Úřední deska
Usnesení vlády č.250 Příprava mimořádného opatření o zavedení povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19
Usnesení vlády č.249 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a přílohy 1-8
Usnesení vlády č.248 Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti
Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče
Usnesení č. 244: Změna krizového opatření o omezení volného pohybu osob (odůvodnění usnesení č. 244).
Usnesení č. 243: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb.
Sbírka zákonů č. 42/2021 obsahující nařízení vlády a krizová usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19.
Mimořádné opatření MZDR o antigenním testování obyvatel od 2.3.2021
Mimořádné opatření MZDR o samotestování zaměstnanců od 2.3.2021 do odvolání
Mimořádné opatření MZDR o změně mimořádného opatření hlášení do Národního dispečinku očkování
Mimořádné opatření MZDR o povinném testování od 3.3.2021
Sbírka zákonů č. 41/2021 o změně stavování v zaměstnaneckých jídelnách
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 5/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Sbírka zákonů č. 40/2021 obsahující krizové usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19
Praktické otázky a odpovědi ke krizovým opatřením vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021

KOPIS Středočeského kraje přehledně zpracoval, jakým způsobem bude možné se pohybovat a kam od 1.3.2021. V příloze jsou znovu přiloženy formuláře, které jsou k vytištění pro potřeby občanů.


Rozhodnutí hejtmanky č. 4/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Sdělení Ministerstva zdravotnictví - seznam zemí COVID od 1.3.2021
Ochranné opatření MZDR k omezení překročení hranice ČR od 1.3.2021
Mimořádné opatření MZDR o nošení ochranných prostředků od 1.3.2021
Mimořádné opatření MZDR o nařízení izolace a karantény od 1.3.2021
Vzory formulářů, které se týkají omezení pohybu ve verzi docx. a pdf.
Usnesení vlády č. 217 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. do 21. března
Usnesení vlády č. 216 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března
Usnesení vlády č. 215 Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob nakažených koronavirem (odůvodnění usnesení č. 215)
Usnesení vlády č. 214 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Usnesení vlády č. 213 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Usnesení vlády č. 212 Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března (odůvodnění usnesení č. 212)
Usnesení vlády č. 211 Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 211)
Usnesení vlády č. 210 Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR (odůvodnění usnesení č. 210)
Usnesení vlády č. 209 Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma (odůvodnění usnesení č. 209)
Usnesení vlády č. 208 Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek (odůvodnění usnesení č. 208)
Usnesení vlády č. 207 Krizové opatření o provozu krematorií (odůvodnění usnesení č. 207)
Usnesení vlády č. 206 Krizové opatření o pracovnělékařských prohlídkách (odůvodnění usnesení č. 206)
Usnesení vlády č. 205 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury (odůvodnění usnesení č. 205)
Usnesení vlády č. 204 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od 27. do 28. února
Usnesení vlády č. 203 Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech (odůvodnění usnesení č. 203)
Usnesení vlády č. 202 Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 202)
Usnesení vlády č. 201 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 201)
Usnesení vlády č. 200 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. února do 21. března
Usnesení vlády č. 199 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů (odůvodnění usnesení č. 199)
Usnesení vlády č. 198 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 27. do 28. února
Usnesení vlády č. 197 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 27. do 28. února
Usnesení vlády č. 196 Vyhlášení nouzového stavu od 27. února na 30 dnů (Důvody pro vyhlášení nouzového stavu a popis epidemiologické situace)
Sbírka zákonů č. 39/2021 obsahující vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19.
Sbírka zákonů č. 38/2021 obsahující pandemický zákon
Mimořádné opatření MZDR o změně v pravidlech pro předávání certifikátu o očkování proti covid-19
Mimořádné opatření MZDR o pravidlech pro nařizování izolace a karantény
Mimořádné opatření MZDR o nových pravidlech pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest.
Zápis ze ZO, ze dne 12.2.2021
Usnesení vlády České republiky ze dne 8. února 2021 č. 119 - o změně usnesení vlády ze dne 28. ledna 2021 č. 78.
Změna úředních hodin Obecního úřadu Plchov
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1_2021 obce Plchov
Strategický plán obce Plchov - Aktualizace 2020
OZV č.1_2021 obce Plchov, o nočním klidu
Schválený rozpočet na rok 2021
Usnesení vlády České republiky č. 1100/2020
Schválený rozpočet na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022
Úřední deska - archiv změn