Zastupitelstvo a výbory

Zastupitelstvo obce

Volební období 2018-2022

Od 18. 4. 2020

po předčasných volbách

 • Mgr. Kateřina Tučková – starostka
 • Petra Plechatá DiS – místostarostka
 • Ing. Miroslav Pacholík – předseda kontrolního výboru
 • Mgr. Soňa Hamzová – předsedkyně kulturního a sportovního výboru
 • Petr Pichlík – předseda finančního výboru
 • Vlastimil Richter
 • Václav Tuček

Od 16.10.2019:

 • Ing. Miroslav Pacholík – místostarosta, předseda kulturního a sportovního výboru
 • Mgr. Soňa Hamzová – místostarostka, člen kulturního a sportovního výboru
 • Tomáš Steinberg – člen, předseda finančního výboru
 • Jiřina Sagnerová – člen, předseda kontrolního výboru – rezignovala ke dni 7.10.2019
 • Vlastimil Richter – člen, člen kulturního a sportovního výboru – rezignoval ke dni 16.10.2019
 • Ing. Václav Mikulecký – člen
 • Ing. Radek Aulický – člen – rezignoval ke dni 16.8.2019

Od 6.6.2019:

 • Ing. Miroslav Pacholík – místostarosta, předseda kulturního a sportovního výboru
 • Mgr. Soňa Hamzová – místostarostka, člen kulturního a sportovního výboru
 • Tomáš Steinberg – člen, předseda finančního výboru
 • Jiřina Sagnerová – člen, předseda kontrolního výboru – rezignovala ke dni 7.10.2019
 • Vlastimil Richter – člen, člen kulturního a sportovního výboru
 • Ing. Václav Mikulecký – člen
 • Ing. Radek Aulický – člen – rezignoval ke dni 16.8.2019

Do 5.6. 2019:

 • Ing. Václav Mikulecký – starosta
 • Ing. Radek Aulický – místostarosta
 • Tomáš Steinberg – člen, předseda finančního výboru
 • Jiřina Sagnerová – člen, předseda kontrolního výboru
 • Ing.Miroslav Pacholík – člen, předseda kulturního a sportovního výboru
 • Vlastimil Richter – člen, člen kulturního a sportovního výboru
 • Mgr. Soňa Hamzová – člen, člen kulturního a sportovního výboru

Výbory

Finanční výbor

předseda – Petr Pichlík

členové – Jaroslav Dvořák, Hynek Hasselbauer

náhradníci – Anežka Mištová

Kontrolní výbor

předseda –  Ing. Miroslav Pacholík

členové – Martin Pinďák, Jana Rezková

Kulturní a sportovní výbor

předsedkyně – Mgr. Soňa Hamzová

členové – Soňa Berková, Vendula Černá