě prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (příp. 27. a 28. ledna 2023)
Informace o umístění volebních stanovišť pro drive-in hlasování při volbě prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (příp. 27. a 28. ledna 2023)
Oznámení o době a místě konání voleb
Ptačí chřipka ve Středočeském kraji!

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů. Nařízení dále také omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o drůbež. Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) budou také muset podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, který zabrání jejich kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak budou povinni před kontaminací chránit skladované krmivo, stelivo a vodu. Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat, na jejichž hospodářstvích není drůbež či ptáky možno umístit do budov, musí o této skutečnosti neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. V České republice bylo od začátku letošního prosince potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky, pět v malochovech drůbeže a jedno ve velkochovu kachen na výkrm. Čtyři z ohnisek se nacházejí ve Středočeském a dvě v Jihočeském kraji. Ve všech případech se jednalo o vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka. K nárůstu počtu nových ohnisek dochází v celé Evropě. Nebezpečí zavlečení nákazy do chovů se vždy výrazně zvyšuje v souvislosti s migrací volně žijících ptáků. Aktuální informace k problematice jsou k dispozici na webu SVS SVS z důvodů šíření ptačí chřipky zakazuje venkovní chov drůbeže – Státní veterinární správa (svscr.cz) . Ing. Luboš Navrátil Tajemník Krizového štábu kraje


Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Pozvánka na ustavující jednání zastupitelstva obce Plchov, konaného dne 09.11.2022
Volby 09_2022 Výsledky
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024
Veřejná vyhláška Doručení návrhu 3. Aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Schválené Rozpočtové opatření č. 02_2022
Schválené Rozpočtové opatření č. 1_2022
VPS 1_2022 Obec Plchov a SDH Plchov
Návrh rozpočtu na rok 2022
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování-zaku-ve-skolach-s-ucinnosti-od-26-4-2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021
Usnesení vlády č.249 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a přílohy 1-8
Usnesení vlády České republiky ze dne 8. února 2021 č. 119 - o změně usnesení vlády ze dne 28. ledna 2021 č. 78.
Usnesení vlády České republiky č. 1100/2020
Úřední deska - archiv změn