Poděkování

Poděkování

Naučná stezka Plchov

Text: Mgr. Soňa Hamzová

Foto: Mgr. Soňa Hamzová

Kresba/malba: Zuzana Fišerová

Grafické úpravy: Jitka Hlušičková

 

„Obec Plchov velmi děkuje všem dobrým duším, pamětníkům naší obce, kteří nám poskytli cenné informace a fotografie, bez kterých by tyto panely nemohly vzniknout.“

 

Děkujeme panu M. Rubešovi, paní H. Dvořákové, Ing. V. Jůnovi a rodině Rezků za poskytnutí fotografií z rodinných archivů.

Dále děkujeme za poskytnutí cenných informací rodině Rezků, Jůnů, Niesnerů, Dvořáků a panu J. Ulrichovi.

Poděkování přidáváme také Českému hydrometeorologickému ústavu za poskytnutí informací.