Veřejný internet

V obci je zaveden bezdrátový internet. Tuto službu může veřejnost využít v době úředních hodin v prostorech obecního  úřadu. Služba je poskytována občanům obce zdarma.