Úřední deska
Usnesení vlády č. 552 příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví povinnost testování na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo jeho antigenu na vysokých školách od 15. června
Usnesení vlády č. 552 příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví podmínky nařizování izolace a karantény od 15. června
Usnesení vlády č. 552 příloha č. 2 změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest od 15. června
Usnesení vlády č. 552 příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb od 1. července
Usnesení vlády č. 552 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
Mimořádné opatření MzČR certifikát o očkování Srbskou republikou od 21.6.2021
Mimořádná opatření MzČR přehledně
Mimořádné opatření MzČR o změně pravidel pro konání škol v přírodě od 8. června 2021
Mimořádné opatření MzČR o omezení provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021
Mimořádné opatření MzČR o intervalu pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 11. června 2021
Mimořádné opatření MzČR o podmínkách návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb od 8. června 2021
Mimořádné opatření MzČR o zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinnost testování na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu, k 1. červenci 2021


Mimořádné opatření MzČR plán očkování osob určených k očkování od 8. června 2021
Mimořádné opatření MzČR ochrana dýchacích cest od 8. června 2021
Mimořádné opatření MzČR o omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb od 8. června 2021
Nařízení města Slaný č. 3/2021
Nařízení o záměru zadat zpracování LHO
Příloha č. 4 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování
Příloha č. 3 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest
Příloha č. 2 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
Příloha č. 1 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Usnení vlády č. 507, Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování-zaku-ve-skolach-s-ucinnosti-od-26-4-2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021
Usnesení vlády č.249 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a přílohy 1-8
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021
Usnesení vlády České republiky ze dne 8. února 2021 č. 119 - o změně usnesení vlády ze dne 28. ledna 2021 č. 78.
Změna úředních hodin Obecního úřadu Plchov
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1_2021 obce Plchov
Strategický plán obce Plchov - Aktualizace 2020
OZV č.1_2021 obce Plchov, o nočním klidu
Schválený rozpočet na rok 2021
Usnesení vlády České republiky č. 1100/2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022
Úřední deska - archiv změn