WIFI4EU

Jedná se o projekt EU, jehož cílem je zajistit obcím pokrytí veřejných míst (hřiště, parky, knihovny apod.) bezplatným internetem.

https://www.wifi4eu.eu/

Další informace jsou případně zde:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-otazky-odpovedi

Obec Plchov požádala opětovně o účast ve výzvě pro rok 2019 a byla vybrána.

V této chvíli se domlouvají technické parametry.

Obec Plchov požádala o účast v tomto projektu, ale bohužel nebyla vybrána.

Pokud se bude výzva do obdobného projektu opakovat v roce 2019, pokusíme se opětovně zažádat.