Úřední deska
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 416 - 420)
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 10/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 9/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 407 - 414)

Sbírka zákonů (č. 407 - 414), částka 166/2020, obsahuje 8 Usnesení vlády, přijatých vládou ČR, vzhledem k situaci, která nastala vlivem pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), a to ke dni 14. října 2020 od 00:00 hod.


Nařízení č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 398 - 402)

Sbírka zákonů (č. 398-402), částka 162/2020, obsahuje 5 Usnesení vlády, přijatých vládou ČR, vzhledem k situaci, která nastala vlivem pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), a to ke dni 12. října 2020 od 00:00 hod.


Oznámení o záměru pronájmu pozemku p.č. 94-1 a 873-13 v k.ú. Plchov s vymezením grafickou přílohou
Oznámení o záměru pronájmu pozemku p.č. 878 v k.ú. Plchov
Poskytování informací v souvislosti se zásahovou činností jednotek požární ochrany
Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Zrušení pravidelné zkoušky sirén - 7.10.2020
Schválený rozpočet na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022
Úřední deska - archiv změn