Pozemkové úpravy

V Plchově uvažujeme o provedení pozemkových úprav v extravilánu obce. Podmínkou pro pokračování je souhlas nadpoloviční většiny vlastníků pozemků (dle rozlohy).

Potřebné informace najdete v přiložených letácích:

pruchovak_1

pruchovak_2

V případě jakýchkoliv nejasností mě prosím neváhejte kontaktovat (tel. 777 810 499).