Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 18.04.2020 - dosud / Složení zastupitelstva: 18.04.2020 dosud

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Mgr. Kateřina Tučková
Politická příslušnost: nezávislý kandidát
E-mail: starosta@plchov.cz
Telefon: 732601387
Funkce: starostka

Pozice: místostarosta
Jméno: Bc. Petra Plechatá, DiS.
Politická příslušnost: nezávislý kandidát
E-mail: mistostarosta@plchov.cz
Telefon: 723875468
Funkce: místostarostka

Jméno: Mgr. Soňa Hamzová
Politická příslušnost: nezávislý kandidát
E-mail: sona_junova@seznam.cz
Telefon: 731305527
Funkce: předseda kulturního a sportovního výboru

Jméno: Ing. Miroslav Pacholík
Politická příslušnost: nezávislý kandidát
Funkce: předseda kontrolního výboru

Jméno: Petr Pichílk
Politická příslušnost: nezávislý kandidát
E-mail: uklid.pichlik@email.cz
Telefon: 602292800
Funkce: předseda finančního výboru

Jméno: Vlastimil Richter
Politická příslušnost: nezávislý kandidát
Telefon: 603834534

Jméno: Václav Tuček
Politická příslušnost: nezávislý kandidát
E-mail: vaclavtucek@seznam.cz
Telefon: 724300915


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.