Zastupitelstvo a výbory

Zastupitelstvo obce

Volební období 2018-2022

  • Ing. Václav Mikulecký – starosta
  • Ing. Radek Aulický – místostarosta
  • Tomáš Steinberg – člen, předseda finančního výboru
  • Jiřina Sagnerová – člen, předseda kontrolního výboru
  • Ing.Miroslav Pacholík – člen, předseda kulturního a sportovního výboru
  • Vlastimil Richter – člen, člen kulturního a sportovního výboru
  • Mgr. Soňa Hamzová – člen, člen kulturního a sportovního výboru

Výbory

Finanční výbor

předseda – Tomáš Steinberg

členové – Hana Erbová, Anežka Mansfeldová

náhradníci – Jaroslav Dvořák, Vilém Steinberg

Kontrolní výbor

předsedkyně – Jiřina Sagnerová

členové – Jiřina Uriová, Jana Rezková

náhradníci – Mgr. Kateřina Tučková

Kulturní a sportovní výbor

předseda – Ing. Miroslav Pacholík

členové – Mgr. Soňa Hamzová, Vlastimil Richter

náhradníci – Jan Sagner, Petra Plechatá