Obec a její okolí

Obec Plchov

Obec Plchov se nachází osm kilometrů severozápadně od Slaného v okrese Kladno, kraj Středočeský. Žije zde 199 obyvatel (údaj z roku 2020). Katastrální území Plchov leží v Dolnooharské tabuli, v podcelku Řipská tabule a okrsku Perucká tabule. Osou, která vede územím přibližně ve směru západ–východ je Bakovský potok, na kterém se západně od vesnice nachází Plchovský rybník s rozlohou sedm hektarů.

Obyvatelům obce je k dispozici knihovna, obchod se smíšeným zbožím a různé možnosti kulturního a sportovního vyžití. Obytné budovy v místě tvoří převážně rodinné domy a malá zemědělská sídla.Ke sportovnímu vyžití dětí i dospělých slouží ve vsi hřiště s dětským koutkem a víceúčelová asfaltová plocha využívaná ke sportovnímu i kulturnímu dění. V letních měsících se zde konají různé akce, při jejichž realizaci je možné využít zastřešené pódium. 

Chloubou obce je zrekonstruovaná hasičská zbrojnice vybudovaná ze sušárny chmele. V přízemí se nachází hasičská technika a zázemí pro hasiče. V prvním patře je umístěn sál, který se využívá především pro společenské akce.I když je Plchov jedna z nejmenších obcí v okolí, přesto se podařilo díky zápalu a odhodlání několika nadšenců založit akceschopnou Jednotku požární ochrany III. stupně, která se může pochlubit úspěšnými zásahy při různých krizových situacích, k nimž je pravidelně povolávána.
Ve vsi také velmi úspěšně pracuje soutěžní družstvo Mladých hasičů, které obec dobře reprezentuje na různých soutěžích.

V okolí obce se nacházejí stezky, které dle původních obecních cest obnovila obec, a které doposud udržuje. Tyto stezky skýtají možnost krásných procházek po okolí obce a to jak pro rodiny s dětmi, tak pro dlouhé vycházky s psími mazlíčky. 

V lokalitě se o kulturní dění starají místní spolky,ty se podílí společně s obecním úřadem, na pořádání veškerých kulturních a sportovních aktivit ve vsi. Mezi nejoblíbenější akce patří letní taneční zábavy, pořádání dětských dnů, maškarní karnevaly pro děti i dospělé, taneční zábavy, ať na hřišti nebo v sále místní hasičské zbrojnice, kterých se zúčastňují děti i dospělí z blízkého okolí.

  • Silniční doprava – Do obce vedou silnice III. třídy. Ve vzdálenosti 2 km vede silnice I/7 Praha – Chomutov v úseku Slaný – Louny.
  • Železniční doprava – Železniční trať ani stanice na území obce nejsou. Nejblíže obci je železniční stanice Klobuky v Čechách ve vzdálenosti 5 km.
  • Autobusová doprava – V obci od roku 2020 došlo k integraci autobusové dopravy a obec tím získala mnohem více spojů, které usnadňují dopravu našim občanům.