Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 12.07.2023 - dosud / Složení zastupitelstva: 12.07.2023 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 12.07.2023 - dosud
Složení platné v období: 12.07.2023 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Pavlína Pacholíková
Politická příslušnost: nezávislý kandidát
E-mail: starosta@plchov.cz
Telefon: 605292430
Funkce: starostka

Pozice: místostarosta
Jméno: Václava Černá
E-mail: mistostarosta@plchov.cz
Telefon: 721452036
Funkce: místostarosta

Jméno: Danuše Husariková
Politická příslušnost: nezávislý kandidát

Jméno: Jan Sagner
Politická příslušnost: nezávislý kandidát

Jméno: Mgr. Kateřina Tučková
Politická příslušnost: nezávislý kandidát

Jméno: Martina Včeláková
Politická příslušnost: nezávislý kandidát


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.