Úřední deska
Zápis č. 4/2022 ze ZO 9.11.2022
Pozvánka na ZO 7.12.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Pozvánka na ustavující jednání zastupitelstva obce Plchov, konaného dne 09.11.2022
ČEZ Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Volby 09_2022 Výsledky
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024
Závěrečný účet za rok 2021
Veřejná vyhláška Doručení návrhu 3. Aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Schválené Rozpočtové opatření č. 02_2022
Schválené Rozpočtové opatření č. 1_2022
VPS č. 1_2022 Obec Plchov a SDH Plchov
Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti obce Plchov v oblasti poskytování informací dle § 18 zák. č. 106_1999
VPS 1_2022 Obec Plchov a SDH Plchov
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 2_2022, o nočním klidu
Obecně závazná vyhláška obce Plchov č.2_2022, o nočním klidu
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1_2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Obecně závazná vyhláška obce Plchov č. 1_2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Návrh rozpočtu na rok 2022
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování-zaku-ve-skolach-s-ucinnosti-od-26-4-2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021
Usnesení vlády č.249 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a přílohy 1-8
Usnesení vlády České republiky ze dne 8. února 2021 č. 119 - o změně usnesení vlády ze dne 28. ledna 2021 č. 78.
Usnesení vlády České republiky č. 1100/2020
Úřední deska - archiv změn