Archiv
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 3/2021
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 o nouzovém stavu
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 126 o maloobchodu
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 127 o volném pohybu
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 128 o orgánech veřejné moci
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 129 o školní docházce
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 130 o určených školách
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 131 o zákazu návštěv
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 132 o vycházkách v rámci sociálních zařízení.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 133 o pravidlech pro věznice.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 134 o omezení postižených okresů.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 135 o kritické infrastruktuře
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 136 o provozu krematorií
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 137 - čestné prohlášení ke zdravotní způsobilosti
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 137 o lékařských prohlídkách
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 140 o datových schránkách
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 141 o změnách zaměstnavatele.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 143 o sociálních dávkách.
Usnesení vlády České republiky ze dne 11.února 2021 č. 121 - o omezení pohybu v okresech postižených SARS - CoV -2
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Plchov, dne 12.2.2021 v 18 hodin.
Mimořádné opatření o změně antigenního testování.
Schválené rozpočtové opatření 5/2020.
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 78 - o maloobchodním prodeji.
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 79 - o omezení volného pohybu.
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 80 - o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních.
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 81 - o změně antigenního testování.
Mimořádná veterinární opatření Státní veterinární správy k zamezení šíření aviární influenzi 2021.
Rozhodnutí hejtmanky č. 2/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Usnesení vlády České republiky č. 55/2021 o prodloužení nouzového stavu
Usnesení vlády České republiky č. 56/2021 o prodloužení krizových opatření
Usnesení vlády České republiky č. 57/2021 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Právní posouzení MV ČR k OZV č. 1/2021 obce Plchov
Usnesení vlády České republiky č. 53 a 54/2021, o přijetí krizového opatření
Usnesení vlády České republiky č. 12/2021 o provozu krematorií
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 1/2021
Usnesení vlády České republiky č. 12 - 16/2021
Usnesení vlády České republiky č. 9 - 11/2021
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č 17/2020
Mimořádné opatření o nakládání s infekčními odpady ve ZZ ze dne 23.12.2020
Ochranné opatření MZd České republiky
Sbírka zákonů České republiky částka č. 242/2020 (Usnesení vlády č. 1373/2020 - 1379/2020)
Usnesení vlády České republiky č. 1373/2020, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií SARS, CoV-2
Usnesení vlády České republiky č. 1374/2020, o změně krizových opatření
Usnesení vlády České republiky č. 1375/2020, o změně pravidel volného pohybu
Usnesení vlády České republiky č. 1376/2020, o maloobchodu
Usnesení vlády České republiky č. 1377/2020, o uzavření vybraných škol
Usnesení vlády České republiky č. 1378/2020, o nutnosti zřídit školní docházku pro zaměstnance nezbytných profesí
Usnesení vlády České republiky č. 1379/2020, o omezení provozu na úřadech
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1_2021 obce Plchov
OZV č.1_2021 obce Plchov, o nočním klidu
Schválený rozpočet na rok 2021
Usnesení vlády ČR a Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády ČR a Mimořádné opatření MZdr.
Sbírka zákonů České republiky částka 231
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 231/2020)
Informace pro občany, jaká pravidla budou platit od pátku
Informační leták k dobrovolnému Ag testování
Mimořádné opatření o provádění antigenních testů
Ochranné opatření k omezení překročení státní hranice
Sbírka zákonů, částka 220
Usnesení vlády České republiky č. 1325/2020, o zákazu návštěv ve zdrav. zařízeních
Usnesení vlády České republiky č. 1332/2020, o maloobchodu a službách
Usnesení vlády České republiky č. 1333/2020, o změně usnesení č. 1290
Usnesení vlády České republiky č. 1334/2020, o zákazu volného pohybu
Usnesení vlády České republiky č. 1335/2020, o zákazu pobytů žáků v určených školách
Usnesení vlády České republiky č. 1336/2020, o zrušení krizových opatření
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 1294/2020-1295/2020)
Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice knihovník/knihovnice
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 1290/2020-1292/2020)
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 1196/2020)
Usnesení vlády ČR, Mimořádná opatření a Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Mimořádná opatření a Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 194)
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 190)
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 16/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 15/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 14/2020
Usnesení vlády č. 1142/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 13/2020
Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice účetní, administrativní pracovník
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 12/2020
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 180)
Usnesení vlády České republiky č. 1100/2020
Usnesení vlády České republiky č. 1101/2020
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 176)
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 174)
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 11/2020
Usnesení Vlády České republiky č. 1079
Usnesení Vlády České republiky č. 1080
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 424 - 426)
Mimořádné opatření - pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 421)
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 10/2020
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 416 - 420)
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 9/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 407 - 414)

Sbírka zákonů (č. 407 - 414), částka 166/2020, obsahuje 8 Usnesení vlády, přijatých vládou ČR, vzhledem k situaci, která nastala vlivem pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), a to ke dni 14. října 2020 od 00:00 hod.


Nařízení č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 398 - 402)

Sbírka zákonů (č. 398-402), částka 162/2020, obsahuje 5 Usnesení vlády, přijatých vládou ČR, vzhledem k situaci, která nastala vlivem pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), a to ke dni 12. října 2020 od 00:00 hod.


Oznámení o záměru pronájmu pozemku p.č. 94-1 a 873-13 v k.ú. Plchov s vymezením grafickou přílohou
Poskytování informací v souvislosti se zásahovou činností jednotek požární ochrany
Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Zrušení pravidelné zkoušky sirén - 7.10.2020
Výsledky krajských voleb
Nařízení KHS č. 6/2020
ČEZ odstranění stromoví
Nařízení krajské hygieny 5/2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Informace o prvním svolání OVK
MZe Opatření obecné povahy
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub
Veřejná vyhláška - úprava provozu
Veřejná vyhláška - úprava provozu plánek
FÚ veřejná vyhláška
MZe Opatření obecné povahy
Opatření MZ ČR
Opatření vlády z 18.3.2020
Opatření vlády z 16.3.2020
Opatření vlády - příloha 15.3.2020
Opatření vlády z 15.3.2020
Usnesení vlády 15.3.2020
Usnesení vlády částka 34
Usnesení vlády o přijetí dalších krizových opatření (14.3.2020)
Usnesení vlády o přijetí dalších krizových opatření (13.3.2020)
Nouzový stav - zprávy z OÚ
Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu č. 30
Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu č. 31
Nedostatečně identifikovaní vlastníci č.j. 80/2020
Upozornění pro voliče - karanténa
Oznámení o místě a době konání voleb
Svolání 1. schůze volební komise
Informace o sídle a počtu volebních okrsků
Doprovodná informace MZE č.j. 455/2019
Průřez křovin ČEZ č.j. 341/2019
Doprovodná informace MZE č.j. 325/2019
Katastrální úřad vyjádření č.j. 333/2019
Vyjádření zeměměřičského úřadu č.j. 122-2019
Vyjádření zeměměřičského úřadu č.j. 122/2019
Finanční úřad č.j. 157/2019
Doprovodná informace MZE č.j. 129/2019
Pozvánka na zkoušku z hub 2019
Aktualizace ZABEGED 1.3.2019
Mapa č.j. 232/2019
Strategický plán - aktualizace 2019
Kvílice-Žádost o dotaci 2019
Živnostenský list
Nařízení středočsekého kraje 2/2018
Oznámení o zprovoznění studny 6/2018
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
ČEZ průřez křovin 1.1.2016
Opatření obecné povahy - nakládání s vodou
Seznam nemovitostí na LV 4/2011
Ústavní nález 2008
Archiv - archiv změn