Úřední deska
Změna mimořádného opatření o omezení shromažďování
Mimořádné opatření o poskytování sociálních služeb terénní formou
Změna mimořádného opatření o testování žáků ve školách
Mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
Usnesení vlády č. 375. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 374. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje s účinností od 12. dubna
Mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
Mimořádné opatření o omezení provozu maloobchodu a služeb
Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj
Nové mimořádné opatření MZ ČR z 10.4.2021 účinné od 00:00 hod 12. 04. 2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o první fázi rozvolňování ve školách s účinností od 12.4.2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků u přijímacích zkoušek
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků ve školách od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vycházkách v zařízeních sociálních služeb od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče od 7. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o intervalu pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 10. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí informací mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a ÚZIS od 10. dubna
Usnesení vlády č.249 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a přílohy 1-8
Usnesení vlády č. 197 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 27. do 28. února
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021
Usnesení vlády České republiky ze dne 8. února 2021 č. 119 - o změně usnesení vlády ze dne 28. ledna 2021 č. 78.
Změna úředních hodin Obecního úřadu Plchov
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1_2021 obce Plchov
Strategický plán obce Plchov - Aktualizace 2020
OZV č.1_2021 obce Plchov, o nočním klidu
Schválený rozpočet na rok 2021
Usnesení vlády České republiky č. 1100/2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022
Úřední deska - archiv změn