Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Volební období: 15.07.2024 - dosud
Složení platné v období: 15.07.2024 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Danuše Husariková
Politická příslušnost: nezávislý kandidát
E-mail: starosta@plchov.cz
Telefon: 604113781
Funkce: starostka

Pozice: místostarosta
Jméno: Václava Černá
Politická příslušnost: nezávislý kandidát
E-mail: mistostarosta@plchov.cz
Telefon: 721452036
Funkce: místostarostka

Jméno: Mgr. Soňa Hamzová
Politická příslušnost: nezávislý kandidát
Funkce: Předsedkyně kulturního a sportovního výboru

Jméno: Ing. Václav Mikulecký
Politická příslušnost: nezávislý kandidát
Funkce: Předseda finančního výboru

Jméno: Michal Nový
Politická příslušnost: nezávislý kandidát
Funkce: Předseda kontrolního výboru

Jméno: Pavlína Pacholíková
Politická příslušnost: nezávislý kandidát

Jméno: Vladimír Tuček
Politická příslušnost: nezávislý kandidát


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.