Archiv
Obecní úřad - dovolená
Pozvánka na ustavující ZO dne 15.7.2024 v 18:00 hodin
Opatření obecné povahy - regulace bolševníku velkolepého
Volby do Evropského parlamentu - výsledky hlasování obec Plchov
Nové volby do Zastupitelstva obce Plchov konané dne 22.června 2024 - Oznámení o době a místu konání voleb
Svolání prvního zasedání OVK - Nové volby do zastupitelstva obce Plchov
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Svolání prvního zasedání OVK - Volby do Evropského parlamentu
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2024 - hromadný předpisný seznam
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Informační zpravodaj PID 4/2024
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
Zápis do MŠ Třebíz dne 7.5.2024
Informační zpravodaj PID č.3/2024
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024
Ministerstvo vnitra - stanovisko ke smlouvě o infrastruktuře 4.1.2024
SFŽP odpověď na informace 26.1.2024
Informační zpravodaj PID 2/2024
Informace PID - očekávané komplikace v dopravě dne 19.2.2024
Valná hromada HS Třebíz 19.2.20224
Zápis do ZŠ Kvílice 2024
Informační zpravodaj PID 1/2024
Informační zpravodaj PID 11/2023
Svolání prvního zasedání OVK
Veřejná vyhláška - aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Volby Prezident II. kolo výsledky
ČEZ Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Volby 09_2022 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Volby 09_2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2022 - 2026
Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírka sil.č. III_23719 Kvílice -Třebíz
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III_23718
Návrh na vyslovení souhlasu PSP - ukončení stavu pandemické pohotovosti
Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
Zrušení několika mimořádných opatření od 1.5.2022
Částka 45/2022 Sb. - krizové usnesení vlády
Zrušení zkoušky sirén 6.4.2022
Částka 42/2022 Sb. - prodloužení nouzového stavu a krizové usnesení vlády
Ukončení období déletrvajícího sucha
Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 22. dubna 2020
Změna krizového opatření k udělování víz s účinností od 10. března
Zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu
Částka 24/2022 Sb. - vyhlášení nouzového stavu a krizové usnesení vlády
Krizové opatření k udělování víz s účinností od 4. března
Usnesení vlády k vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu s účinností od 4. března
Mimořádné opatření podmínky konání hromadných akcí od 10.2. - 18.2.2022
Mimořádné opatření podmínky konání hromadných akcí od 19.2. - 28.2.2022
Mimořádné opatření preventivní testování zaměstnanců zdravotních a sociálních služeb od 19.2.2022
Zrušení mimořádných opatření testování ve školách zaměstnanců a dalších osob od 18.2.2022
Aktuálně platná protiepidemická opatření od 2.2.2022
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují pravidla organizace a provádění pracovní karantény ve školských zařízeních od 3.2.2022
Vládní usnesení související s bojem proti epidemii od 2.2.2022
MZE - opatření obecné povahy, povodí Labe
MZE - Veřejná vyhláška, oznámení o vydání opatření obecné povahy
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců a některých dalších osob
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Mimořádné opatření MZČR o testování zaměstnanců.
Mimořádné opatření MZČR o podmíkách v obchod od 30.12.2021
Mimořádné opatření MZČR o podmínkách v obchodech od 3.1.2022
Vládní usnesení související s bojem proti epidemii Covid-19
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 26. do 28. prosince 2021 a od 3. ledna 2022
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 29. prosince 2021 do 2. ledna 2022
Změna krizového opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o diskriminačním RT-PCR vyšetření
Mimořádné opatření MZDR ČR o ochraně dýchacích cest a příloha
Mimořádné opatření MZDR ČR o testování ve školách a příloha
Mimořádné opatření MZDR ČR o testování zaměstnanců a OSVČ a příloha
Usnesení č. 1121: Prodloužení krizového opatření k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky
Nouzový stav a protiepidemická opatření – co aktuálně platí 26.11.2021
Ochrané opatření - seznam zemí s rizikem nákazy Covid-19 od 29.11.2021
Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce a použití mediciálního kyslíku
Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Corminaty a Spikevax posilovcí dávka po uplynutí 5. měsíců
Usnesení vlády č. 1084 Krizové opatření k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky
Zrušení mimořádného opatření z 20.11.2021 k omezení prodeje zboží a poskytování služeb od 26.11.2021
Stanovisko MeSES
Usnesení vlády č. 1065 Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
Usnesení vlády č. 1066 Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb
Usnesení vlády č. 1067 Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení v oblasti maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 22. listopadu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o pravidelném testování zaměstnanců a osvč
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2 s účinností od 22. listopadu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 22. listopadu
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s účinností od 22. listopadu
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách s účinností od 22. listopadu
Testování žáků ve školách od 15.11.2021
Změny Covid od 15.11.2021
Usnesení váldy ČR o testování v zařízeních sociální péče + příloha
Usnesení vlády ČR o diskriminačním RT-PCR testu + příloha
Usnesení vlády ČR o ochranně dýchacích cest + příloha
Usnesení vlády ČR o pravidlech pro vykazování očkování + příloha
Usnesení vlády ČR o provádění očkování + příloha
Mimořádné opatření omezení prodeje a služeb od 22.11.2021
Mimořádné opatření podmínky návštěv zdravotnických zařízeních a zařízení sociálních služeb od 15.11.2021
Ochranné opatření seznam zemí s rizikem covid-19 od 8.11.2021
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
Distribuce testů ve Středočeském kraji
Usnesení vlády - testování ve školách.
Usnesení vlády o poskytnutí testovacích sad školským zařízením
Mimořádné opatření o ochraně dýchacích cest + příloha
Mimořádné opatření o testování ve školách + příloha
Mimořádné opatření ochrana dýchacích cest + příloha
Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje a služeb od 30.9.2021 do odvolání + přílohy.
Mimořádné opatření testování obyvatel + příloha
Stanovisko MESES
Vládní usnesení a odůvodnění souvisejícíc s bojem proti epidemii
Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021
Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje a služeb od 30.9.2021
Ochranné opatření stanovení podmínek pro vstup na území ČR od 11.9.2021
Změna ochranného opatření stanovení podmínek pro vstup na území ČR od 30.9.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství.
Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
Mimořádné opatření - testování klientů v dlouhodobé péči a sociálních službách
Mimořádné opatření - testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb
Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje a služeb od 1.9.2021.
Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje a služeb od 1.9.2021.
Ochranné opatření stanovení podmínek pro vstup na území ČR od 11.9.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví seznam zemí s rizikem covid-19 od 13.9.2021
Změna mimořádného opatření z 26.8.2021 k omezení maloobchodního prodeje služeb a škol od 13.9.2021
Změna mimořádného opatření z 30.8.2021 k testování u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb od 13.9.2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování klientů a uživatelů pobytových sociálních služeb
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců v sociálních službách
Stanovisko MeSES k podání 3. dávky.
Obec Plchov - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb od 1. září 2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 od 1. září 2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 31. srpna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního podeje a služeb s účinností od 1. září
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování žáků od 31.8.2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest
Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1.8.2021 do odvolaní
Ochranné opatření - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 1. do 31.8.2021
Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 31.7.2021 do odvolání
Sdělení Ministerstva zdravotnictví,kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 2.srpna 2021
Změna mimořádného opatření z 29.6.2021 k omezení provozu škol
Změna mimořádného opatření ze dne 29.6.2021 k omezení provozu škol a skolskych zarizeni s ucinnosti od 1.8.2021 do odvolani
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodu a poskytování služeb
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách provozu škol a školských zařízení
Mimořádné opatření nařízení mobilním operátorům o zasílání tzv. welcome-sms s účinností od 27.7.2021
Usnesení vlády č. 667 k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV-2 s přílohou
Usnesení vlády č. 632 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se určuje termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku – očkovací látky proti onemocnění COVID-19, příloha č. 1
Usnesení vlády č. 633 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví povinnost pořadatele hromadné akce s účastí větší než 1000 osob tuto akci ohlásit KHS a příloha
Usnesení vlády č. 606 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 606, příloha č.1 změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností
Usnesení vlády č. 606, příloha č.2 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování
Screeningové testování od září 2021
Usnesení vlády č. 604 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 604, příloha č.1 změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest
Usnesení vlády č. 604, příloha č.2 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
Usnesení vlády č. 604, příloha č.3 mimořádné opatření o diskriminačním RT-PCR vyšetření
Usnesení vlády č. 604, příloha č.4 mimořádné opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování
Mimořádné opatření MZDR: Změny v maloobchodě a službách
Usnesení vlády č. 575 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 575 příloha č. 1 mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb od 26. června
Usnesení vlády č. 575 příloha č. 2 změna mimořádného opatření k provozu maloobchodu a služeb od 22. června
Usnesení vlády č. 575 příloha č. 3 změna mimořádného opatření k provozu škol a školských zařízení od 22. června
Usnesení vlády č. 552 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 552 příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb od 1. července
Usnesení vlády č. 552 příloha č. 2 změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest od 15. června
Usnesení vlády č. 552 příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví podmínky nařizování izolace a karantény od 15. června
Usnesení vlády č. 552 příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví povinnost testování na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo jeho antigenu na vysokých školách od 15. června
Mimořádná opatření MzČR přehledně
Mimořádné opatření MzČR certifikát o očkování Srbskou republikou od 21.6.2021
Mimořádné opatření MzČR o intervalu pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 11. června 2021
Mimořádné opatření MzČR o omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb od 8. června 2021
Mimořádné opatření MzČR o omezení provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021
Mimořádné opatření MzČR o podmínkách návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb od 8. června 2021
Mimořádné opatření MzČR o změně pravidel pro konání škol v přírodě od 8. června 2021
Mimořádné opatření MzČR o zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinnost testování na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu, k 1. červenci 2021


Mimořádné opatření MzČR ochrana dýchacích cest od 8. června 2021
Mimořádné opatření MzČR plán očkování osob určených k očkování od 8. června 2021
Nařízení města Slaný č. 3/2021
Nařízení o záměru zadat zpracování LHO
Příloha č. 1 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Příloha č. 2 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
Příloha č. 3 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest
Příloha č. 4 Usnení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování
Usnení vlády č. 507, Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry
Příloha č. 1 Usnení vlády č. 486, mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Příloha č. 2 Usnení vlády č. 486, mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS‑CoV‑2
Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí na území České republiky
Usnení vlády č. 486 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Veřejná vyhláška MZe - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
Mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS CoV 2
Mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Usnesení č. 485: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
Změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studentů ve školách
Návrhy novel zákonů o ochraně veřejného zdraví a o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19
Změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
Změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví lhůta pro uznávání prodělání onemocnění COVID-19
Usnesení vlády č. 471 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 2 změna mimořádného opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 5 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování studentů vysokých škol
Usnesení vlády č. 471, příloha č. 6 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro konání škol v přírodě
Usnesení vlády č. 450 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 450, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 17. května
Usnesení vlády č. 450, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance a OSVČ, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost SaRS-CoV 2
Dopis hejtmanky starostům
Mimořádné opatření MZdR ČR o antigenním testování žáků a studentů
Seznam laboratoří určený pro testování žáků
Usnesení vlády č. 448 Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 1 změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a pobytových zařízení sociálních služeb
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 4 mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro poskytování sociálních služeb v terénní formě
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 5 mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
Usnesení vlády č. 448, příloha č. 6 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
Usnesení vlády č. 449 Záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
Vyjádření MeSES k dalšímu postupu obnovy
Usnesení vlády č. 438 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 438, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května
Usnesení vlády č. 438, příloha č. 2 změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května
Usnesení vlády č. 438, příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách s účinností od 10. května
Usnesení vlády č. 438, příloha č. 4 ​mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2 s účinností od 7.5.
Usnesení vlády č. 433 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 2 změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 4. května
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 4 ​změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 4. května
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 5 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování studentů vysokých škol s účinností od 4. května
Usnesení vlády č. 433, příloha č. 6 mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. května
Usnesení vlády č. 423 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 423, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol​​.
Usnesení vlády č. 423, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb.
Usnesení vlády č. 423, příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách.
Usnesení vlády č. 423, příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování zaměstnanců škol a školských zařízení
Usnesení vlády č. 424 Záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 418 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 418, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
Usnesení vlády č. 418, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Usnesení vlády č. 418, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
Usnesení vlády č. 418, příloha č. 4 mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
Usnesení vlády č. 419 Ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády č. 419, příloha č. 1 ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. stanoví protiepidemická opatření před zavlečením onemocnění COVID-19 za zahraničí na ú
Usnesení vlády č. 419, příloha č. 2 ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. do dne 31. května 2021 do 23:59 hod. nařizuje všem občanům České republiky a cizincům
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
Balíčky pro návrat zpět do normálního života
Mimořádné opatření–omezení obchodu a služeb s účinností od 26.4.2021 do odvolání
Změna mimořádného opatření ze dne 19.4.2021 k omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 26.4.2021 do odvolání
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování žáků ve školách s účinností od 26.4.2021
Příloha č. 1 k usnesení vlády č. 393 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
Příloha č. 2 k usnesení vlády č. 393 mimořádné opatření kterým se stanovují podmínky testování studentů na vysokých školách
Příloha č. 3 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách
Příloha č. 4 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
Příloha č. 5 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
Příloha č. 6 k usnesení vlády č. 393 mimořádné opatření kterým se stanovuje povinnost Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a ostatním zdravotním pojišťovnám pro účely záznamu do Informačního
Usnesení vlády č. 393 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
Mimořádné opatření o omezení provozu maloobchodu a služeb
Mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
Mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
Mimořádné opatření o poskytování sociálních služeb terénní formou
Usnesení vlády č. 374. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje s účinností od 12. dubna
Usnesení vlády č. 375. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Změna mimořádného opatření o omezení shromažďování
Změna mimořádného opatření o testování žáků ve školách
Leták k prodloužení termínu pro Sčítání lidu, domů a bytů
Nové mimořádné opatření MZ ČR z 10.4.2021 účinné od 00:00 hod 12. 04. 2021
Veřejná vyhláška FÚ pro Středočeský kraj
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o intervalu pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 10. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí informací mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a ÚZIS od 10. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče od 7. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o první fázi rozvolňování ve školách s účinností od 12.4.2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků u přijímacích zkoušek
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků ve školách od 12. dubna
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vycházkách v zařízeních sociálních služeb od 12. dubna
Rozhodnutí HT č. 8/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Krizová opatření účinná od 27.3.2021
Mimořádné opatření MZČR povinné testování veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob.
Mimořádné opatření MZČR vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let.
Sbírka zákonů č. 54/2021 obsahující krizové usnesení vlády přijaté na dnešním jednání vlády v souvislosti s pandemií Covid-19
Změna mimořádného opatření MZČR ze dne 26.února 2021 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 20.3.2021 do odvolání.
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.7/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Sbírka zákonů č. 51/2021 obsahující krizová usnesení vlády přijatá dnes v souvislosti s pandemií Covid-19
Usnesení vlády č. 296 o vycházkách v zařízeních sociálních služeb
Usnesení vlády č. 297 o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče
Usnesení vlády č. 298 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Usnesení vlády č. 299 o omezení volného pohybu od pondělí 22. března
Usnesení vlády č. 300 o prodloužení krizových opatření do 28. března
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 6/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Sbírka zákonů č. 50/2021 obsahující nařízení vlády a krizová usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19.
Usnesení vlády č.292 Změna krizového opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let
Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů ze dne 1.3.2021 s účinností od 17.3.2021 do odvolání
Usnesení vlády č.248 Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti
Usnesení vlády č.250 Příprava mimořádného opatření o zavedení povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19
Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče
Sbírka zákonů č. 42/2021 obsahující nařízení vlády a krizová usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19.
Usnesení č. 243: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb.
Usnesení č. 244: Změna krizového opatření o omezení volného pohybu osob (odůvodnění usnesení č. 244).
Mimořádné opatření MZDR o antigenním testování obyvatel od 2.3.2021
Mimořádné opatření MZDR o povinném testování od 3.3.2021
Mimořádné opatření MZDR o samotestování zaměstnanců od 2.3.2021 do odvolání
Mimořádné opatření MZDR o změně mimořádného opatření hlášení do Národního dispečinku očkování
Sbírka zákonů č. 41/2021 o změně stavování v zaměstnaneckých jídelnách
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 5/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Sbírka zákonů č. 40/2021 obsahující krizové usnesení vlády přijaté v souvislosti s pandemií Covid-19
Mimořádné opatření MZDR o nařízení izolace a karantény od 1.3.2021
Mimořádné opatření MZDR o nošení ochranných prostředků od 1.3.2021
Ochranné opatření MZDR k omezení překročení hranice ČR od 1.3.2021
Praktické otázky a odpovědi ke krizovým opatřením vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021

KOPIS Středočeského kraje přehledně zpracoval, jakým způsobem bude možné se pohybovat a kam od 1.3.2021. V příloze jsou znovu přiloženy formuláře, které jsou k vytištění pro potřeby občanů.


Rozhodnutí hejtmanky č. 4/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Sbírka zákonů č. 38/2021 obsahující pandemický zákon
Sbírka zákonů č. 39/2021 obsahující vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví - seznam zemí COVID od 1.3.2021
Usnesení vlády č. 196 Vyhlášení nouzového stavu od 27. února na 30 dnů (Důvody pro vyhlášení nouzového stavu a popis epidemiologické situace)
Usnesení vlády č. 197 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 27. do 28. února
Usnesení vlády č. 198 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 27. do 28. února
Usnesení vlády č. 199 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů (odůvodnění usnesení č. 199)
Usnesení vlády č. 200 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. února do 21. března
Usnesení vlády č. 201 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 201)
Usnesení vlády č. 202 Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 202)
Usnesení vlády č. 203 Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech (odůvodnění usnesení č. 203)
Usnesení vlády č. 204 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od 27. do 28. února
Usnesení vlády č. 205 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury (odůvodnění usnesení č. 205)
Usnesení vlády č. 206 Krizové opatření o pracovnělékařských prohlídkách (odůvodnění usnesení č. 206)
Usnesení vlády č. 207 Krizové opatření o provozu krematorií (odůvodnění usnesení č. 207)
Usnesení vlády č. 208 Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek (odůvodnění usnesení č. 208)
Usnesení vlády č. 209 Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma (odůvodnění usnesení č. 209)
Usnesení vlády č. 210 Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR (odůvodnění usnesení č. 210)
Usnesení vlády č. 211 Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb (odůvodnění usnesení č. 211)
Usnesení vlády č. 212 Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března (odůvodnění usnesení č. 212)
Usnesení vlády č. 213 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Usnesení vlády č. 214 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Usnesení vlády č. 215 Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob nakažených koronavirem (odůvodnění usnesení č. 215)
Usnesení vlády č. 216 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března
Usnesení vlády č. 217 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. do 21. března
Vzory formulářů, které se týkají omezení pohybu ve verzi docx. a pdf.
Mimořádné opatření MZDR o nových pravidlech pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest.
Mimořádné opatření MZDR o pravidlech pro nařizování izolace a karantény
Mimořádné opatření MZDR o změně v pravidlech pro předávání certifikátu o očkování proti covid-19
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 3/2021
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 o nouzovém stavu
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 126 o maloobchodu
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 127 o volném pohybu
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 128 o orgánech veřejné moci
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 129 o školní docházce
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 130 o určených školách
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 131 o zákazu návštěv
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 132 o vycházkách v rámci sociálních zařízení.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 133 o pravidlech pro věznice.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 134 o omezení postižených okresů.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 135 o kritické infrastruktuře
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 136 o provozu krematorií
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 137 - čestné prohlášení ke zdravotní způsobilosti
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 137 o lékařských prohlídkách
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 140 o datových schránkách
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 141 o změnách zaměstnavatele.
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 143 o sociálních dávkách.
Usnesení vlády České republiky ze dne 11.února 2021 č. 121 - o omezení pohybu v okresech postižených SARS - CoV -2
Mimořádné opatření o změně antigenního testování.
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 78 - o maloobchodním prodeji.
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 79 - o omezení volného pohybu.
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 80 - o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních.
Usnesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 81 - o změně antigenního testování.
Mimořádná veterinární opatření Státní veterinární správy k zamezení šíření aviární influenzi 2021.
Rozhodnutí hejtmanky č. 2/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Usnesení vlády České republiky č. 55/2021 o prodloužení nouzového stavu
Usnesení vlády České republiky č. 56/2021 o prodloužení krizových opatření
Usnesení vlády České republiky č. 57/2021 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Právní posouzení MV ČR k OZV č. 1/2021 obce Plchov
Usnesení vlády České republiky č. 53 a 54/2021, o přijetí krizového opatření
Usnesení vlády České republiky č. 12/2021 o provozu krematorií
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 1/2021
Usnesení vlády České republiky č. 12 - 16/2021
Usnesení vlády České republiky č. 9 - 11/2021
Změna úředních hodin Obecního úřadu Plchov
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č 17/2020
Mimořádné opatření o nakládání s infekčními odpady ve ZZ ze dne 23.12.2020
Ochranné opatření MZd České republiky
Sbírka zákonů České republiky částka č. 242/2020 (Usnesení vlády č. 1373/2020 - 1379/2020)
Usnesení vlády České republiky č. 1373/2020, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií SARS, CoV-2
Usnesení vlády České republiky č. 1374/2020, o změně krizových opatření
Usnesení vlády České republiky č. 1375/2020, o změně pravidel volného pohybu
Usnesení vlády České republiky č. 1376/2020, o maloobchodu
Usnesení vlády České republiky č. 1377/2020, o uzavření vybraných škol
Usnesení vlády České republiky č. 1378/2020, o nutnosti zřídit školní docházku pro zaměstnance nezbytných profesí
Usnesení vlády České republiky č. 1379/2020, o omezení provozu na úřadech
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1_2021 obce Plchov
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1_2021 obce Plchov
Strategický plán obce Plchov - Aktualizace 2020
Usnesení vlády ČR a Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení vlády ČR a Mimořádné opatření MZdr.
Sbírka zákonů České republiky částka 231
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 231/2020)
Informace pro občany, jaká pravidla budou platit od pátku
Informační leták k dobrovolnému Ag testování
Mimořádné opatření o provádění antigenních testů
Ochranné opatření k omezení překročení státní hranice
Sbírka zákonů, částka 220
Usnesení vlády České republiky č. 1325/2020, o zákazu návštěv ve zdrav. zařízeních
Usnesení vlády České republiky č. 1332/2020, o maloobchodu a službách
Usnesení vlády České republiky č. 1333/2020, o změně usnesení č. 1290
Usnesení vlády České republiky č. 1334/2020, o zákazu volného pohybu
Usnesení vlády České republiky č. 1335/2020, o zákazu pobytů žáků v určených školách
Usnesení vlády České republiky č. 1336/2020, o zrušení krizových opatření
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 1294/2020-1295/2020)
Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice knihovník/knihovnice
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 1290/2020-1292/2020)
Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření (č. 1196/2020)
Usnesení vlády ČR, Mimořádná opatření a Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Mimořádná opatření a Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 194)
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 190)
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 16/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 15/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 14/2020
Usnesení vlády č. 1142/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 13/2020
Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice účetní, administrativní pracovník
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 12/2020
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 180)
Usnesení vlády České republiky č. 1100/2020
Usnesení vlády České republiky č. 1101/2020
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 176)
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 174)
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 11/2020
Usnesení Vlády České republiky č. 1079
Usnesení Vlády České republiky č. 1080
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 424 - 426)
Mimořádné opatření - pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 421)
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 10/2020
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 416 - 420)
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 9/2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 407 - 414)

Sbírka zákonů (č. 407 - 414), částka 166/2020, obsahuje 8 Usnesení vlády, přijatých vládou ČR, vzhledem k situaci, která nastala vlivem pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), a to ke dni 14. října 2020 od 00:00 hod.


Nařízení č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizových opatření (Sb. zák. č. 398 - 402)

Sbírka zákonů (č. 398-402), částka 162/2020, obsahuje 5 Usnesení vlády, přijatých vládou ČR, vzhledem k situaci, která nastala vlivem pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), a to ke dni 12. října 2020 od 00:00 hod.


Oznámení o záměru pronájmu pozemku p.č. 94-1 a 873-13 v k.ú. Plchov s vymezením grafickou přílohou
Poskytování informací v souvislosti se zásahovou činností jednotek požární ochrany
Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení
Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Zrušení pravidelné zkoušky sirén - 7.10.2020
Výsledky krajských voleb
Nařízení KHS č. 6/2020
ČEZ odstranění stromoví
Nařízení krajské hygieny 5/2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Informace o prvním svolání OVK
MZe Opatření obecné povahy
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub
Veřejná vyhláška - úprava provozu
Veřejná vyhláška - úprava provozu plánek
FÚ veřejná vyhláška
MZe Opatření obecné povahy
Opatření MZ ČR
Opatření vlády z 18.3.2020
Opatření vlády z 16.3.2020
Opatření vlády - příloha 15.3.2020
Opatření vlády z 15.3.2020
Usnesení vlády 15.3.2020
Usnesení vlády částka 34
Usnesení vlády o přijetí dalších krizových opatření (14.3.2020)
Usnesení vlády o přijetí dalších krizových opatření (13.3.2020)
Nouzový stav - zprávy z OÚ
Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu č. 30
Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu č. 31
Nedostatečně identifikovaní vlastníci č.j. 80/2020
Upozornění pro voliče - karanténa
Oznámení o místě a době konání voleb
Svolání 1. schůze volební komise
Informace o sídle a počtu volebních okrsků
Doprovodná informace MZE č.j. 455/2019
Průřez křovin ČEZ č.j. 341/2019
Doprovodná informace MZE č.j. 325/2019
Katastrální úřad vyjádření č.j. 333/2019
Vyjádření zeměměřičského úřadu č.j. 122-2019
Vyjádření zeměměřičského úřadu č.j. 122/2019
Finanční úřad č.j. 157/2019
Doprovodná informace MZE č.j. 129/2019
Pozvánka na zkoušku z hub 2019
Aktualizace ZABEGED 1.3.2019
Mapa č.j. 232/2019
Strategický plán - aktualizace 2019
Kvílice-Žádost o dotaci 2019
Živnostenský list
Nařízení středočsekého kraje 2/2018
Oznámení o zprovoznění studny 6/2018
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
ČEZ průřez křovin 1.1.2016
Opatření obecné povahy - nakládání s vodou
Seznam nemovitostí na LV 4/2011
Ústavní nález 2008
Archiv - archiv změn