Aktuality - archiv

Knihovna dovolená

Upozorňujeme občany , že  dne 16.7.2024  bude uzavřena knihova z důvodu dovolené.

Děkujeme za pochopení

 


Informační zpravodaj PID 6-2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-pid-2024-06.pdf 929.1 Kb

Knihovna

Upozorňujeme občany, že dne 30.4.2024 bude uzavřena knihovna.


Sbírka textilu pro Diakonii Broumov

Vážení občané,

opět probíhá sbírka textilu a dalších potřebných věcí ( viz.leták ) pro Diakonii Broumov. Přispět do sbírky můžete do 10.6.2024. Místo sběru bude na Obecním úřadu v úředních hodinách nebo po domluvě.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-diakonie.pdf 821 Kb

Čarodějnické odpoledne 30.4.2024 od 16.00 hodin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
carodejnice-plakat.pdf 10331.4 Kb

Přátelské setkání 21.4.2024

Dne 21.4.2024 od 14.00 hodin se bude v zasedací místnosti OÚ konat Prátelské setkání. K poslechu i tanci zahraje p. Jaromír Hora

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pratelske-setkani121099908.pdf 7704.1 Kb

Čištění a revize komínů

Upozorňujeme občany, že ve dnech 5.6-7.6.2024 bude probíhat pravidelné čištění a revize komínů.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-kominik-2024.doc 272.4 Kb

Svoz velkoobjemového odpadu

Upozorňujeme občany, že ve dnech 10.5. - 11.5.2024 bude na dvoře OÚ přistaven kontejner na svoz velkoobjemového odpadu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-svoz-vo-odpadu-2024.doc 32.8 Kb

Změna otevírací doby knihovny

Upozorňujeme občany, že v měsíci dubnu 2024 bude knihovna otevřena každé úterý od 15:00 do 17:00 hodin.


Dne 26.3.2024 bude uzavřena knihovna

Upozorňujeme občany, že dne 26.3.2024 bude uzavřena knihovna.


Přehledné otázky a odpovědi, které se týkají omezení pohybu od 1.3.2021

KOPIS Středočeského kraje přehledně zpracoval, jakým způsobem bude možné se pohybovat a kam od 1.3.2021. V příloze jsou znovu přiloženy formuláře, které jsou k vytištění pro potřeby občanů.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni-vzor328916778.docx 16.3 Kb
formular-cesty-mimo-praci368555972.docx 18.7 Kb
otazky-a-odpovedi936372062.docx 28.3 Kb
potvrzeni-zamestnavatele-na-vice-cest-do-prace555333088.docx 13.4 Kb

Pravidelná zkouška sirén ve středu 2. 12. 2020

Dle sdělení vedoucího pracoviště komunikace, sekce řízení lidských zdrojů, MV - GŘ HZS ČR, ve středu 2. 12. 2020 PROBĚHNE pravidelná zkouška sirén.


Zrušení zkoušky sirén dne 4.11.2020

Na základě sdělení Krizového štábu informujeme, že vzhledem k současné situaci je dnešní (4.11.2020) zkouška sirén zrušena.


Uzavření knihoven v ČR

S odkazem na krizová opatření aktuálně přijatá vládou ČR, vzhledem k situaci, která nastala vlivem pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), jsou knihovny v ČR od 22.10.2020 do odvolání uzavřeny.


Usnesení Vlády České republiky č. 1078

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uv-1078-2020.pdf 235.5 Kb

Zrušení oslav 28. října z důvodu Covid-19

Vzhledem ke stávající situaci nebude obec v letošním roce pořádat oslavy 28. října, bohužel tedy musíme zrušit lampionový průvod a další přidružené akce, jako jsou - procházka spojená se soutěží o nejlépe vyzdobený dům, zábava pro děti na Hasičárně, či závěrečný ohňostroj. Všem přejeme pevné zdraví a doufáme, že se opět všichni brzy ve zdraví shledáme. 


Integrace dopravy od 15.11.2020

Na základě vyhodnocení připomínek obcí, které Ropid v průběhu letošního roku oslovil, byly vyhodnoceny připomínky, a od 15.11.2020 dojde k integraci dopravy. Na základě těchto informací naleznete aktualizované verze jízdních řádů včetně dalších souvisejících informací od středy 7. 10. 2020 na webových stránkách PID:https://pid.cz/vyhodnoceni-integrace-verejne-dopravy-slanska-od-15-11-2020/


Nebezpečný odpad

  • Na základě žádostí a dotazů občanů byl rozšířen čas, kdy mohou odkládat nebezpečný odpad do kontejneru na sběrném dvoře Obecního úřadu. 
  • Nově bude kontejner na nebezpečný odpad k dispozici na sběrném dvoře Obecního úřadu ve dnech: pátek 16.10.2020 (14 – 18h) a sobota 17.10.2020 (9 – 12h).

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

  • Obec aktuálně chystá „mapu“ všech stromů, které jsou (buď celé, nebo i jen jejich část), uschlé, či napadené chorobou a vzhledem k možnému ohrožení pádem vyžadují odstranění, či okleštění, které je možné provádět pouze v období vegetačního klidu (říjen-březen).
  • Dovolujeme si požádat občany o spolupráci – buďte, prosím, tak laskaví a písemně (obec@plchov.cz, či schránka OÚ), ústně, či telefonicky (pro bližší informace starostka p.Tučková: 732 601 387) informujte OÚ o ohrožujících stromech, nejpozději však do 30.10.2020. Budete vzápětí kontaktováni.

Úřední deska webu obce

  • Byli jste zvyklí, že Vám přicházel upozorňující e-mail ve chvíli, kdy se na Úřední desce objevila nová informace? Nový web obce tuto službu momentálně nenabízí, zakoupení tohoto modulu by obec stálo cca 4.000 Kč. Zasílat Vám takovýto upozorňující e-mail z adresy OÚ se jeví méně finančně zatěžující.
  • Máte-li zájem o tuto službu (ať jste ji dříve již využívali, nebo dosud ne), informujte OÚ písemně (obec@plchov.cz, či schránka OÚ, pro bližší informace místostarostka p. Plechatá 723 875 468). Budete vzápětí kontaktováni.
  • Nadále však budete o konání zastupitelstva obce informováni také i letákem ve Vašich schránkách.

 


Vzhled obce

Obec aktuálně zvažuje rozšiření ploch, které by byly osázeny okrasnými rostlinami. V této souvislosti si dovolujeme požádat občany o spolupráci - pokud na svých zahrádkách s nadcházejícím podzimem redukujete rozrostlé okrasné rostliny a jste ochotni je obci věnovat, rádi je použijeme jako součást výsadby (pro bližší informace technická pracovnice obce, p. Mašková: 607 794 027). 


Dne 31.01.2024 bude uzavřen Obecní úřad

Upozorňujeme občany, že dne 31.01.2024 bude uzavřen Obecní úřad.


K častému dotazu - co znamená, je-li obec v rozpočtovém provizoriu

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

Povolební dění (stížnost na průběh voleb podanou k soudu, odstoupení zvolených opozičních kandidátů) nás všechny dostalo do velmi svízelné situace, kdy naši zastupitelé rozhodují v rozpočtovém provizoriu, a to minimálně do června 2023, kdy budou nové volby.

Rozpočtové provizorium je označení pro situaci, kdy se rozdělování obecních peněz na další rok nemůže uskutečnit, protože nebyl řádně schválen rozpočet. Proto se přidělování peněz řídí podle minulého roku a každý měsíc se uvolňuje pouze jedna dvanáctina výdajů loňských.

V rozpočtovém provizoriu se výrazně omezují prostředky na investice a omezují se toky financí z dotací.

Zastupitelstvo obce stanoví a schvaluje následná pravidla rozpočtového provizoria platná do doby schválení řádného rozpočtu.

 

- Příjmy:

· v době rozpočtového provizoria jsou přijímány příjmy dle vyhlášek, zákonů, dohod, smluv a plánů včetně příjmů, jejichž prodlení by mělo za následek trvalou ztrátu příjmu.

 

- Výdaje:

· v době rozpočtového provizoria jsou rozpočtovými výdaji zejména výdaje obce spojené s provozem obecního úřadu a obecně s chodem obce, včetně pravidelně se opakujících výdajů obce. Dále jsou prioritou rozpočtové výdaje na plnění vyplývající z obcí uzavřených smluv a také plnění povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů obce, zejména výplaty mezd, hrazení sociálního a zdravotního pojištění a odvod daní. Zastupitelstvo obce by nemělo opomenout rozpočtové výdaje spojené s plněním povinností obce, které vyplývají z právních předpisů, např. vratky dotací. Dále by zastupitelstvo obce při přijímání rozpočtového provizoria mělo zvážit aktuálnost rozpočtových výdajů spojených s nutnou údržbou majetku obce, opravami majetku obce, případně také rozpočtové výdaje spojené s řešením výjimečných krizových a havarijních situací.

 

Příjmy a výdaje nad rámec rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu mohou být realizována pouze po schválení Zastupitelstva obce.

Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

                                                                                                                                                                                                                                                          

  Obec Plchov