Úřední deska
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců a některých dalších osob
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách
Schválený rozpočet na rok 2022
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 2_2022, o nočním klidu
Obecně závazná vyhláška obce Plchov č.2_2022, o nočním klidu
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1_2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Obecně závazná vyhláška obce Plchov č. 1_2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Plchov, konaného dne 15.12.2021
Návrh rozpočtu na rok 2022
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování-zaku-ve-skolach-s-ucinnosti-od-26-4-2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021
Usnesení vlády č.249 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a přílohy 1-8
Usnesení vlády České republiky ze dne 8. února 2021 č. 119 - o změně usnesení vlády ze dne 28. ledna 2021 č. 78.
OZV č.1_2021 obce Plchov, o nočním klidu
Usnesení vlády České republiky č. 1100/2020
Úřední deska - archiv změn