Archiv
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 15/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 14/2020
Usnesení vlády č. 1142/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 13/2020
Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice účetní, administrativní pracovník
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 12/2020
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 180)
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 176)
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 174)
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 11/2020
Usnesení Vlády České republiky č. 1079
Usnesení Vlády České republiky č. 1080
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 424 - 426)
Mimořádné opatření - pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 421)
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 10/2020
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 416 - 420)
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 9/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 407 - 414)

Sbírka zákonů (č. 407 - 414), částka 166/2020, obsahuje 8 Usnesení vlády, přijatých vládou ČR, vzhledem k situaci, která nastala vlivem pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), a to ke dni 14. října 2020 od 00:00 hod.


Nařízení č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 398 - 402)

Sbírka zákonů (č. 398-402), částka 162/2020, obsahuje 5 Usnesení vlády, přijatých vládou ČR, vzhledem k situaci, která nastala vlivem pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), a to ke dni 12. října 2020 od 00:00 hod.


Oznámení o záměru pronájmu pozemku p.č. 94-1 a 873-13 v k.ú. Plchov s vymezením grafickou přílohou
Poskytování informací v souvislosti se zásahovou činností jednotek požární ochrany
Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Zrušení pravidelné zkoušky sirén - 7.10.2020
Výsledky krajských voleb
Nařízení KHS č. 6/2020
ČEZ odstranění stromoví
Nařízení krajské hygieny 5/2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Informace o prvním svolání OVK
MZe Opatření obecné povahy
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub
Veřejná vyhláška - úprava provozu
Veřejná vyhláška - úprava provozu plánek
FÚ veřejná vyhláška
MZe Opatření obecné povahy
Opatření MZ ČR
Opatření vlády z 18.3.2020
Opatření vlády z 16.3.2020
Opatření vlády - příloha 15.3.2020
Opatření vlády z 15.3.2020
Usnesení vlády 15.3.2020
Usnesení vlády částka 34
Usnesení vlády o přijetí dalších krizových opatření (14.3.2020)
Usnesení vlády o přijetí dalších krizových opatření (13.3.2020)
Nouzový stav - zprávy z OÚ
Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu č. 30
Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu č. 31
Nedostatečně identifikovaní vlastníci č.j. 80/2020
Upozornění pro voliče - karanténa
Oznámení o místě a době konání voleb
Svolání 1. schůze volební komise
Informace o sídle a počtu volebních okrsků
Doprovodná informace MZE č.j. 455/2019
Průřez křovin ČEZ č.j. 341/2019
Doprovodná informace MZE č.j. 325/2019
Katastrální úřad vyjádření č.j. 333/2019
Vyjádření zeměměřičského úřadu č.j. 122-2019
Vyjádření zeměměřičského úřadu č.j. 122/2019
Finanční úřad č.j. 157/2019
Doprovodná informace MZE č.j. 129/2019
Pozvánka na zkoušku z hub 2019
Aktualizace ZABEGED 1.3.2019
Mapa č.j. 232/2019
Strategický plán - aktualizace 2019
Kvílice-Žádost o dotaci 2019
Živnostenský list
Nařízení středočsekého kraje 2/2018
Oznámení o zprovoznění studny 6/2018
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
ČEZ průřez křovin 1.1.2016
Opatření obecné povahy - nakládání s vodou
Seznam nemovitostí na LV 4/2011
Ústavní nález 2008
Archiv - archiv změn