Úřední deska
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství.
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce, konaného dne 24.9.2021
Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
Sdělení Ministerstva zdravotnictví seznam zemí s rizikem covid-19 od 13.9.2021
Ochranné opatření stanovení podmínek pro vstup na území ČR od 11.9.2021
Mimořádné opatření - testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb
Mimořádné opatření - testování klientů v dlouhodobé péči a sociálních službách
Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje a služeb od 1.9.2021.
Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje a služeb od 1.9.2021.
Změna mimořádného opatření z 26.8.2021 k omezení maloobchodního prodeje služeb a škol od 13.9.2021
Změna mimořádného opatření z 30.8.2021 k testování u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb od 13.9.2021
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Obec Plchov - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování-zaku-ve-skolach-s-ucinnosti-od-26-4-2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021
Usnesení vlády č.249 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a přílohy 1-8
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021
Usnesení vlády České republiky ze dne 8. února 2021 č. 119 - o změně usnesení vlády ze dne 28. ledna 2021 č. 78.
Změna úředních hodin Obecního úřadu Plchov
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1_2021 obce Plchov
Strategický plán obce Plchov - Aktualizace 2020
OZV č.1_2021 obce Plchov, o nočním klidu
Schválený rozpočet na rok 2021
Usnesení vlády České republiky č. 1100/2020
Úřední deska - archiv změn