Obecně závazné vyhlášky a veřejné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Plchov č. 1_2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Obecně závazná vyhláška obce Plchov č.2_2022, o nočním klidu
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1_2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Žádost o posouzení zákonnosti Obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 2_2022, o nočním klidu
OZV č.1/2021 obce Plchov, o nočním klidu
Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy
Veřejná vyhláška č.j 214/2020
Veřejná vyhláška č.j 158/2020
Veřejná vyhláška č.j 124/2020
Veřejná vyhláška č.j 339/2019
Obecně závazná vyhláška 1/2019
Veřejná vyhláška č.j 325/2019
Obecně závazná vyhláška 1/2019
Právní posouzení OZV z 5.8.2019
Průvodní dopis k vyhlášce o nočním klidu z 5.8.2019
Veřejná vyhláška 23.4.2019
Veřejná vyhláška č.j 120/2020
Veřejná vyhláška č.j 128/2019
Veřejná vyhláška MZE 12/2019
Obecně závazná vyhláška 11/2016
Obecně závazná vyhláška 4/2016
Právní posouzení OZV 3/2016 a 4/2016
Obecně závazná vyhláška 1/2016
Obecně závazná vyhláška 3/2016
Obecně závazná vyhláška 2/2016
Obecně závazná vyhláška 5/2015
Obecně závazná vyhláška 3/2011
Právní posouzení OZV z 16.11.2016
Obecně závazná vyhláška 3/2011
Obecně závazná vyhláška 4/2011
Právní posouzení OZV 1/2011
Právní posouzení OZV 2/2011
Obecně závazná vyhláška 1/2008
Obecně závazná vyhláška 2/2011
Doporučení na vydání OZV
Obecně závazná vyhláška 1/1995
Obecně závazná vyhláška 1991