Vyhlášky

Evodence-pravnich-predpisu-plchova-od-16-11-2016

Obecne-zavazna-vyhlaska-c-1-2016                                                                                       

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

Obecne-zavazna-vyhlaska-c-3-2011                                                                                            

o místních poplatcích

Obecne-zavazna-vyhlaska-c-2-2016                                                 

o poplatku za komunální odpad

Ozv-3-2016

Ozv-4-2016

Obecne-zavazna-vyhlaska-c-5-2016

o nočním klidu

Smernice-c-1_2017-k-zadavani-verejnych-zakazek-maleho-rozsahu

| přihlásit se