Aktuální dění v obci

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK V OBCI PLCHOV

Očkování bude probíhat dne 1.6.2023 od 17 hodin na návsi.

MVDr. Hrdina Jiří

POZOR! VEZMĚTE S SEBOU DOKLAD TOTOŽNOSTI DRŽITELE PSA!