Žádosti o informace
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č.j. 452-2024 Dodávka vody
Žádost o poskytnutí informace č.j. 452-2024 Dodávka vody
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č.j. 38-2024 Územní řízení
Žádost o poskytnutí informace č.j. 38-2024 Územní řízení
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č.j. 1048-2023 Územní řízení
Žádost o poskytnutí informace č.j. 1048-2023 Územní řízení
Opověď na žádost o poskytnutí informace informace č.j. 1011-2023 Trvalý pobyt
Žádost o poskytnutí informace č.j. 965-2023 Trvalý pobyt
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č.j. 891-2023 Usnesení ZO 6.3.-5-2023 ze dne 11.10.2023
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č.j. 892-2023 Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 364 a 886
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č.j. 893-2023 Hospodaření obce Plchov
Žádost o poskytnutí informace č.j. 891-2023 Usnesení ZO 6.3.-5-2023 ze dne 11.10.2023
Žádost o poskytnutí informace č.j. 892-2023 Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 364 a 886
Žádost o poskytnutí informace č.j. 893-2023 Hospodaření obce Plchov
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. j. 693-2023 Herní prvky
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. j. 694-2023 Stromy v obci
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. j. 695-2023 Svoz komunálního odpadu
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. j. 696-2023 Svoz tříděného odpadu
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. j. 720-2023 Kanalizace a ČOV Plchov
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. j. 721-2023 Výstavba
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. j. 879-2023 Protokol o kontrole vedení spisové služby
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. j. 880-2023 Zpráva o nákupech, dotace knihovna
Odpověď na žádost o poskytnutí informace č.j. 692-2023 Archivní a spisová služba
Opověď na žádost o poskytnutí informace informace č.j. 448-2023 Trvalý pobyt
Žádost o poskytnutí informace č. j. 693-2023 Herní prvky
Žádost o poskytnutí informace č. j. 694-2023 Stromy v obci
Žádost o poskytnutí informace č. j. 695-2023 Svoz komunálního odpadu
Žádost o poskytnutí informace č. j. 696-2023 Svoz tříděného odpadu
Žádost o poskytnutí informace č. j. 720-2023 Kanalizace a ČOV Plchov
Žádost o poskytnutí informace č. j. 721-2023 Výstavba
Žádost o poskytnutí informace č. j. 879-2023 Protokol o kontrole vedení spisové služby
Žádost o poskytnutí informace č. j. 880-2023 Zpráva o nákupech, dotace knihovna
Žádost o poskytnutí informace č.j. 429-2023 Trvalý pobyt
Žádost o poskytnutí informace č.j. 692-2023 Archivní a spisová služba