Strategický plán obce Plchov

Strategický plán obce Plchov je koncepčním dokumentem, který

  •  v analytické čsti rekapituluje současný stav obce, hodnotí silné a slabé stránky, možá rizika a perspektivy rozvoje

  •  ve strategické čsti formuluje vizi, jak by obec měla vypadat přbližně za deset let a stanoví problémové okruhy a projektové záměy.

Ke strategické čsti dokumentu jsou volně připojeny projektové karty, v nichž jsou charakterizovány jednotlivé akce, s nimiž v horizontu zhruba dvou následujících volebních období obec počtá a které jsou potřebné k tomu, aby se podařlo naplnit strategickou vizi, formulovanou v tomto strategickém plánu.

Strategický plán obce Plchov vznikal v součnnosti zastupitelů obce a zpracovatele Přmyslovské střdní Čchy o.p.s., do jehož územní půobnosti obec Plchov patří. Zastupitelé obce revidovali analytickou část, charakterizovali společně se zpracovateli současný stav obce ve SWOT analýze, formulovali strategickou vizi své obce a přpravili pro dokument projektové karty, vycházející ze stavu a očekávání počtkem roku 2013, kdy byl strategický plán obce zpracován.

Celý text strategického plánu obce Plchov

Strategicky-plan-plchov

| přihlásit se