Aktuální dění v obci

Slavnostní otevření naučné stezky Plchov dne 10.6.2023 v 10.00 hodin před OÚ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-otevreni-1-.pdf 4204.6 Kb

K přesunu laviček - naučná stezka

Vyjádření starosty obce

Vážení občané,

v minulých dnech došlo k několikrát avizovanému přesunu laviček na místa dle podmínek dotace na naučnou stezku. O tomto přesunu jsme informovali jak na zastupitelstvech obce, tak v našem informačním letáku. Přesto stále někteří občané o přesunu nevěděli nebo nevěděli o důvodech, které k tomu vedly. Proto bych to chtěla krátce vysvětlit.
V roce 2021 byla podána bývalou starostkou žádost o dotaci EVO/OSČ/043399/2021, kde byly vymezeny pozemky č. 364, 365, 805/7, 809, 855/39, 855/40, 855/41, 887/1, 891/1, 892, 895 a 897/3, kde budou umístěny edukační tabule a lavičky. Dne 9.11.2021 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace mezi Středočeským krajem a obcí Plchov. V této smlouvě se příjemce dotace zavazuje použít dotaci v souladu se specifikací Akce/projektu, která je uvedena v žádosti o poskytnutí dotace. Pro nás to znamená povinnost umístit edukační tabule a lavičky pořízené z dotace na uvedených pozemcích.
Jsme si vědomi, že na lavičky které byly rozmístěny po Plchově si občané zvykli a byly využívány a proto jsou stávající zastupitelé  po nových volbách připraveni projednat pořízení nových laviček na místa, která vzejdou z návrhů občanů. 
Pro podrobnější informace zveřejňujeme také příslušné dokumenty vztahující se k uvedené dotaci.

Pavlína Pacholíková

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fa-likv.listek.pdf 725.3 Kb
vps-o-poskytnuti-dotace.pdf 6284.9 Kb
zadost-o-dotaci-rozpocet.pdf 4115.8 Kb

MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas

Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru a už nikdy nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle vašich zájmů vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!

Co vám přihlášení do MUNIPOLIS přináší?

  • Upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci apod.
  • Novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů apod.
  • Pozvánky na kulturní a sportovní akce.
  • Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách
  • Mobilní aplikace samosprávy s užitečnými funkcemi.

V registračním procesu si můžete sami nastavit, jaké typy informací vás zajímají (např. kultura, doprava, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit vaše telefonní číslo a ulici, abychom vás mohli rychle varovat v případě nečekaných událostí (např. havárie vody, přívalové deště apod.). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.

 

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ:

https://plchov.munipolis.cz/registrace 

Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu. Rádi vám pomůžeme. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
munipolis-good-post.jpg 1687.6 Kb

Zákaz pálení

V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000160 vstupuje dnešním polednem v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. V této souvislosti je v našem kraji do odvolání výstrahy vydán zákaz pálení.


Všichni občané, kterí měli nahlášeno pálení na webu https://paleni.izscr.cz/ budou o této situaci vyrozuměni prostřednictvím emailu.


HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK V OBCI PLCHOV

Očkování bude probíhat dne 1.6.2023 od 17 hodin na návsi.

MVDr. Hrdina Jiří

POZOR! VEZMĚTE S SEBOU DOKLAD TOTOŽNOSTI DRŽITELE PSA!


Pokladna

Dne 24.5.2023 (středa) bude ze zdravotních důvodů uzavřena pokladna
náhradní termín 26.5.2023 od 8.00 – 10.30 hodin.
Děkujeme za pochopení.


Nepřítomnost

Ve dnech 22.5. – 24.5 2023 starosta obce nebude na obecnim úřadě v úředních hodinách přítomen (dovolená).


Čistění komínů v Plchově

Dne 1.6.2023 od 9-16 hodin. 

Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě a nebo na tel: 603 234 319.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kominik.pdf 49.1 Kb

Velkoobjemový kontejner

Kontejner bude přistaven ve dnech:
19.5.2023 (pátek) 14.00 - 18.00 hodin
20.5.2023 (sobota) 9.00 - 12.00 hodin


Pozvánka - tvoříme dárek maminkám

13.5.2023 ve 14 hodin - Obecní úřad Plchov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
maminky-1.jpg 206.7 Kb

Výsadba stromů

Dne 23. 4. 2023 proběhla v obci výsadba 25 ks stromů z grantu Nadace partnerství. 
Děkujeme tímto čtyřem občanům Plchova a jejich přátelům ze Slaného, Nelahozevsi a Kutrovic za pomoc s výsadbou. Ke stromům byly instalovány zavlažovací vaky, o jejichž plnění se bude starat SDH Plchov s hasičskou technikou. 


Zápis dětí do mateřské školy Třebíz na školní rok 2023/2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ms-plakat-a1-zapis.pdf 221.6 Kb

Upozornění

Vážení spoluobčané, žádáme Vás o zvýšenou opatrnost a pozornost při pohybu v obci a blízkém okolí. Z důvodu vysazování stromů  a zabetonování informačních tabulí (dotační programy) zde probíhají rozsáhlé výkopové práce. 

Děkujeme.


Balíkovna v naší obci

od 2.5.2023 bude v naší obci nově dostupná služba – www.balikovna.cz

Místo pro příjem a výdej zásilek bude v obchodě na statku rodiny Pichlíků v otevírací době, popř. po domluvě.

Platba hotově.

 

 


Čarodějnické odpoledne - 5. ročník tradiční akce

 

dne 30.4. od 16 hodin na dětském hřišti v Plchově

soutěže a hry

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-carodejnice.pdf 10327.8 Kb

Informační zpravodaj PID č. 04/2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-pid-2023-04.pdf 890.8 Kb

Výstava s názvem „Panenky ve Slaném“

V termínu od 6. do 8.5.2023 bude ve Slaném probíhat výstava s názvem „Panenky ve Slaném“. V rámci této akce budou moci návštěvníci spatřit staré a retro panenky, kočárky, hračky, medvídky, nábytek a další doplňky (více informací na letáku v příloze). V rámci výstavy bude také připraven dětský koutek a fotokoutek, kde bude možné se vyfotografovat s retro hračkami.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pannenky-ve-slanem-1-.jpg 97.7 Kb

STROMY V OBCI PLCHOV z grantu od Nadace Partnerství

Prosba starosty a místostarosty obce
Pozvánka

Vážení Plchováci,

obracíme se na vás s prosbou o pomoc. Do konce kalendářního roku 2022 měly být dokončeny dvě dotace- naučná stezka a výsadba stromů. Vzhledem k tomu, že jsme agendu OÚ převzali v listopadu, nebylo v našich silách dotace v tak krátké době dokončit. Proto jsme zažádali o prodloužení termínu dokončení, kterému bylo vyhověno. Naučnou stezku musíme dokončit do června, výsadbu je nutné provést nejpozději v dubnu. V případě naučné stezky musíme vytvořit všechny informační tabule. Situaci nám ale velmi komplikuje, že v agendě, která nám byla bývalým vedením předána, chybí přes sto let stará obecní kronika, která nám i přes opakované žádosti nebyla vydána. Obecní kronika je k některým tabulím jediným informačním zdrojem. Proto bychom Vás chtěli požádat, zda byste byli tak laskaví a v případě, že máte jakýkoli materiál k historii obce- fotografie, články, historické předměty, nám mohli tento materiál poskytnout. Vše si pouze ofotíme a okamžitě Vám Váš materiál vrátíme. Velmi nám tímto pomůžete, neboť situace pro nás není vůbec lehká. Děkujeme moc.
Také bychom chtěli požádat všechny Plchováky, kteří v dnešní uspěchané době mají alespoň chvilku času, zda by nám přišli dne 23.4.2023 od 10:00 hod. pomoci s výkopem 25 jam a  výsadbou stromů.  Zvláště oceníme při výkopu jam chlapskou ruku, ale samozřejmě i ženy budou vítány, prostě každá ruka se počítá.

Vzhledem k tomu, že naše obec má v současné době velké množství malých dětí, bychom rádi věnovali více času a péče dětskému hřišti. Pokud budete mít 1.4. 2023 od 14:00 hod. čas a není Vám  stav dětského hřiště lhostejný, budeme velmi rádi, pokud nám přijdete pomoct na dětské hřiště. Společná brigáda bude zakončena opékáním špekáčků.  Každá ruka, i noha, opět vítána.

Moc Vám děkujeme za pomoc a vstřícnost.
Pavlína Pacholíková a  Václava Černá

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stromyvobciplchov-letak.pdf 356.7 Kb

POZVÁNKA NA JARNÍ BRIGÁDU

V sobotu 1.4.2023 se uskuteční brigáda pro všechny občany, kterým není lhostejný vzhled naší obce.

Sraz bude ve 14.00 hodin na dětském hřišti. Vlastní nářadí na úklidové práce vítáno.

S sebou dobrou náladu, pracovní rukavice, chuť do práce a buřta na opečení.

Budeme rádi za každou pomocnou ruku.

   starosta obce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-jarni-brigadu-3-.pdf 151.3 Kb

Odečty elektřiny

Ve dnech 9.3. a 10.3.2023 se budou provádět odečty elektřiny v obci Plchov, okres Kladno (platí pro všechny dodavatele).


Odpovědi

Protože jsme do voleb šli s tím, že budeme jednat otevřeně a čestně, budeme uveřejňovat emaily s dotazy, výtkami a přáními od občanů, které jsou směrovány a hromadně rozesílány na obecní emaily. Vždy upřednostňujeme jednání z očí do očí na schůzích zastupitelstva.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img-20230314-152031.jpg 468.8 Kb
img-20230314-152345.jpg 426.8 Kb
img-20230314-152619.jpg 569.7 Kb

Knihobudka

Ze staré telefonni budky jsme udělali knihobudku s 87 knihami.

Knihobudky jsou v podstatě formou veřejných knihoven. Fungují jako veřejné bezplatné knihovny, kde si lidé mohou knihu půjčit, věnovat a nebo vyměnit.
Prosíme dodržujte tato pravidla.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
knihobudka.jpg 634.8 Kb
knihobudkaobsah.jpg 590 Kb

K častému dotazu - co znamená, je-li obec v rozpočtovém provizoriu

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

Povolební dění (stížnost na průběh voleb podanou k soudu, odstoupení zvolených opozičních kandidátů) nás všechny dostalo do velmi svízelné situace, kdy naši zastupitelé rozhodují v rozpočtovém provizoriu, a to minimálně do června 2023, kdy budou nové volby.

Rozpočtové provizorium je označení pro situaci, kdy se rozdělování obecních peněz na další rok nemůže uskutečnit, protože nebyl řádně schválen rozpočet. Proto se přidělování peněz řídí podle minulého roku a každý měsíc se uvolňuje pouze jedna dvanáctina výdajů loňských.

V rozpočtovém provizoriu se výrazně omezují prostředky na investice a omezují se toky financí z dotací.

Zastupitelstvo obce stanoví a schvaluje následná pravidla rozpočtového provizoria platná do doby schválení řádného rozpočtu.

 

- Příjmy:

· v době rozpočtového provizoria jsou přijímány příjmy dle vyhlášek, zákonů, dohod, smluv a plánů včetně příjmů, jejichž prodlení by mělo za následek trvalou ztrátu příjmu.

 

- Výdaje:

· v době rozpočtového provizoria jsou rozpočtovými výdaji zejména výdaje obce spojené s provozem obecního úřadu a obecně s chodem obce, včetně pravidelně se opakujících výdajů obce. Dále jsou prioritou rozpočtové výdaje na plnění vyplývající z obcí uzavřených smluv a také plnění povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů obce, zejména výplaty mezd, hrazení sociálního a zdravotního pojištění a odvod daní. Zastupitelstvo obce by nemělo opomenout rozpočtové výdaje spojené s plněním povinností obce, které vyplývají z právních předpisů, např. vratky dotací. Dále by zastupitelstvo obce při přijímání rozpočtového provizoria mělo zvážit aktuálnost rozpočtových výdajů spojených s nutnou údržbou majetku obce, opravami majetku obce, případně také rozpočtové výdaje spojené s řešením výjimečných krizových a havarijních situací.

 

Příjmy a výdaje nad rámec rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu mohou být realizována pouze po schválení Zastupitelstva obce.

Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Obec Plchov


Změna telefonního čísla na obecní úřad

Od 13.2.2023 (pondělí) se nám opět můžete na obecní úřad v úředních hodinách dovolat.
Nové telefonní číslo:    +420 724 235 551


Pokyny k třídění odpadu

Žádáme všechny občany, aby třídili odpad dle přiložené tabulky, vice o třídění na: https://www.jaktridit.cz/
Dále Vás žádáme, pokud to není nezbytně nutné, nenechávejte pytle s odpadky vedle kontejnerů na tříděný odpad, popelnic a odpadkových košů - vítr a zvířata následně roznesou jejich obsah po celé vsi.
Děkujeme.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
trideni.jpg 141.9 Kb

Úřední hodiny - zrušení

28.12.2022 bude Obecní úřad v Plchově uzavřen.


PF 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prani-2023.jpg 96.8 Kb

Mikulášská nadílka

5.12.2022 - 17. - 20. hod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mikulas.pdf 1642.1 Kb

ODBĚRY KRVE - HEMERKŮV STATEK

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
odbery-krve-1-.jpg 356.2 Kb

Vánoční setkání 9.12.2022 v 17:00 hodin na návsi v Plchově

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vanocni-setkani.jpg 66.3 Kb

Výlov rybníka 27.11.2022 v 9:00 hodin

Vážení občané,
chceme Vás informovat, že dne 27.11.2022 v 9:00 hodin proběhne výlov rybníka. 
Do doby výlovu majitelé rybníka prosí o zákaz vstupu občanů na vodní dílo s ohledem na bezpečnost všech. 
Dne 27.11.2022 v 9:00 hodin se občané na výlov mohou přijít podívat.
Děkujeme za respektování této prosby.


Informační zpravodaj PID č. 12/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-pid-2021-12.pdf 437.8 Kb

Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-pssz-2021-2-.pdf 439.3 Kb

Svoz tříděného a komunálního odpadu zelená známka


Lampionový průvod od 19:00


Informační zpravodaj PID č. 09/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-pid-2021-09.pdf 730.4 Kb

Pieta

Vážený pane starosto,

dovolujeme  si Vás informovat, že Generální ředitel HZS ČR rozhodl o  uctění památky dvou zesnulých hasičů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce  Koryčany, kteří přišli o život při výbuchu rodinného domu v obci Koryčany dne 15.9.2021.

Uctění památky bude provedeno následující formou:

• dne 19.9.2021 budou vyvěšeny černé vlajky na všech budovách HZS ČR, případně budou staženy všechny vlajky na půl žerdi,

• dne 19. 9. 2021 vyjede technika HZS ČR před stanice HZS, se zapnutým výstražným světelným zařízením (bez zvukového signálu),  dojde k nastoupení osádky v zásahovém stejnokroji a  k uctění památky dvou zesnulých hasičů bude držena minuta ticha od 12.00 hod do 12.01 hod, pokud tomu nebude zabráněno  plněním úkolů HZS ČR.

HZS Středočeského kraje


Svoz bioodpadu


Svoz bioodpadu


Svoz bioodpadu.


Svoz komunálního odpadu žlutá a zelená známka


Svoz komunálního odpadu žlutá a zelená známka


Svoz tříděného odpadu a komunálního odpadu zelená známka


Svoz tříděného odpadu a svoz komunálního odpadu zelená známka


Svoz tříděného odpadu. Svou odapu zelená známka.


Informační leták hejtmanky ke změnám od 1. 9. 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-zmeny-1-9.pdf 84 Kb

Informační leták hejtmanky ke změnám od 01. 08. 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-zmeny-1-8.jpg 417.2 Kb

Volné pracovní pozice na Pražské správě sociálního zabezpečení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-telefon-pssz-2021-1-.pdf 404.1 Kb

Informační leták hejtmanky ke změnám od 09. 07. 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-zmeny-9-7.jpg 323.5 Kb

7. ročník hasičského rozloučení s prázdninami.


Country posezení


Mikuláš v Plchově


Silvestr na hasičárně


Svoz bioodpad


Svoz bioodpad


Svoz bioodpad


Svoz bioodpad


Svoz bioodpad


Svoz bioodpad


Svoz komunálního odpadu zelená a žlutá známka


Svoz komunálního odpadu zelená a žlutá známka


Svoz komunálního odpadu zelená a žlutá známka


Svoz komunálního odpadu zelená a žlutá známka


Svoz komunálního odpadu zelená a žlutá známka


Svoz komunálního odpadu zelená a žlutá známka


Svoz tříděný odpad


Svoz tříděný odpad


Svoz tříděný odpad


Svoz tříděný odpad


Svoz tříděný odpad


Svoz tříděný odpad


Václavská zábava


Valná hromada a posvícení


Informační leták hejtmanky ke změnám od 08. 06. 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmeny-od-8.-cervna.pdf 217 Kb

Knihovna Plchov-nové knihy z Výměnného fondu


Nové knihy v obecní knihovně.

Knihovnice paní Mašková si pro Vás ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně připravila nové knížky, které bude možné si pujčit od 14.6.2021.


Prodloužení fotografické soutěže Jaro v Plchově.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jaro-v-plchove.jpg 155.6 Kb

Informační leták hejtmanky ke změnám od 24. května 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmeny-od-24.-kvetna.pdf 186.7 Kb

Svoz bioodpadu


Svoz bioodpadu


Svoz bioodpadu


Svoz bioodpadu


Informační leták hejtmanky ke změnám od 17. května 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmeny-od-17.-kvetna.pdf 207.5 Kb

Kontejner na velkoobjemový odpad od 14:00 do 18:00


Kontejner na velkoobjemový odpad od 9:00 do 12:00


Informační leták hejtmanky ke změnám od 10. května 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmeny-od-10.-kvetna.pdf 206.5 Kb

Čištění komínů v obci Plchov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plchov-1-.pdf 47.4 Kb

Jaro v Plchově

Jarní fotografická soutěž "Jaro v Plchově"

Sportovní a kulturní výbor vyhlašuje fotografickou soutěž Jaro v Plchově. Až vyjdete na procházky po okolí, nezapomeňte si vzít s sebou foťák a udělat pár foteček…Rády bychom v Plchově uspořádaly z těchto fotografií malou výstavu… Fotografie můžete zasílat na mailové adresy uvedené na plakátku. Budeme se těšit!

Za sportovní a kulturní výbor Soňa a Vendy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
0001-876574947-20210505-200903-0000.png 1796.8 Kb

Informační leták hejtmanky ke změnám od 3. května 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmeny-od-3.-kvetna-7-.jpg 314.2 Kb

Informační leták hejtmanky ke změnám od 3. května 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmeny-od-3.-kvetna.pdf 252.1 Kb

Svoz komunálního odpadu zelená známka a tříděný odpad


Svoz komunálního odpadu zelená známka a tříděný odpad


Svoz komunálního odpadu zelená známka a tříděný odpad


Svoz komunálního odpadu žlutá a zelená známka


Svoz komunálního odpadu žlutá a zelená známka


Svoz komunálního odpadu žlutá a zelená známka


Svoz komunálního odpadu žlutá a zelená známka


Svoz komunálního odpadu žlutá a zelená známka


Svoz komunálního odpadu žlutá a zelená známka


svoz komunálního odpadu žlutá a zelená známka


Svoz tříděného odpadu


Svoz tříděného odpadu


Svoz tříděného odpadu


Svoz tříděného odpadu


Informační leták hejtmanky o distribuci respirátorů z Potravinové banky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
distribuce-respiratoru-1-.pdf 253.6 Kb

Informační leták hejtmanky o ochranných prostředcích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ochranne-prostredky-4-.pdf 352.6 Kb

Informační leták hejtmanky o pohybu osob v době nouzového stavu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pohyb-osob-2-.pdf 331.3 Kb

Informační leták hejtmanky o současném fungování obchodů a služeb

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sluzby-obchod-skoly.pdf 268.5 Kb

Informační leták hejtmanky - Distribuce roušek ze skladů Potravinové banky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
distribuce-rousek.pdf 265.2 Kb

Upřesnění - neplatnost informací uvedených v letáku hejtmanky, nová mimořádná opatření MZDR schválená dnes vládou.

Vážení spoluobčané,

na základě včerejšího jednání vlády a schválených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, vláda oproti původnímu plánovanému termínu platnosti zpřísnění opatření povinného nošení respirátorů, nanoroušek či dvou chirurgických na místech, kde se shlukuje více lidí, odložila přijetí tohoto opatření až od čtvrtka. Z toho důvodu termín a informace k tomuto opatření, uvedené v letáku hejtmanky, který jsme již rozeslali a vyvěsili, nejsou platné.

Velmi Vám děkujeme za pochopení. S pozdravem obec Plchov.


Informační leták hejtmanky o neprodloužení nouzového stavu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
11022021.pdf 525.6 Kb

Informace hejtmanky Středočeského kraje o očkování

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vse-o-ockovani-web.-stranky-pdf-1-.pdf Informace hejtmanky Středočeského kraje o očkování 554.3 Kb

Zimní akce pro občany Plchova

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zimni-akce.pdf 9196.3 Kb

Nový web Středočeského kraje o očkování - statistiky, data, nejčastější otázky a odpovědi

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vse-o-ockovani-web.-stranky-pdf.pdf Nový web Středočeského kraje o očkování - statistiky, data, nejčastější otázky a odpovědi 554.3 Kb

Informační leták hejtmanky o změnách platných od 30.1.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
29.12021-2-.pdf Informační leták hejtmanky o změnách platných od 30.1.2021 473.2 Kb

Informační leták hejtmanky o změnách maturitních a závěrečných zkoušek

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
maturity-a-zaver.-zkousky.pdf Informační leták hejtmanky o změnách maturitních a závěrečných zkoušek 475 Kb

Svoz komunálního odpadu - žlutá známka.


Svoz komunálního odpadu - žlutá známka.


Svoz komunálního odpadu - žlutá známka.


Svoz komunálního odpadu - žlutá známka.


Svoz komunálního odpadu - žlutá známka.


Informace hejtmanky o prodloužení nouzového stavu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
21.1.2021.pdf 525.6 Kb

SVOZ ODPADU V OBCI

Vážení spoluobčané,

v tomto roce bohužel došlo k tomu, že minulý rok končil lichým týdnem a letošní rok začínal také lichým týdnem. Z tohoto důvodu došlo v rámci svozu odpadu k mimořádnému svozu v lichém týdnu. Nicméně pravidelný svoz odpadu je v naší obci vždy v sudém týdnu. Z tohoto důvodu dnes ke svozu odpadu u známek se svozem 26x za rok nedošlo.

Vzniklé komplikace jsou bohužel ze strany svozové firmy. Proto firma jako kompenzaci nabídla, že do příštího týdne, kdy bude pravidelný svoz, můžete odpady vzniklé do příštího pátku dávat do pytlů, které pak položíte k popelnici, a které budou zdarma v rámci svozu vyvezeny.

Svozy žlutých známek 26x za rok nyní budou pro první čtvrtletí v těchto termínech: 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4. 2021

Velmi se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.  Petra Plechatá, místostarosta


Informace hejtmanky k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji k 8.1.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mapa-ockovaci-mista15-velkokapacitni-odberova-mista.jpg Informace hejtmanky k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji k 8.1.2021 885.7 Kb
vse-o-ockovani-dve-strany-pdf.pdf Informace hejtmanky k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji k 8.1.2021 2094.2 Kb
vse-o-ockovani-seniori-80-jpg.jpg Informace hejtmanky k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji k 8.1.2021 527.5 Kb
vse-o-ockovani-seniori-80-pdf.pdf Informace hejtmanky k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji k 8.1.2021 1034.4 Kb
vse-o-ockovani-str.-1.jpg Informace hejtmanky k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji k 8.1.2021 562 Kb
vse-o-ockovani-str.-2.jpg Informace hejtmanky k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji k 8.1.2021 495.2 Kb

Středočeský kraj - Aktuální opatření v souvislosti s COVID-19 - leták k 7.1.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stredocesky-kraj-letak-k-07.-01.-2021.pdf Středočeský kraj - Aktuální opatření v souvislosti s COVID-19 - leták k 7.1.2021 481.1 Kb

Obnovení původního webu obce

Opět jsme pro Vás aktivovali původní web obce. Na webu jsou přístupné všechny dokumenty. Adresa webu je: https://puvodni.plchov.cz/ . 


Nové jízdní řády

Brožurky vydané organizací ROPID & ISDK v říjnu 2020, obsahující informace k novým jízdním řádům, jsou k vyzvednutí na obecním úřadě v době úředních hodin obce. 


Změna úředních hodin OÚ

Na základě "Doporučení pro obce k zajištění fungování úřadu a omezení úředních hodin", vydaného KOPIS SČK (Krajské operační a informační středisko Středočeského kraje) dne 14.10.2020, budou v naší obci omezeny úřední hodiny, a to vždy v pondělí od 14 do 19 hodin. Úřední hodiny ve středu zůstávají stejné, tj. od 15 do 19 hodin. Toto opatření je účinné do odvolání. Velmi Vám děkujeme za pochopení. 


Rozloučení s prázdninami

Rozloučení s prázdninami na hasičském hřišti od 15:00 hodin. Zajištěn bude bohatý program.


Václavská zábava

Zábava je od 19:00 na hasičském hřišti, k tanci a poslechu hraje kapela Expanze.


K častému dotazu - co znamená, je-li obec v rozpočtovém provizoriu

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

Povolební dění (stížnost na průběh voleb podanou k soudu, odstoupení zvolených opozičních kandidátů) nás všechny dostalo do velmi svízelné situace, kdy naši zastupitelé rozhodují v rozpočtovém provizoriu, a to minimálně do června 2023, kdy budou nové volby.

Rozpočtové provizorium je označení pro situaci, kdy se rozdělování obecních peněz na další rok nemůže uskutečnit, protože nebyl řádně schválen rozpočet. Proto se přidělování peněz řídí podle minulého roku a každý měsíc se uvolňuje pouze jedna dvanáctina výdajů loňských.

V rozpočtovém provizoriu se výrazně omezují prostředky na investice a omezují se toky financí z dotací.

Zastupitelstvo obce stanoví a schvaluje následná pravidla rozpočtového provizoria platná do doby schválení řádného rozpočtu.

 

- Příjmy:

· v době rozpočtového provizoria jsou přijímány příjmy dle vyhlášek, zákonů, dohod, smluv a plánů včetně příjmů, jejichž prodlení by mělo za následek trvalou ztrátu příjmu.

 

- Výdaje:

· v době rozpočtového provizoria jsou rozpočtovými výdaji zejména výdaje obce spojené s provozem obecního úřadu a obecně s chodem obce, včetně pravidelně se opakujících výdajů obce. Dále jsou prioritou rozpočtové výdaje na plnění vyplývající z obcí uzavřených smluv a také plnění povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů obce, zejména výplaty mezd, hrazení sociálního a zdravotního pojištění a odvod daní. Zastupitelstvo obce by nemělo opomenout rozpočtové výdaje spojené s plněním povinností obce, které vyplývají z právních předpisů, např. vratky dotací. Dále by zastupitelstvo obce při přijímání rozpočtového provizoria mělo zvážit aktuálnost rozpočtových výdajů spojených s nutnou údržbou majetku obce, opravami majetku obce, případně také rozpočtové výdaje spojené s řešením výjimečných krizových a havarijních situací.

 

Příjmy a výdaje nad rámec rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu mohou být realizována pouze po schválení Zastupitelstva obce.

Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Obec Plchov

 


K častému dotazu - co znamená, je-li obec v rozpočtovém provizoriu

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

Povolební dění (stížnost na průběh voleb podanou k soudu, odstoupení zvolených opozičních kandidátů) nás všechny dostalo do velmi svízelné situace, kdy naši zastupitelé rozhodují v rozpočtovém provizoriu, a to minimálně do června 2023, kdy budou nové volby.

Rozpočtové provizorium je označení pro situaci, kdy se rozdělování obecních peněz na další rok nemůže uskutečnit, protože nebyl řádně schválen rozpočet. Proto se přidělování peněz řídí podle minulého roku a každý měsíc se uvolňuje pouze jedna dvanáctina výdajů loňských.

V rozpočtovém provizoriu se výrazně omezují prostředky na investice a omezují se toky financí z dotací.

Zastupitelstvo obce stanoví a schvaluje následná pravidla rozpočtového provizoria platná do doby schválení řádného rozpočtu.

 

- Příjmy:

· v době rozpočtového provizoria jsou přijímány příjmy dle vyhlášek, zákonů, dohod, smluv a plánů včetně příjmů, jejichž prodlení by mělo za následek trvalou ztrátu příjmu.

 

- Výdaje:

· v době rozpočtového provizoria jsou rozpočtovými výdaji zejména výdaje obce spojené s provozem obecního úřadu a obecně s chodem obce, včetně pravidelně se opakujících výdajů obce. Dále jsou prioritou rozpočtové výdaje na plnění vyplývající z obcí uzavřených smluv a také plnění povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů obce, zejména výplaty mezd, hrazení sociálního a zdravotního pojištění a odvod daní. Zastupitelstvo obce by nemělo opomenout rozpočtové výdaje spojené s plněním povinností obce, které vyplývají z právních předpisů, např. vratky dotací. Dále by zastupitelstvo obce při přijímání rozpočtového provizoria mělo zvážit aktuálnost rozpočtových výdajů spojených s nutnou údržbou majetku obce, opravami majetku obce, případně také rozpočtové výdaje spojené s řešením výjimečných krizových a havarijních situací.

 

Příjmy a výdaje nad rámec rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu mohou být realizována pouze po schválení Zastupitelstva obce.

Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

                                                                                                                                                                                                                                                          

  Obec Plchov