Archiv
Zrušení pravidelné zkoušky sirén - 7.10.2020
Výsledky krajských voleb
Nařízení KHS č. 6/2020
ČEZ odstranění stromoví
Nařízení krajské hygieny 5/2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Informace o prvním svolání OVK
MZe Opatření obecné povahy
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub
Veřejná vyhláška - úprava provozu
Veřejná vyhláška - úprava provozu plánek
FÚ veřejná vyhláška
MZe Opatření obecné povahy
Opatření MZ ČR
Opatření vlády z 18.3.2020
Opatření vlády z 16.3.2020
Opatření vlády - příloha 15.3.2020
Opatření vlády z 15.3.2020
Usnesení vlády 15.3.2020
Usnesení vlády částka 34
Usnesení vlády o přijetí dalších krizových opatření (14.3.2020)
Usnesení vlády o přijetí dalších krizových opatření (13.3.2020)
Nouzový stav - zprávy z OÚ
Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu č. 30
Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu č. 31
Nedostatečně identifikovaní vlastníci č.j. 80/2020
Upozornění pro voliče - karanténa
Oznámení o místě a době konání voleb
Svolání 1. schůze volební komise
Informace o sídle a počtu volebních okrsků
Doprovodná informace MZE č.j. 455/2019
Průřez křovin ČEZ č.j. 341/2019
Doprovodná informace MZE č.j. 325/2019
Katastrální úřad vyjádření č.j. 333/2019
Vyjádření zeměměřičského úřadu č.j. 122-2019
Vyjádření zeměměřičského úřadu č.j. 122/2019
Finanční úřad č.j. 157/2019
Doprovodná informace MZE č.j. 129/2019
Pozvánka na zkoušku z hub 2019
Aktualizace ZABEGED 1.3.2019
Mapa č.j. 232/2019
Strategický plán - aktualizace 2019
Kvílice-Žádost o dotaci 2019
Živnostenský list
Nařízení středočsekého kraje 2/2018
Oznámení o zprovoznění studny 6/2018
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
ČEZ průřez křovin 1.1.2016
Opatření obecné povahy - nakládání s vodou
Seznam nemovitostí na LV 4/2011
Ústavní nález 2008
Archiv - archiv změn