Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství.
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Pieta
Informační zpravodaj PID č. 09/2021
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce, konaného dne 24.9.2021
Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
Sdělení Ministerstva zdravotnictví seznam zemí s rizikem covid-19 od 13.9.2021
Ochranné opatření stanovení podmínek pro vstup na území ČR od 11.9.2021
Mimořádné opatření - testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb
Mimořádné opatření - testování klientů v dlouhodobé péči a sociálních službách
Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje a služeb od 1.9.2021.
Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje a služeb od 1.9.2021.
Změna mimořádného opatření z 26.8.2021 k omezení maloobchodního prodeje služeb a škol od 13.9.2021
Změna mimořádného opatření z 30.8.2021 k testování u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb od 13.9.2021
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Stanovisko MeSES k podání 3. dávky.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování klientů a uživatelů pobytových sociálních služeb
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců v sociálních službách
Obec Plchov - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb od 1. září 2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 od 1. září 2021
Informační leták hejtmanky ke změnám od 1. 9. 2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování žáků od 31.8.2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního podeje a služeb s účinností od 1. září
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 31. srpna
Změna mimořádného opatření z 29.6.2021 k omezení provozu škol
Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1.8.2021 do odvolaní
Změna mimořádného opatření ze dne 29.6.2021 k omezení provozu škol a skolskych zarizeni s ucinnosti od 1.8.2021 do odvolani
Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 31.7.2021 do odvolání
Ochranné opatření - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 1. do 31.8.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví,kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 2.srpna 2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest
Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
Informační leták hejtmanky ke změnám od 01. 08. 2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách provozu škol a školských zařízení
Mimořádné opatření nařízení mobilním operátorům o zasílání tzv. welcome-sms s účinností od 27.7.2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodu a poskytování služeb
Informace o změnách v PID
Náborová kampaň Policie ČR
Usnesení vlády č. 667 k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV-2 s přílohou
Usnesení vlády č. 633 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví povinnost pořadatele hromadné akce s účastí větší než 1000 osob tuto akci ohlásit KHS a příloha
Usnesení vlády č. 632 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se určuje termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku – očkovací látky proti onemocnění COVID-19, příloha č. 1
Informační leták hejtmanky ke změnám od 09. 07. 2021
Zápis z jednání zastupitelstva obce Plchov, ze dne 28.06.2021
Usnesení vlády č. 606, příloha č.2 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování
Usnesení vlády č. 606, příloha č.1 změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností
Usnesení vlády č. 606 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Screeningové testování od září 2021
Usnesení vlády č. 604, příloha č.4 mimořádné opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování
Usnesení vlády č. 604, příloha č.3 mimořádné opatření o diskriminačním RT-PCR vyšetření
Usnesení vlády č. 604, příloha č.2 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
Usnesení vlády č. 604, příloha č.1 změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest
Usnesení vlády č. 604 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Přivítání prázdnin - dětský den SDH Plchov
Seznam schválených akcí SDH Plchov pro rok 2021
Mimořádné opatření MZDR: Změny v maloobchodě a službách
Usnesení vlády č. 575 příloha č. 3 změna mimořádného opatření k provozu škol a školských zařízení od 22. června
Usnesení vlády č. 575 příloha č. 2 změna mimořádného opatření k provozu maloobchodu a služeb od 22. června
Usnesení vlády č. 575 příloha č. 1 mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb od 26. června
Usnesení vlády č. 575 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce, konaného dne 28.06.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Usnesení vlády č. 552 příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví povinnost testování na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo jeho antigenu na vysokých školách od 15. června
Usnesení vlády č. 552 příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví podmínky nařizování izolace a karantény od 15. června
Usnesení vlády č. 552 příloha č. 2 změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest od 15. června
Usnesení vlády č. 552 příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb od 1. července
Usnesení vlády č. 552 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
Knihovna Plchov-nové knihy z Výměnného fondu k zapůjčení od 14.6.2021
Informační leták hejtmanky ke změnám od 08. 06. 2021
Mimořádné opatření MzČR certifikát o očkování Srbskou republikou od 21.6.2021
Mimořádná opatření MzČR přehledně
Mimořádné opatření MzČR o změně pravidel pro konání škol v přírodě od 8. června 2021
Mimořádné opatření MzČR o omezení provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021
Mimořádné opatření MzČR o intervalu pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 11. června 2021
Mimořádné opatření MzČR o podmínkách návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb od 8. června 2021
Mimořádné opatření MzČR o zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinnost testování na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu, k 1. červenci 2021
Mimořádné opatření MzČR plán očkování osob určených k očkování od 8. června 2021
Mimořádné opatření MzČR ochrana dýchacích cest od 8. června 2021
Mimořádné opatření MzČR o omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb od 8. června 2021
Nové knihy v obecní knihovně.
Nařízení města Slaný č. 3/2021
Nařízení o záměru zadat zpracování LHO
Prodloužení fotografické soutěže Jaro v Plchově.
Informační leták hejtmanky
Příloha č. 4 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování
Příloha č. 3 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest
Příloha č. 2 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
Příloha č. 1 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Usnení vlády č. 507, Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Výstavba Kanalizace a ČOV byla podpořena EU dotacemi
Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí na území České republiky
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
Veřejná vyhláška MZe - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
Příloha č. 2 Usnení vlády č. 486, mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS‑CoV‑2
Příloha č. 1 Usnení vlády č. 486, mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Usnení vlády č. 486 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS CoV 2
Změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studentů ve školách
Změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
Mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Usnesení č. 485: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Informační leták hejtmanky ke změnám od 24. května 2021
Návrhy novel zákonů o ochraně veřejného zdraví a o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19
Změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
Změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví lhůta pro uznávání prodělání onemocnění COVID-19
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 6 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro konání škol v přírodě
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 5 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování studentů vysokých škol
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 2 změna mimořádného opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Usnesení vlády č. 471 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Informační leták hejtmanky ke změnám od 17. května 2021
Zápis z jednání Zastupitelstva obce, ze dne 07.05.2021
Usnesení vlády č. 450, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance a OSVČ, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost SaRS-CoV 2
Usnesení vlády č. 450, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 17. května
Usnesení vlády č. 450 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Dopis hejtmanky starostům
Seznam laboratoří určený pro testování žáků
Mimořádné opatření MZdR ČR o antigenním testování žáků a studentů
Schválené Rozpočtové opatření č. 02/2021
Vyjádření MeSES k dalšímu postupu obnovy
Usnesení vlády č. 449 Záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 6 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 5 mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 4 mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro poskytování sociálních služeb v terénní formě
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a pobytových zařízení sociálních služeb
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 1 změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Usnesení vlády č. 448 Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví
Informační leták hejtmanky ke změnám od 10. května 2021
Jaro v Plchově
Jarní fotografická soutěž "Jaro v Plchově" Sportovní a kulturní výbor vyhlašuje fotografickou soutěž Jaro v Plchově. Až vyjdete na procházky po okolí, nezapomeňte si vzít s sebou foťák a udělat pár foteček…Rády bychom v Plchově uspořádaly z těchto fotografií malou výstavu… Fotografie můžete zasílat na mailové adresy uvedené na plakátku. Budeme se těšit! Za sportovní a kulturní výbor Soňa a Vendy
Čištění komínů v obci Plchov
Usnesení vlády č. 438, příloha č. 4 ​mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2 s účinností od 7.5.
Usnesení vlády č. 438, příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách s účinností od 10. května
Usnesení vlády č. 438, příloha č. 2 změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května
Usnesení vlády č. 438, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května
Usnesení vlády č. 438 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 6 mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. května
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 5 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování studentů vysokých škol s účinností od 4. května
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 4 ​změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 4. května
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 2 změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 4. května
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května
Usnesení vlády č. 433 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce, dne 07.05.2021
Usnesení vlády č. 424 Záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 423, příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování zaměstnanců škol a školských zařízení
Usnesení vlády č. 423, příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách.
Usnesení vlády č. 423, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb.
Usnesení vlády č. 423, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol​​.
Usnesení vlády č. 423 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Informační leták hejtmanky ke změnám od 3. května 2021
Informační leták hejtmanky ke změnám od 3. května 2021
Usnesení vlády č. 419, příloha č. 2 ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. do dne 31. května 2021 do 23:59 hod. nařizuje všem občanům České republiky a cizincům
Usnesení vlády č. 419, příloha č. 1 ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. stanoví protiepidemická opatření před zavlečením onemocnění COVID-19 za zahraničí na ú
Usnesení vlády č. 419 Ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 418, příloha č. 4 mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
Usnesení vlády č. 418, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
Usnesení vlády č. 418, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Usnesení vlády č. 418, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
Usnesení vlády č. 418 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
Balíčky pro návrat zpět do normálního života
Mimořádné opatření–omezení obchodu a služeb s účinností od 26.4.2021 do odvolání
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování-zaku-ve-skolach-s-ucinnosti-od-26-4-2021
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování žáků ve školách s účinností od 26.4.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 19.4.2021 k omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 26.4.2021 do odvolání
Oznámení o aplikaci POR
Příloha č. 6 k usnesení vlády č. 393 mimořádné opatření kterým se stanovuje povinnost Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a ostatním zdravotním pojišťovnám pro účely záznamu do Informačního
Příloha č. 5 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
Příloha č. 4 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Příloha č. 3 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
Příloha č. 2 k usnesení vlády č. 393 mimořádné opatření kterým se stanovují podmínky testování studentů na vysokých školách
Příloha č. 1 k usnesení vlády č. 393 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
Usnesení vlády č. 393 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
Změna mimořádného opatření o omezení shromažďování
Mimořádné opatření o poskytování sociálních služeb terénní formou
Změna mimořádného opatření o testování žáků ve školách
Mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
Usnesení vlády č. 375. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 374. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje s účinností od 12. dubna
Mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
Mimořádné opatření o omezení provozu maloobchodu a služeb
Informační leták hejtmanky k ptačí chřipce
Informační leták hejtmanky k provozu školských zařízeních
Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj
Nové mimořádné opatření MZ ČR z 10.4.2021 účinné od 00:00 hod 12. 04. 2021
Leták k prodloužení termínu pro Sčítání lidu, domů a bytů
Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o první fázi rozvolňování ve školách s účinností od 12.4.2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků u přijímacích zkoušek
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků ve školách od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vycházkách v zařízeních sociálních služeb od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče od 7. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o intervalu pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 10. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí informací mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a ÚZIS od 10. dubna
Změny v autobusové dopravě - PID.
Rozhodnutí HT č. 8/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Krizová opatření účinná od 27.3.2021
Změna mimořádného opatření MZČR ze dne 26.února 2021 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 20.3.2021 do odvolání.
Mimořádné opatření MZČR vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let.
Mimořádné opatření MZČR povinné testování veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob.
Sbírka zákonů č. 54/2021 obsahující krizové usnesení vlády přijaté na dnešním jednání vlády v souvislosti s pandemií Covid-19
Usnesení vlády č. 296 o vycházkách v zařízeních sociálních služeb
Usnesení vlády č. 297 o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče
Usnesení vlády č. 298 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Usnesení vlády č. 299 o omezení volného pohybu od pondělí 22. března
Usnesení vlády č. 300 o prodloužení krizových opatření do 28. března
Sbírka zákonů č. 51/2021 obsahující krizová usnesení vlády přijatá dnes v souvislosti s pandemií Covid-19
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.7/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 6/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Usnesení vlády č.292 Změna krizového opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let
Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů ze dne 1.3.2021 s účinností od 17.3.2021 do odvolání
Sbírka zákonů č. 50/2021 obsahující nařízení vlády a krizová usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19.
Usnesení vlády č.250 Příprava mimořádného opatření o zavedení povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19
Usnesení vlády č.249 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a přílohy 1-8
Usnesení vlády č.248 Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti
Informace o vakcínách proti nemoci SARS CoV-2
Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče
Informační leták hejtmanky o distribuci respirátorů z Potravinové banky
Informace o zapojení praktických lékařů do očkování
Informační leták hejtmanky o současném fungování obchodů a služeb
Informační leták hejtmanky o pohybu osob v době nouzového stavu
Informační leták hejtmanky o ochranných prostředcích
Usnesení č. 244: Změna krizového opatření o omezení volného pohybu osob (odůvodnění usnesení č. 244).
Usnesení č. 243: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb.
Sbírka zákonů č. 42/2021 obsahující nařízení vlády a krizová usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19.
Mimořádné opatření MZDR o antigenním testování obyvatel od 2.3.2021
Mimořádné opatření MZDR o samotestování zaměstnanců od 2.3.2021 do odvolání
Mimořádné opatření MZDR o změně mimořádného opatření hlášení do Národního dispečinku očkování
Mimořádné opatření MZDR o povinném testování od 3.3.2021
Sbírka zákonů č. 41/2021 o změně stavování v zaměstnaneckých jídelnách
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 5/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Sbírka zákonů č. 40/2021 obsahující krizové usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19
Přehledné otázky a odpovědi, které se týkají omezení pohybu od 1.3.2021
KOPIS Středočeského kraje přehledně zpracoval, jakým způsobem bude možné se pohybovat a kam od 1.3.2021. V příloze jsou znovu přiloženy formuláře, které jsou k vytištění pro potřeby občanů.
Praktické otázky a odpovědi ke krizovým opatřením vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021
KOPIS Středočeského kraje přehledně zpracoval, jakým způsobem bude možné se pohybovat a kam od 1.3.2021. V příloze jsou znovu přiloženy formuláře, které jsou k vytištění pro potřeby občanů.
Rozhodnutí hejtmanky č. 4/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Sdělení Ministerstva zdravotnictví - seznam zemí COVID od 1.3.2021
Ochranné opatření MZDR k omezení překročení hranice ČR od 1.3.2021
Mimořádné opatření MZDR o nošení ochranných prostředků od 1.3.2021
Mimořádné opatření MZDR o nařízení izolace a karantény od 1.3.2021
Vzory formulářů, které se týkají omezení pohybu ve verzi docx. a pdf.
Usnesení vlády č. 217 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. do 21. března
Usnesení vlády č. 216 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března
Usnesení vlády č. 215 Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob nakažených koronavirem (odůvodnění usnesení č. 215)
Usnesení vlády č. 214 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Usnesení vlády č. 213 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Usnesení vlády č. 212 Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března (odůvodnění usnesení č. 212)
Usnesení vlády č. 211 Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 211)
Usnesení vlády č. 210 Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR (odůvodnění usnesení č. 210)
Usnesení vlády č. 209 Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma (odůvodnění usnesení č. 209)
Usnesení vlády č. 208 Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek (odůvodnění usnesení č. 208)
Usnesení vlády č. 207 Krizové opatření o provozu krematorií (odůvodnění usnesení č. 207)
Usnesení vlády č. 206 Krizové opatření o pracovnělékařských prohlídkách (odůvodnění usnesení č. 206)
Usnesení vlády č. 205 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury (odůvodnění usnesení č. 205)
Usnesení vlády č. 204 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od 27. do 28. února
Usnesení vlády č. 203 Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech (odůvodnění usnesení č. 203)
Usnesení vlády č. 202 Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 202)
Usnesení vlády č. 201 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 201)
Usnesení vlády č. 200 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. února do 21. března
Usnesení vlády č. 199 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů (odůvodnění usnesení č. 199)
Usnesení vlády č. 198 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 27. do 28. února
Usnesení vlády č. 197 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 27. do 28. února
Usnesení vlády č. 196 Vyhlášení nouzového stavu od 27. února na 30 dnů (Důvody pro vyhlášení nouzového stavu a popis epidemiologické situace)
Sbírka zákonů č. 39/2021 obsahující vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19.
Sbírka zákonů č. 38/2021 obsahující pandemický zákon
Informační leták hejtmanky - Distribuce roušek ze skladů Potravinové banky
Upřesnění - neplatnost informací uvedených v letáku hejtmanky, nová mimořádná opatření MZDR schválená dnes vládou.
Mimořádné opatření MZDR o změně v pravidlech pro předávání certifikátu o očkování proti covid-19
Mimořádné opatření MZDR o pravidlech pro nařizování izolace a karantény
Mimořádné opatření MZDR o nových pravidlech pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest.
Leták - vynesené slepice.
Zápis 1/2021 z jednání obecního zastupitelstva obce Plchov, ze dne 12.02.2021
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 143 o sociálních dávkách.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 141 o změnách zaměstnavatele.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 140 o datových schránkách
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 137 - čestné prohlášení ke zdravotní způsobilosti
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 137 o lékařských prohlídkách
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 136 o provozu krematorií
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 135 o kritické infrastruktuře
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 134 o omezení postižených okresů.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 133 o pravidlech pro věznice.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 132 o vycházkách v rámci sociálních zařízení.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 131 o zákazu návštěv
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 130 o určených školách
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 129 o školní docházce
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 128 o orgánech veřejné moci
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 127 o volném pohybu
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 126 o maloobchodu
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 o nouzovém stavu
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 3/2021
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021
Schválené Rozpočtové opatření č. 01/2021
Usnesení vlády České republiky ze dne 11.února 2021 č. 121 - o omezení pohybu v okresech postižených SARS - CoV -2
Informační leták hejtmanky o neprodloužení nouzového stavu
Zimní akce pro občany Plchova
Usnesení vlády České republiky ze dne 8. února 2021 č. 119 - o změně usnesení vlády ze dne 28. ledna 2021 č. 78.
Informace hejtmanky Středočeského kraje o očkování
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Plchov, dne 12.2.2021 v 18 hodin.
Nový web Středočeského kraje o očkování - statistiky, data, nejčastější otázky a odpovědi
Informační leták hejtmanky o změnách platných od 30.1.2021
Informační leták hejtmanky o změnách maturitních a závěrečných zkoušek
Schválené rozpočtové opatření 5/2020.
Mimořádné opatření o změně antigenního testování.
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 81 - o změně antigenního testování.
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 80 - o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních.
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 79 - o omezení volného pohybu.
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 78 - o maloobchodním prodeji.
Mimořádná veterinární opatření Státní veterinární správy k zamezení šíření aviární influenzi 2021.
Informace starostky - Odpadové hospodářství obce Plchov po 1.1.2021.
Rozhodnutí hejtmanky č. 2/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Usnesení vlády České republiky č. 57/2021 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Usnesení vlády České republiky č. 56/2021 o prodloužení krizových opatření
Usnesení vlády České republiky č. 55/2021 o prodloužení nouzového stavu
Informace hejtmanky o prodloužení nouzového stavu
SVOZ ODPADU V OBCI
Právní posouzení MV ČR k OZV č. 1/2021 obce Plchov
Usnesení vlády České republiky č. 53 a 54/2021, o přijetí krizového opatření
Informace o očkování pro občany nad 80 let
Usnesení vlády České republiky č. 12/2021 o provozu krematorií
Informace hejtmanky k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji k 8.1.2021
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 1/2021
Usnesení vlády České republiky č. 12 - 16/2021
Středočeský kraj - Aktuální opatření v souvislosti s COVID-19 - leták k 7.1.2021
Usnesení vlády České republiky č. 9 - 11/2021
Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
Informace občanům k tématu odpadové hospodářství
Změna úředních hodin Obecního úřadu Plchov
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č 17/2020
Ztratilo se štěně z Plchova - fenka německého trpasličího pinče
Ochranné opatření MZd České republiky
Mimořádné opatření o nakládání s infekčními odpady ve ZZ ze dne 23.12.2020
Usnesení vlády České republiky č. 1373/2020, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií SARS, CoV-2
Usnesení vlády České republiky č. 1374/2020, o změně krizových opatření
Usnesení vlády České republiky č. 1375/2020, o změně pravidel volného pohybu
Usnesení vlády České republiky č. 1376/2020, o maloobchodu
Usnesení vlády České republiky č. 1377/2020, o uzavření vybraných škol
Usnesení vlády České republiky č. 1378/2020, o nutnosti zřídit školní docházku pro zaměstnance nezbytných profesí
Usnesení vlády České republiky č. 1379/2020, o omezení provozu na úřadech
Sbírka zákonů České republiky částka č. 242/2020 (Usnesení vlády č. 1373/2020 - 1379/2020)
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1_2021 obce Plchov
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1_2021 obce Plchov
Strategický plán obce Plchov - Aktualizace 2020
Usnesení vlády ČR a Mimořádné opatření MZdr.
OZV č.1_2021 obce Plchov, o nočním klidu
Schválený rozpočet na rok 2021
OZV č.1/2021 obce Plchov, o nočním klidu
Usnesení vlády ČR a Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Zápis 7/2020 z jednání obecního zastupitelstva obce Plchov, ze dne 15.12.2020
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 231/2020)
Sbírka zákonů České republiky částka 231
Informační leták k dobrovolnému Ag testování
Informace pro občany, jaká pravidla budou platit od pátku
Ochranné opatření k omezení překročení státní hranice
Mimořádné opatření o provádění antigenních testů
Sbírka zákonů, částka 220
Usnesení vlády České republiky č. 1325/2020, o zákazu návštěv ve zdrav. zařízeních
Usnesení vlády České republiky č. 1332/2020, o maloobchodu a službách
Usnesení vlády České republiky č. 1333/2020, o změně usnesení č. 1290
Usnesení vlády České republiky č. 1334/2020, o zákazu volného pohybu
Usnesení vlády České republiky č. 1335/2020, o zákazu pobytů žáků v určených školách
Usnesení vlády České republiky č. 1336/2020, o zrušení krizových opatření
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 1294/2020-1295/2020)
Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice knihovník/knihovnice
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Plchov, dne 15.12.2020
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 1290/2020-1292/2020)
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 1196/2020)
Usnesení vlády ČR, Mimořádná opatření a Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Pravidelná zkouška sirén ve středu 2. 12. 2020
Zápis 6/2020 z jednání obecního zastupitelstva obce Plchov, ze dne 25.11.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020
Mimořádná opatření a Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 194)
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Plchov, dne 25.11.2020
Obnovení původního webu obce
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 190)
Nové jízdní řády
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 16/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 15/2020
Zrušení zkoušky sirén dne 4.11.2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 14/2020
Usnesení vlády č. 1142/2020
Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice účetní, administrativní pracovník
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 13/2020
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 180)
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 12/2020
Usnesení vlády České republiky č. 1100/2020
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 176)
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 174)
Uzavření knihoven v ČR
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 11/2020
Schválené Rozpočtové opatření č. 3/2020
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 424 - 426)
Usnesení Vlády České republiky č. 1080
Usnesení Vlády České republiky č. 1079
Usnesení Vlády České republiky č. 1078
Mimořádné opatření - pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 421)
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 416 - 420)
Zrušení oslav 28. října z důvodu Covid-19
Změna úředních hodin OÚ
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 10/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 9/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020
Roušky na obecním úřadě
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 407 - 414)
Sbírka zákonů (č. 407 - 414), částka 166/2020, obsahuje 8 Usnesení vlády, přijatých vládou ČR, vzhledem k situaci, která nastala vlivem pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), a to ke dni 14. října 2020 od 00:00 hod.
Integrace dopravy od 15.11.2020
Nařízení č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 398 - 402)
Sbírka zákonů (č. 398-402), částka 162/2020, obsahuje 5 Usnesení vlády, přijatých vládou ČR, vzhledem k situaci, která nastala vlivem pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), a to ke dni 12. října 2020 od 00:00 hod.
Vzhled obce
Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Úřední deska webu obce
Zrušení pravidelné zkoušky sirén - 7.10.2020
Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Výsledky krajských voleb

Krajské volby 2020

Krajské volby 2020 se budou konat 2. a 3.10.2020 v budově OÚ. V pátek 2.10.2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin. V sobotu od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Nové menu Covid-19
Aplikace e-rouška
Pravidlo 3 R
Zápis z jednání zastupitelstva, dne 16.9.2020