Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 09.11.2022 - dosud / Složení zastupitelstva: 09.11.2022 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 09.11.2022 - dosud
Složení platné v období: 09.11.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Pavlína Pacholíková
Politická příslušnost: nezávislý kandidát
E-mail: starosta@plchov.cz
Telefon: 605292430
Funkce: starostka

Pozice: místostarosta
Jméno: Václava Černá
Politická příslušnost: nezávislý kandidát
E-mail: mistostarosta@plchov.cz
Funkce: místostarostka

Jméno: Dagmar Pulchartová
Politická příslušnost: nezávislý kandidát
Funkce: předseda kontrolního výboru a předseda kulturního a sportovního výboru

Jméno: Tomáš Steinberg
Politická příslušnost: nezávislý kandidát
Funkce: předseda finančního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.